Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

 

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. Stacja Dziecięca.

1 czerwca 2017r.

„Idźcie i głoście”

 

Program:

09.30 – 09.45 – Przyjazd Grup do parafii

09.45 – Program ewangelizacyjny:

           – animacja misyjna dzieci, „Oto jest dzień” w wykonaniu dzieci z Kamerunu

– występ misyjny przez dzieci „ Idźcie i głoście…”

– pieśń

– Katecheza misyjna: „ Z chrztu świętego jesteśmy uczniami – misjonarzami

– animacja misyjna, posiłek dla jednej grupy

– animacja misyjna, posiłek dla kolejnej grupy

– telemost z misjami i misjonarzami

świadectwo misjonarza

– występ misyjny przez dzieci: „ Pomagam misjonarzom i misjonarkom”

świadectwo misjonarki

– telemost z misjami i misjonarzami

„Oto jest dzień” w wykonaniu dzieci z Tanzani

11.15 – Kościół w drodze – wspólne przejście na pl. św. Jana Pawła II

11.45 – Różaniec misyjny, prowadzi Madzia Buczek

12.00 –  Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, transmitowana przez TV Trwam

13.15 – Agapa

14.00 – Ewangelizacja misyjna przez dzieci

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

  • Ewangelizacja przez grupy misyjne:” (10 minut dla misji w oparciu o tajemnicę różańca – Zesłanie Ducha Świętego )

– Grupa z Pisza (s. Joanna ) – kontynent Europa (j. polski i j. niemiecki)

– Grupa z Ełku ( s. Goretii) – kontynent Afryka ( j. francuski i j.chile)

– Grupa z Olecka (s. Sylwia) – kontynent Oceania i Australia (j. angielski i j. pidzin)

– Grupa z Suwałk (OO.  Franciszkanie) – kontynent Ameryka ( j. hiszp. i portugalski)

– Grupa z Giżycka (ks. Krzysztof Karbowski) – kontynent Azja ( j. rosy. i Tagolok)

 

Dzieci przyjeżdżając na kongres przywożą:

różańce własnoręcznie zrobione, które należy zacząć przygotowywać od 13 maja 2017, które zostanę wymienione z innymi dziećmi.

serca z papieru lub z innego materiału; należy na jednej stronie pięknie napisać „ Jestem uczniem – misjonarzem…” oraz wypisać dwa cytaty z Pisma św. o posłaniu „ Idźcie i głoście…”;

Z drugiej strony  „… Z chrztu jestem uczniem – misjonarzem…” ( wypisać co robię lub co będę robić, aby wypełnić to zadanie.)

Pomóż polskim misjonarzom

 

Dzieło Pomocy Ad Gentes prowadzi przez cały rok zbiórkę środków finansowych na realizację projektów wskazanych przez misjonarzy. Dzięki życzliwości operatorów sieci komórkowych w Polsce wszystkie pozyskane środki są przeznaczone na projekty.

Pomóż polskim misjonarzom wysyłając sms-a o treści

MISJE na numer 72032.

Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT).

Światłość wieczna już jej świeci

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci wolontariuszki Wolontariatu Misyjnego Salvator Heleny Kmieć. Miała ona miejsce dnia 24 stycznia br. w boliwijskiej miejscowości Cochabamba. Wiadomość ta jest tym smutniejsza, że jej śmierć nastąpiła w wyniku umyślnego działania drugiego człowieka, który dla osiągnięcia niewiadomego jeszcze celu, zadał nożem śmiertelne rany.

W tym wyjątkowym czasie jednoczymy się z Rodziną śp. Heleny, przyjaciółmi i wszystkimi, których jej śmierć dotknęła. Nie tylko współczujemy i ogarniamy modlitwą, ale podejmujemy konkretne działania związane z procedurami następującymi w tego typu sytuacjach.

W szczególny sposób wspieramy wolontariuszkę Anitę Szuwald, która razem z śp. Heleną realizowała posługę dla dzieci w Cochabamba. Mimo tego, że ocalała, bardzo cierpi z powodu straty Przyjaciółki oraz pozostałych okoliczności tego tragicznego zajścia.

Wyrazy solidarności i wdzięczności kierujemy również pod adresem Sióstr Służebniczek Dębickich, które umożliwiły salwatoriańskim wolontariuszkom realizację ich misyjnego powołania, a obecnie koordynują działania na miejscu i otaczają opieką Anitę.

Zaangażowanie w wolontariat już w założeniach świadczy o nieprzeciętności człowieka. Wolontariat misyjny jest motywowany pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną z drugim człowiekiem, nie tylko słowem, ale przede wszystkim przez pełnienie dzieł Miłosierdzia. Śp. Helenka z WMS-u była i pozostanie wzorem wyjątkowego zaangażowania. Służąc drugiemu człowiekowi wykorzystywała swoje liczne talenty i umiejętności, była otwarta, wrażliwa oraz silna i odważna. Jej życie i wybory, jakich dokonała po prostu MIAŁY SENS!

ks. Piotr Filas SDS, prowincjał

www.wms.sds.pl

Helena Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 roku. Pochodziła z Libiąża. Do Wolontariatu Misyjnego Salvator wstąpiła w 2012 roku. Od początku mocno angażowała się w działalność Wspólnoty, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym (liderka Regionu Śląskiego WMS). Zawsze gotowa do podjęcia odpowiedzialności za inicjatywy misyjne, chętnie służąca talentem muzycznym. Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Studiowała inżynierię chemiczną w języku angielskim.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA – Maj

Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego.

Żywy Różaniec dla Misji

 

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

 

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata;.

 

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl