Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA ROK 2019

 • Styczeń

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

 • Luty

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

 • Marzec

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.  

 • Kwiecień

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

 • Maj

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

 • Czerwiec

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

 • Lipiec

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

 • Sierpień

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

 • Wrzesień

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

 • Październik

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.  

 • Listopad

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.  

 • Grudzień

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią. 

Żywy Różaniec dla Misji

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata.

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych i Komisji Misyjnej

 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który będzie obchodzony w październiku 2019 r., podsumowanie 25-letniej działalności Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia, a także tworzenie struktur PDM w państwach nadbałtyckich – to zagadnienia, które podejmowano podczas jesiennego zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych. Spotkanie odbyło się w dniach 4-5 września br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

„Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma służyć nie temu, aby działać na poziomie ogólnokrajowym, ale obudzić i zaangażować każdą diecezję i każdą rodzinę zakonną. Taki jest najgłębszy sens tej inicjatywy” – powiedział do zebranych dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został ogłoszony z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud.

Pierwszą część zebrania poświęcono sprawozdaniom i planom Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, które przedstawili jej przewodniczący bp Jerzy Mazur oraz dyrektorzy poszczególnych agend: ks. Zbigniew Sobolewski (dyr. Dzieła Pomocy Ad Gentes) oraz ks. Jerzy Kraśnicki (dyr. MIVA Polska). Biskup Mazur poinformował również o wznowieniu działalności Instytutu Misyjnego Laikatu, utworzonego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 1987 roku. Opracowano statuty i warunki przyjmowania kandydatów do Instytutu. Misjonarze świeccy będą przygotowywali się do misyjnej posługi w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w cyklu dwuletnim.

Na koniec dnia uczestnicy zebrania wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Modlitwie przewodniczył bp Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej i były dyrektor krajowy PDM.

Drugi dzień poświęcono głównemu tematowi spotkania – przygotowaniom do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, którym został ogłoszony październik 2019 roku. We wprowadzeniu ks. Tomasz Atłas przypomniał o wskazówkach papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczących misyjnej odnowy Kościoła. Pierwszą wskazówką dla wszystkich wspólnot przygotowujących się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową. Drugą – czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach. Trzecią wskazówką jest pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes. Czwartą zaś – realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie. Te cztery wskazówki mają stanowić fundament wszelkich inicjatyw, które będziemy podejmować, przygotowując się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Najistotniejsze przygotowania będą się odbywać na poziomie wspólnot diecezjalnych i zakonnych.

Z myślą o tych wspólnotach Kongregacja Ewangelizacji Narodów, przy współpracy z dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych, przygotowała przewodnik, który ma być inspiracją i pomocą w przeżywaniu Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przewodnik ten trafi do każdego biskupa diecezji i do osób odpowiedzialnych za wspólnoty zakonne. Znajdziemy w nim m.in. postacie polskich misjonarzy – p. dr Wandy Błeńskiej i wolontariuszki Heleny Kmieć.

Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce przygotowała m.in. list do zgromadzeń kontemplacyjnych z prośbą o modlitwę za misjonarzy, Nabożeństwa Misyjne 2019, komentarze liturgiczne w duszpasterskich periodykach („Dzień Pański”, „Od Słowa do Życia”) i misyjne materiały homiletyczne dla dzieci. Na każdy dzień października 2019 r. Wydawnictwo Missio-Polonia przygotowało misyjne rozważania i czytanki różańcowe zredagowane w publikacji „Wyrusz na misję już dzisiaj”, a czasopismo „Misje Dzisiaj” w roku 2019 będzie poświęcone tematom zaczerpniętym z listu papieża Franciszka, ogłaszającego Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. W przygotowaniu są także dwa filmy do misyjnej animacji.

Tego dnia omówiono również rozwój różnych inicjatyw misyjnej animacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, które przedstawili sekretarze krajowi czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. „Zakończono prace nad programem formacji dla wolontariuszy w ramach Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW” – powiedział ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Ta propozycja PDM wpisuje się w papieską troskę o formację młodzieży w duchu misyjnym. Zachęcił również do angażowania się w inicjatywę AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) i związanej z nią inicjatywy Misyjny Bukiet.

P. Anna Sobiech, sekretarz krajowy PDMD, poinformowała, że tegoroczni Kolędnicy Misyjni będą wspierać papieskie projekty pomocy dzieciom w Rwandzie i Burundi. Zaprezentowała także nowy program misyjnej formacji dzieci, który przebiega pod hasłem „Owoce Ducha Świętego”.

O. Łukasz Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnych, zaprosił na sympozjum i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2018 r., tradycyjnie na Jasnej Górze.

