Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

Strona fb: Ełcki Wolontariat Misyjny

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA ROK 2020

Styczeń 2020

Intencja ewangelizacyjna: Promocja pokoju w świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.


Luty 2020

Intencja powszechna: Usłyszeć wołanie migrantów.
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.


Marzec 2020

Intencja ewangelizacyjna: Katolicy w Chinach.
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.


Kwiecień 2020

Intencja powszechna: Wyzwolenie od uzależnień.
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.


Maj 2020

Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów.
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.


Czerwiec 2020

Intencja ewangelizacyjna: Droga serca.
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.


Lipiec 2020

Intencja powszechna: Nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.


Sierpień 2020

Intencja powszechna: Świat morza.
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.


Wrzesień 2020

Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.


Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.


Listopad 2020

Intencja powszechna: Sztuczna inteligencja.
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.


Grudzień 2020

Intencja ewangelizacyjna: Za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

 

Żywy Różaniec dla Misji

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata.

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

 

 

 

EŁCKI WOLONTARIAT MISYJNY

„Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej a to zdecyduje o wszystkim.” – Franciszek

 

Od kilku lat podczas różnych spotkań z młodzieżą obserwujemy wzrost zainteresowania młodych ludzi misjami i pragnienie wyjazdu do krajów misyjnych w roli wolontariuszy. Jest to zapewne także owoc zorganizowanych w naszej diecezji Kongresów Misyjnych. Wychodząc naprzeciw takim zapotrzebowaniom pragniemy w naszej diecezji zorganizować wolontariat misyjny. Przekazujemy pierwsze najważniejsze informacje na ten temat.

EŁCKI WOLONTARIAT MISYJNY

Cel: Duchowe, intelektualne i praktyczne przygotowanie młodzieży do pełnienia posługi wolontariusza w krajach misyjnych.

FORMACJA 

Kto? Młodzi ludzie w wieku od lat 17

Kiedy? spotkania raz w miesiącu (w czwartą sobotę miesiąca) od października do maja

Gdzie? w sali konferencyjnej Kurii Diecezjalnej w Ełku

Organizator: Wydział Misyjny Diecezji Ełckiej

Koordynatorzy: Ks. Krzysztof Karski – Dyrektor Wydziału Misyjnego DE,  tel: 504 025 012

S. Donata Topa OSB – notariusz Ełckiej Kurii Diecezjalnej,  tel: 784 131 338

 

Zgłoszenia: na adres kuria@diecezja.elk.pl (najpóźniej do 15 września br.)

formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie http://diecezjaelk.pl/  zakładka Wydział Misyjny

oraz na stronie Duszpasterstwa Młodzieży DE  http://genezaret.elk.pl/

facebook: https://www.facebook.com/elknamisje/

  formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Wolontariusze na misjach:

Indie

 

Kenia

 

Ekwador

 

Tajlandia

 

Brazylia

 

 

 Spotkanie wolontariuszy misyjnych

„Świat potrzebuje być dotknięty i uzdrowiony przez piękno i przez bogactwo Bożej miłości Współczesny świat potrzebuje świadków tej miłości Potrzebuje on, abyście byli solą ziemi i światłem świata.” JP II

W radosnej, pełnej entuzjazmu atmosferze, odbyło się w sobotę 12 września, w Ełku spotkanie osób z naszej diecezji, które wyjeżdżały do innych krajów w ramach wolontariatu misyjnego. Okazało się, że pełnili oni posługę wolontariacką w następujących krajach: Kenia, Tanzania, Peru, Ekwador, Kazachstan, Rumunia oraz Albania.

Uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach misyjnych. Zastanawiali się także jak mogą pomóc w realizacji przedstawionej przez Ks. Biskupa Jerzego Mazura idei Ełckiego Wolontariatu Misyjnego. Ks. Arkadiusz Dardziński opowiedział o planowanym w najbliższych dniach wyjeździe na misje do Tanzanii i poprosił o modlitewne wsparcie. Koordynatorzy Ełckiego Wolontariatu Misyjnego: Ks. Krzysztof Karski i S. Donata Topa OSB przedstawili program formacji wolontariuszy oraz zasady organizacji wyjazdów misyjnych. Ks. Przemysław Pastewski ukazał różne inicjatywy misyjne podejmowane na terenie diecezji ełckiej a alumn Adam Brygała opowiedział o działalności Kleryckiego Koła Misyjnego „Baba Yetu”.

Spotkanie zakończyło się w kaplicy odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia w następujących językach: polski, suahili, hiszpański, albański i rosyjski. Następnie Ksiądz Biskup Jerzy udzielił błogosławieństwa w języku twi, którym przed laty posługiwał się jako misjonarz w Ghanie. Rozdał także wolontariuszom zapalone od paschału świece i zachęcił, aby wciąż na nowo rozniecali w swoich sercach zapał misyjny i swoim przykładem pociągali innych do tego, aby współpracując z misjonarzami nieśli Ewangelię aż na krańce świata.

 

 

 

Pomoc Misjonarce w Kamerunie

Kamerun to najbardziej dotknięty przez COVID-19 kraj Środkowej Afryki. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że zbyt późno zostały wprowadzone restrykcje. Prasa odsłaniając kulisy codziennego życia w Kamerunie donosi, że ponad 80% mieszkańców kraju żyje z dnia na dzień. Największy problem dotyczy braku wyżywienia, jest to odczuwalne zwłaszcza w miastach. Ludność oczekuje konkretnej pomocy.

Kraj ten od lat zmaga się z wieloma problemami. Teraz musi sobie poradzić z widmem wybuchu epidemii. Na jednej z placówek misyjnych w Kamerunie, od lat posługuje nasza Siostra Barbara Pillar SAC – Misjonarka o wielkim sercu, zatroskana o losy tych, do których została posłana. Pomóżmy Siostrze Barbarze przetrwać ten trudny czas, otoczmy ją opieką duchową i materialną. Nawet drobna ofiara wartości bochenka chleba pozwoli naszej Misjonarce patrzeć z nadzieją w przyszłość. Pamiętajmy o słowach bł. Marii Teresy Ledóchowskiej: „Kto pomaga misjonarzom, nagrodę misjonarzy otrzyma”.

Zebrane środki przekażemy Siostrze, żeby mogła reagować na pilne potrzeby, szczególnie w zakresie ochronę zdrowia i życia. Już teraz potrzebny jest zakup żywności, mydła, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek, paliwa do generatorów, leków i opłacenie leczenia osób chorych.

Ełcka Caritas udostępnia specjalny rachunek do wpłat na wskazany cel. Środki pieniężne na pomoc Siostrze Barbarze prosimy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy

Caritas Diecezji Ełckiej nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA) z dopiskiem „Pomoc Misjonarce w Kamerunie”.

 

 

 

„Kołyska Życia” (Cuna de la Vida) w Ekwadorze

 

W Ekwadorze dość często zdarzają się porzucenia noworodków i niemowląt, zwłaszcza przez ubogie, młode matki. W mediach pojawiają się informacje o porzuceniu dziecka. Niektórym dzieciom udaje się przeżyć, pozostałe giną.

Zdarzają się bulwersujące przypadki, np. 2 września 2019 r. matka zostawiła trzydniową dziewczynkę, kładąc ją do porzuconego pudełka na ruchliwej ulicy. Ktoś przez przypadek tam zajrzał i zobaczył dziecko. Pomoc nadeszła w porę, dziecko ocalało i trafiło do sierocińca „Szczęśliwa Dolina” (Valle Feliz), który prowadzą Siostry Benedyktynki Misjonarki z Polski. 28 listopada znaleziono chłopczyka, 29 listopada kolejnego, a 1 grudnia dziewczynkę.

