Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA – Styczeń

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Żywy Różaniec dla Misji

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata.

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych i Komisji Misyjnej

 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który będzie obchodzony w październiku 2019 r., podsumowanie 25-letniej działalności Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia, a także tworzenie struktur PDM w państwach nadbałtyckich – to zagadnienia, które podejmowano podczas jesiennego zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych. Spotkanie odbyło się w dniach 4-5 września br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

„Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma służyć nie temu, aby działać na poziomie ogólnokrajowym, ale obudzić i zaangażować każdą diecezję i każdą rodzinę zakonną. Taki jest najgłębszy sens tej inicjatywy” – powiedział do zebranych dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został ogłoszony z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud.

Pierwszą część zebrania poświęcono sprawozdaniom i planom Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, które przedstawili jej przewodniczący bp Jerzy Mazur oraz dyrektorzy poszczególnych agend: ks. Zbigniew Sobolewski (dyr. Dzieła Pomocy Ad Gentes) oraz ks. Jerzy Kraśnicki (dyr. MIVA Polska). Biskup Mazur poinformował również o wznowieniu działalności Instytutu Misyjnego Laikatu, utworzonego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 1987 roku. Opracowano statuty i warunki przyjmowania kandydatów do Instytutu. Misjonarze świeccy będą przygotowywali się do misyjnej posługi w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w cyklu dwuletnim.

Na koniec dnia uczestnicy zebrania wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Modlitwie przewodniczył bp Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej i były dyrektor krajowy PDM.

Drugi dzień poświęcono głównemu tematowi spotkania – przygotowaniom do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, którym został ogłoszony październik 2019 roku. We wprowadzeniu ks. Tomasz Atłas przypomniał o wskazówkach papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczących misyjnej odnowy Kościoła. Pierwszą wskazówką dla wszystkich wspólnot przygotowujących się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową. Drugą – czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach. Trzecią wskazówką jest pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes. Czwartą zaś – realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie. Te cztery wskazówki mają stanowić fundament wszelkich inicjatyw, które będziemy podejmować, przygotowując się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Najistotniejsze przygotowania będą się odbywać na poziomie wspólnot diecezjalnych i zakonnych.

Z myślą o tych wspólnotach Kongregacja Ewangelizacji Narodów, przy współpracy z dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych, przygotowała przewodnik, który ma być inspiracją i pomocą w przeżywaniu Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przewodnik ten trafi do każdego biskupa diecezji i do osób odpowiedzialnych za wspólnoty zakonne. Znajdziemy w nim m.in. postacie polskich misjonarzy – p. dr Wandy Błeńskiej i wolontariuszki Heleny Kmieć.

Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce przygotowała m.in. list do zgromadzeń kontemplacyjnych z prośbą o modlitwę za misjonarzy, Nabożeństwa Misyjne 2019, komentarze liturgiczne w duszpasterskich periodykach („Dzień Pański”, „Od Słowa do Życia”) i misyjne materiały homiletyczne dla dzieci. Na każdy dzień października 2019 r. Wydawnictwo Missio-Polonia przygotowało misyjne rozważania i czytanki różańcowe zredagowane w publikacji „Wyrusz na misję już dzisiaj”, a czasopismo „Misje Dzisiaj” w roku 2019 będzie poświęcone tematom zaczerpniętym z listu papieża Franciszka, ogłaszającego Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. W przygotowaniu są także dwa filmy do misyjnej animacji.

Tego dnia omówiono również rozwój różnych inicjatyw misyjnej animacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, które przedstawili sekretarze krajowi czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. „Zakończono prace nad programem formacji dla wolontariuszy w ramach Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW” – powiedział ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Ta propozycja PDM wpisuje się w papieską troskę o formację młodzieży w duchu misyjnym. Zachęcił również do angażowania się w inicjatywę AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) i związanej z nią inicjatywy Misyjny Bukiet.

P. Anna Sobiech, sekretarz krajowy PDMD, poinformowała, że tegoroczni Kolędnicy Misyjni będą wspierać papieskie projekty pomocy dzieciom w Rwandzie i Burundi. Zaprezentowała także nowy program misyjnej formacji dzieci, który przebiega pod hasłem „Owoce Ducha Świętego”.

O. Łukasz Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnych, zaprosił na sympozjum i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2018 r., tradycyjnie na Jasnej Górze.

