Regielnica – Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Rys historyczny: Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Cegielnicy, została powołana do życia dekretem Bpa Wojciecha Ziemby, Bpa Ełckiego, z dnia 24 czerwca 1994 r. Funkcję kościoła parafialnego pełni tymczasowa kaplica w Regielnicy. Urządzona jest na parterze byłego budynku Agencji Rynku Rolnego

Wyposażenie świątyni: wnętrze kaplicy jest niewielkie, z ołtarzem soborowym. lektorium, konfesjonałem i ławkami dla wiernych.

Msze św.: dnie powszednie: 16.00, niedziele: 9.30, 11.00 (kaplica w Reglu)

Grupy parafialne: Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, Lektorzy i Ministranci

Odpust: św. Józefa Oblubieńca NMP – 19 marca

Księgi parafialne: od 1994r.

Plebania: Budynek murowany, czteropokojowy, będący własnością WSD w Ełku.

Do parafii należą miejscowości: Kałęczyn, Koziki, Regiel, Regielnica, Sordachy

Kaplice: Filialna w Reglu

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. Świątynia posiada trzy nawy z prezbiterium zakończonym poligonalną absydą. W prezbiterium, nad tabernakulum znajduje się duży krzyż. Ołtarz soborowy wykonany jest z drewna, z artystycznymi okuciami metalowymi. Po stronie lewej ołtarza znajduje się wnęka z obrazem Jana Chrzciciela, natomiast po prawej stronie wisi obraz MB Częstochowskiej, zwanej MB Krechowiecką.

 Adres:

Regielnica 1a
19-301 Ełk
Telefon: 880 253 569

Msze święte:

9:30