            Myśl o założeniu okna życia na wzór tych, które są w Polsce, nurtowała Siostry już od kilku lat, ale te przypadki porzucenia dzieci zmobilizowały je do działania. Dnia 10 grudnia 2019 r. w miejscowości Santo Domingo de los Tsachilas Siostry Benedyktynki Misjonarki otworzyły pierwsze w Ekwadorze okno życia. W tamtejszej kulturze nazywa się ono „Kołyska Życia” (Cuna de la Vida).

Dnia 29 czerwca 2020 r. do Kołyski Życia w Santo Domingo de los Taschilas w Ekwadorze, przy prowadzanym przez Siostry Benedyktynki Domu Dziecka „Valle Feliz”, trafiło pierwsze pozostawione przez matkę dziecko. Siostry dziękując Bogu za ocalenie tego chłopca nadały mu imię Juan Pablo (Jan Paweł). Otoczmy modlitewną opieką to maleńkie dziecko prosząc dla niego o dobrą przyszłość.

 

link do audycji: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ekwadorze

 

 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, a także zapowiedź Synodu Misyjnego Dzieci w 2021 r., były głównymi tematami jesiennego spotkania dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz reprezentantów środowisk misyjnych w Polsce. Odbyło się ono w dniach 10-11 września 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Rozpoczęcia zebrania dokonał dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas, który po przywitaniu uczestników zaprosił do podjęcia refleksji nad zbliżającym się Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym – jak go przeżyć, jak wykorzystać przygotowane pomoce oraz jak rozpocząć wraz z tym wydarzeniem nowy etap pracy w animacji i współpracy misyjnej.

Następnie bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, przedstawił program świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i zaprosił wszystkie środowiska misyjne w Polsce, aby swoim misyjnym świadectwem otwierali serca wiernych w Polsce na misyjne potrzeby Kościoła: – Czyńmy misyjny raban w całej naszej Ojczyźnie – zachęcał. Zapowiedział także przygotowania do V Krajowego Kongresu Misyjnego, który ma się odbyć w czerwcu 2021 r. pod wstępnym hasłem: „Słuchać, by działać”. Jego celem będzie ożywienie misyjnego zapału poprzez ukazanie piękna powszechnego powołania misyjnego i zapoznanie się ze współczesnymi wyzwaniami misyjnymi. Na koniec bp Mazur życzył dobrego i owocnego przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

W kolejnych wystąpieniach swoją działalność zreferowali przedstawiciele agend KEP ds. Misji: Centrum Formacji Misyjnej, MIVA Polska, Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Pierwszy dzień zebrania zakończył się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Mazura. W homilii przewodniczący KEP ds. Misji wezwał środowiska misyjne do bycia solą ziemi nadającą misyjny smak Kościołowi w Polsce.
Wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego ks. Tomasz Atłas – modlitwą zaproponowaną przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – wprowadził uczestników w atmosferę tego zbliżającego się nadzwyczajnego czasu. Modlitwa ta będzie odmawiana każdego dnia października podczas Apelu Jasnogórskiego.
W drugim dniu zebrania dyrektor krajowy ks. Tomasz Atłas przedstawił materiały wydane przez Papieskie Dzieła Misyjne na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, w tym opublikowane tłumaczenie trzeciej teologicznej części przewodnicka wydanego przez Kongregacje Ewangelizacji Narodów na ten Nadzwyczajny czas. Została ona wydana w numerze pierwszym Lumen Gentium 2019.