Szczególnym tematem zebrania był jubileusz Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia, które w tym roku świętuje 25 lat działalności. Dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas podkreślił znaczenie tej agendy wydawniczej dla dzieła misyjnego w Polsce. Od 1993 r. Missio-Polonia wydało 6 007 300 egzemplarzy czasopism, 18 132 750 folderów i materiałów informacyjnych, 2 491 278 książek oraz materiałów formacyjnych i liturgicznych, w sumie 26 631 328 egzemplarzy materiałów. Idąc „z duchem czasu” wydawnictwo wychodziło naprzeciw potrzebom odbiorców i szukało najskuteczniejszych narzędzi animacji i formacji misyjnej, wchodząc na coraz to nowe obszary działalności. „Swój jubileusz rozpoczęliśmy od błogosławieństwa papieża Franciszka, które otrzymaliśmy w czerwcu 2018 r. w Watykanie” – powiedział obecny dyrektor Wydawnictwa Missio-Polonia p. Andrzej Lendzion podczas prezentacji wydawniczej działalności. Zebranie zakończyło się Mszą św. dziękczynną za 25 lat działalności Wydawnictwa Missio-Polonia, której przewodniczył ks. Antoni Mulka, poprzedni dyrektor Wydawnictwa. W spotkaniu uczestniczyło 67 osób: dyrektorzy diecezjalni PDM, promotorki i promotorzy misyjnych zakonów żeńskich i męskich oraz przedstawiciele animatorów świeckich.

 

Pomóż polskim misjonarzom

 

Dzieło Pomocy Ad Gentes prowadzi przez cały rok zbiórkę środków finansowych na realizację projektów wskazanych przez misjonarzy. Dzięki życzliwości operatorów sieci komórkowych w Polsce wszystkie pozyskane środki są przeznaczone na projekty.

Pomóż polskim misjonarzom wysyłając sms-a o treści

MISJE na numer 72032.

Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT).

Światłość wieczna już jej świeci

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci wolontariuszki Wolontariatu Misyjnego Salvator Heleny Kmieć. Miała ona miejsce dnia 24 stycznia br. w boliwijskiej miejscowości Cochabamba. Wiadomość ta jest tym smutniejsza, że jej śmierć nastąpiła w wyniku umyślnego działania drugiego człowieka, który dla osiągnięcia niewiadomego jeszcze celu, zadał nożem śmiertelne rany.

W tym wyjątkowym czasie jednoczymy się z Rodziną śp. Heleny, przyjaciółmi i wszystkimi, których jej śmierć dotknęła. Nie tylko współczujemy i ogarniamy modlitwą, ale podejmujemy konkretne działania związane z procedurami następującymi w tego typu sytuacjach.

W szczególny sposób wspieramy wolontariuszkę Anitę Szuwald, która razem z śp. Heleną realizowała posługę dla dzieci w Cochabamba. Mimo tego, że ocalała, bardzo cierpi z powodu straty Przyjaciółki oraz pozostałych okoliczności tego tragicznego zajścia.

Wyrazy solidarności i wdzięczności kierujemy również pod adresem Sióstr Służebniczek Dębickich, które umożliwiły salwatoriańskim wolontariuszkom realizację ich misyjnego powołania, a obecnie koordynują działania na miejscu i otaczają opieką Anitę.

Zaangażowanie w wolontariat już w założeniach świadczy o nieprzeciętności człowieka. Wolontariat misyjny jest motywowany pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną z drugim człowiekiem, nie tylko słowem, ale przede wszystkim przez pełnienie dzieł Miłosierdzia. Śp. Helenka z WMS-u była i pozostanie wzorem wyjątkowego zaangażowania. Służąc drugiemu człowiekowi wykorzystywała swoje liczne talenty i umiejętności, była otwarta, wrażliwa oraz silna i odważna. Jej życie i wybory, jakich dokonała po prostu MIAŁY SENS!

ks. Piotr Filas SDS, prowincjał

www.wms.sds.pl

Helena Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 roku. Pochodziła z Libiąża. Do Wolontariatu Misyjnego Salvator wstąpiła w 2012 roku. Od początku mocno angażowała się w działalność Wspólnoty, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym (liderka Regionu Śląskiego WMS). Zawsze gotowa do podjęcia odpowiedzialności za inicjatywy misyjne, chętnie służąca talentem muzycznym. Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Studiowała inżynierię chemiczną w języku angielskim.