Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA – Lipiec

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Żywy Różaniec dla Misji

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata.

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Dorosłych.

21 października 2017r.

„Idźcie i głoście”

 

      Przewielebni Księża, Katecheci i Wspólnoty Parafialne

W roku jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji ełckiej przeżywamy I Kongres Misyjny – „Idźcie i głoście”. Dotychczas odbyła się już Stacja Dziecięca i Stacja Młodzieżowa. Dnia 21 października 2017 r. przeżywać będziemy ostatnią stację, która będzie Stacją Dorosłych. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do jeszcze większego zaangażowania i umisyjnienia naszych serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

Gorącym sercem zapraszam Czcigodnych, Księży, Katechetów, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, wszystkie Wspólnoty, Stowarzyszenia i poszczególne Ruchy kościelne oraz wszystkich wiernych naszej diecezji do wspólnego przeżywania Stacji Dorosłych w ramach I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej.

Kongres Misyjny – Stacja Dorosłych rozpocznie się Mszą św. o godzinie 9.00 w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku. Po Mszy św., manifestując „Kościół w drodze”, przejdziemy do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. św. M. M. Kolbe 11, 19-300 Ełk ), gdzie odbędzie się spotkanie ewangelizacyjno-misyjne. Telemostem połączymy się również z misjonarzami i misjonarkami, posługującymi w krajach misyjnych. Spotkanie zakończy się nabożeństwem Koronki do Bożego Miłosierdzia ok. godz. 15.30.

Pragnę także zachęcić Was do kontynuowania tej stacji kongresowej we wszystkich parafiach w niedzielę (22 października), która jest Niedzielą Misyjną. Mam nadzieję, że poprzez ten Kongres Misyjny przeżywany w Ełku
i w parafiach, rozpalimy w sobie zapał misyjny oraz dokona się „nawrócenie misyjne” w naszych parafiach, wspólnotach, ruchach kościelnych, rodzinach i w całej diecezji. Bądźmy kreatywni w przeżywaniu Niedzieli Misyjnej w parafiach.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie, zapewniam o modlitwie i błogosławię.

Bp Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki

 

I KONGRES MISYJNY DIECEZJI EŁCKIEJ
STACJA DOROSŁYCH

„Idźcie i głoście”

EŁK, 21.10.2017 r.

Program:

9.00 – Msza św. pod przewodnictwem Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego ( Ełk, Al. Jana Pawła II 6).

10.00 – „Kościół w drodze”;- przejście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ełk, ul. M.M. Kolbe 11) Odpowiedzialny za program – Ks. dr Jacek Uchan. Modlitwa różańcowa tajemnica Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia; śpiew

Sesja I
10.45 – Przywitanie uczestników
– Konferencja: „Idźcie i głoście”. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii – ks. dr Marek Bednarski
– Konferencja: Z chrztu świętego i bierzmowania jesteśmy uczniami misjonarzami –  O. dr Kazimierz Szymczycha SVD
– Konferencja: Rodzina w wypełnianiu nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście” – ks. dr hab. Franciszek Jabłoński
– Konferencja: Wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy kościelne, działające w parafii, w wypełnianiu nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście” – ks. dr Maciej Będziński
– Telemost z misjonarzami i misjonarkami z Togo, wspólna modlitwa różańcowa – tajemnica  Zesłanie Ducha Świętego
12.30 – Agapa misyjna. Zwiedzanie wystawy misyjnej

Sesja II
13.15 – Spektakl misyjny: Ewangelizacja Oceanii – dzieci z Olecka. Telefoniczne połączenie z misjonarzem ks. Pawłem Zajko, z Papui Nowej Gwinei, wspólna modlitwa różańcowa – tajemnica Wniebowzięcie Maryi
– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z PDM ? – Ks. dr Maciej Będziński
– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z Dziełem Pomocy Ad Gentes?- Ks. dr Zbigniew Sobolewski
– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z MIVA Polska? – Ks. mgr lic. Jerzy Kraśnicki
– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej ze Zgromadzeniami zakonnymi? – O. mgr lic Andrzej Danilewicz SVD
– Konferencja: Diecezja Ełcka w służbie Kościoła misyjnego. – Ks. mgr Krzysztof Karski
-Telemost z misjonarzami i misjonarkami z Ekwadoru. Odmówienie tajemnicy różańca – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

15.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji misji. Słowo końcowe i błogosławieństwo – Bp Jerzy Mazur SVD

Pomóż polskim misjonarzom

 

Dzieło Pomocy Ad Gentes prowadzi przez cały rok zbiórkę środków finansowych na realizację projektów wskazanych przez misjonarzy. Dzięki życzliwości operatorów sieci komórkowych w Polsce wszystkie pozyskane środki są przeznaczone na projekty.

Pomóż polskim misjonarzom wysyłając sms-a o treści

MISJE na numer 72032.

Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT).

Światłość wieczna już jej świeci

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci wolontariuszki Wolontariatu Misyjnego Salvator Heleny Kmieć. Miała ona miejsce dnia 24 stycznia br. w boliwijskiej miejscowości Cochabamba. Wiadomość ta jest tym smutniejsza, że jej śmierć nastąpiła w wyniku umyślnego działania drugiego człowieka, który dla osiągnięcia niewiadomego jeszcze celu, zadał nożem śmiertelne rany.

W tym wyjątkowym czasie jednoczymy się z Rodziną śp. Heleny, przyjaciółmi i wszystkimi, których jej śmierć dotknęła. Nie tylko współczujemy i ogarniamy modlitwą, ale podejmujemy konkretne działania związane z procedurami następującymi w tego typu sytuacjach.

W szczególny sposób wspieramy wolontariuszkę Anitę Szuwald, która razem z śp. Heleną realizowała posługę dla dzieci w Cochabamba. Mimo tego, że ocalała, bardzo cierpi z powodu straty Przyjaciółki oraz pozostałych okoliczności tego tragicznego zajścia.

Wyrazy solidarności i wdzięczności kierujemy również pod adresem Sióstr Służebniczek Dębickich, które umożliwiły salwatoriańskim wolontariuszkom realizację ich misyjnego powołania, a obecnie koordynują działania na miejscu i otaczają opieką Anitę.

Zaangażowanie w wolontariat już w założeniach świadczy o nieprzeciętności człowieka. Wolontariat misyjny jest motywowany pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną z drugim człowiekiem, nie tylko słowem, ale przede wszystkim przez pełnienie dzieł Miłosierdzia. Śp. Helenka z WMS-u była i pozostanie wzorem wyjątkowego zaangażowania. Służąc drugiemu człowiekowi wykorzystywała swoje liczne talenty i umiejętności, była otwarta, wrażliwa oraz silna i odważna. Jej życie i wybory, jakich dokonała po prostu MIAŁY SENS!

ks. Piotr Filas SDS, prowincjał

www.wms.sds.pl

Helena Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 roku. Pochodziła z Libiąża. Do Wolontariatu Misyjnego Salvator wstąpiła w 2012 roku. Od początku mocno angażowała się w działalność Wspólnoty, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym (liderka Regionu Śląskiego WMS). Zawsze gotowa do podjęcia odpowiedzialności za inicjatywy misyjne, chętnie służąca talentem muzycznym. Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Studiowała inżynierię chemiczną w języku angielskim.