„Trzeba wykorzystać wszelkie możliwości, aby budzić misyjną świadomość ochrzczonych we wszystkich grupach parafialnych i środowiskach kościelnych. Aby później każdy z nas żył pragnieniem Ojca Świętego wyrażonego w kontekście NNM: ‚Bądźmy w «permanentnym stanie misji»’. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą „«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata” – podkreślił Dyrektor Krajowy PDM i dodał że podczas zarówno przygotowania, jak i świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego chodzi nie tylko o budzenie u innych ducha misyjnego, ale także o przemianę serc tych już zaangażowanych. – Niech więc przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zmobilizuje do wielkiej przemiany cały Kościół w Polsce – wezwał Dyrektor Krajowy PDM. Następnie sekretarze krajowi poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych podsumowali mijający rok i przedstawili program działalności na nowy rok.

Sekretarz krajowy PDRW i PDPA ks. Maciej Będziński podsumował osiem ostatnich lat ofiarności wiernych w Polsce na rzecz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W latach 2011-2015 wyniosła ona ponad 537 tys. dolarów USD, z których zrealizowano za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego PDPA wiele projektów na różnych kontynentach. Następnie ks. Będziński przedstawił ofiarność na akcję AdoMiS – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Od 2013 r. włączyło się w tę akcję 1012 ofiarodawców. Natomiast w akcji „Misyjny Bukiet” od 2016 r. wzięło udział 41 ofiarodawców, w tym 16 neoprezbiterów. W sumie zebrano 46 tys. złotych, które przeznaczono na wsparcie dwóch seminariów misyjnych (w Peru i na Madagaskarze). Ostatnie przedsięwzięcie PDPA w Polsce to akcja „Pomagam.pl” – czyli zbiórka internetowa pod hasłem „Kuchnia i woda” na rzecz wsparcia seminarium misyjnego na Madagaskarze.

Natomiast Sekretariat Krajowy PDRW w mijającym roku zorganizował drugi stopień Szkoły Animatorów Misyjnych, w którym uczestniczyło około 40 osób. Zaplanował też pierwszy stopień SAM na koniec czerwca 2020 r. oraz wyjazdy animacyjne do parafii, a także rekolekcje w Adwencie i Wielkim Poście w 2020 r. Ks. Będziński przedstawił także współpracę Dzieła ze Stowarzyszeniem „Żywy Różaniec” oraz zaprezentował działalność Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW, który tworzy się od 2016 roku.

Z kolei sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci Anna Sobiech, zapowiadając Misyjny Synod Dzieci, który ma się odbyć w 2021 r., przedstawiła wstępny program Synodu i zaprosiła do współpracy w jego organizowaniu. – Szukając odpowiedzi na pytanie o kształt przyszłych kongresów misyjnych dzieci w obliczu wyzwań i potrzeb naszych czasów, chcemy z jednej strony uniknąć form przestarzałych i nudnych dla percepcji współczesnego dziecka, a z drugiej strony zachować to, co w krajowych kongresach było cenne i niepowtarzalne: doświadczenie spotkania z dziećmi z całej Polski i innych krajów świata, doświadczenie Kościoła różnorodnego kulturowo, poczucie mocnej wspólnoty wiary i modlitwy – podkreśliła.
Ojciec Luca Bovio, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej, przedstawił pracę animacyjną prowadzoną w seminariach diecezjalnych i zakonnych oraz prosił dyrektorów diecezjalnych o zachęcanie kapłanów do włączania się w działalność PUM. Zaprosił także do uczestnictwa w sympozjum i nocnym czuwaniu na Jasnej Górze w dniach 7-8 grudnia tego roku.

Zebranie zakończono Mszą św., której przewodniczył ks. Tomasz Atłas. W homilii podkreślił, że „trzeba pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu w naszej posłudze misyjnej. Przykładem tego jest św. Józef, módlmy się zatem za jego wstawiennictwem, abyśmy mogli iść bez kalkulowania i głosić Ewangelię” – prosił uczestników Dyrektor Krajowy PDM.

W zebraniu wzięło udział ponad 100 osób. Oprócz dyrektorów diecezjalnych PDM uczestnikami byli promotorki i promotorzy misyjni zakonów żeńskich i męskich oraz animatorzy świeccy.

mk/pdm