Szczególnym tematem zebrania był jubileusz Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia, które w tym roku świętuje 25 lat działalności. Dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas podkreślił znaczenie tej agendy wydawniczej dla dzieła misyjnego w Polsce. Od 1993 r. Missio-Polonia wydało 6 007 300 egzemplarzy czasopism, 18 132 750 folderów i materiałów informacyjnych, 2 491 278 książek oraz materiałów formacyjnych i liturgicznych, w sumie 26 631 328 egzemplarzy materiałów. Idąc „z duchem czasu” wydawnictwo wychodziło naprzeciw potrzebom odbiorców i szukało najskuteczniejszych narzędzi animacji i formacji misyjnej, wchodząc na coraz to nowe obszary działalności. „Swój jubileusz rozpoczęliśmy od błogosławieństwa papieża Franciszka, które otrzymaliśmy w czerwcu 2018 r. w Watykanie” – powiedział obecny dyrektor Wydawnictwa Missio-Polonia p. Andrzej Lendzion podczas prezentacji wydawniczej działalności. Zebranie zakończyło się Mszą św. dziękczynną za 25 lat działalności Wydawnictwa Missio-Polonia, której przewodniczył ks. Antoni Mulka, poprzedni dyrektor Wydawnictwa. W spotkaniu uczestniczyło 67 osób: dyrektorzy diecezjalni PDM, promotorki i promotorzy misyjnych zakonów żeńskich i męskich oraz przedstawiciele animatorów świeckich.

 

Pomóż Polskim Misjonarzom

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

17 marca br., w II Niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy w Kościele w Polsce Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w celu niesienia pomocy duchowej i materialnej polskim misjonarkom i misjonarzom.

2004 misjonarzy z Polski: księży fideidonistów, kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz misjonarzy świeckich pracuje obecnie w 99 krajach świata. Pełnią misję ewangelizacyjną, prowadzą dzieła charytatywne, medyczne i edukacyjne.

Najwięcej misjonarzy z Polski pracuje w Ameryce Łacińskiej. Najwięcej jest ich w Brazylii, Boliwii i Argentynie. Są licznie reprezentowani w Peru, Ekwadorze i Paragwaju.

W Afryce większość polskich misjonarzy posługuje w takich krajach, jak: Kamerun, Zambia, Madagaskar, RPA, Republika Południowej Afryki i Rwanda.

W Azji Mniejszej Polacy pracują najliczniej w Kazachstanie, Izraelu i na Filipinach.

W Oceanii mamy misjonarzy w Papui Nowej Gwinei i Australii.

Otoczmy ich naszą modlitwą i wspierajmy finansowo dzieła przez nich prowadzone. Bez naszej pomocy, misjonarki i misjonarze nie będą mogli w pełni zrealizować zadań, które przed nimi stawia rzeczywistość misyjna. Mamy okazję do jałmużny wielkopostnej, poprzez którą realizujemy nasze powołanie misyjne. zachecamy do wysyłania sms-a o treści „Misje” na numer 72 032 (2,46 zł z VAT). Dzięki zyczliwości wszystkich operatorów komórkowych jest utrzymywany nieodpłatnie.

ks. Zbigniew

Dzieło Pomocy Ad Gentes prowadzi przez cały rok zbiórkę środków finansowych na realizację projektów wskazanych przez misjonarzy. Dzięki życzliwości operatorów sieci komórkowych w Polsce wszystkie pozyskane środki są przeznaczone na projekty.

Pomóż polskim misjonarzom wysyłając sms-a o treści

MISJE na numer 72032.

Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT).

Misjonarz na Wielki Post

4 marca 2019 r. sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, biorąc udział w losowaniu misjonarza, oficjalnie zainaugurował szóstą edycję akcji Misjonarz na Post”.

„Jest mi niezmiernie miło, że dostępuję łaski wylosowania misjonarza, któremu będę towarzyszył osobistą modlitwą podczas tegorocznego Wielkiego Postu. Kościół ze swej natury jest misyjny, dlatego każdy ochrzczony powinien troszczyć się o misje. Zachęcała do tego już św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która nigdy nie wyjechała na misje, ale swoją modlitwą i ofiarą ze swojego cierpienia wspomagała misjonarzy. Została dzięki tej gorliwej posłudze misyjnej ogłoszona patronką misji. Zachęcam, aby wszyscy wierni Kościoła w Polsce otoczyli modlitwą naszych misjonarzy, których w świecie posługuje 2004” – powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, który wylosował misjonarza z Tajwanu.

„Pomoc duchowa jest nie mniej ważna od materialnej, ponieważ potrzebna jest misjonarzom, posługującym niejednokrotnie w skrajnie wymagających warunkach w różnych regionach świata” – wyjaśnił cel akcji podczas konferencji o. Marcin Wrzos OMI, pomysłodawca tego przedsięwzięcia, redaktor naczelny „Misyjnych Dróg”.

„Tegoroczna akcja „Misjonarz na Post” ma wymiar „nadzwyczajności”, ponieważ wpisuje się w przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, którym papież Franciszek ogłosił październik 2019 – powiedział ks. Maciej Będziński z Papieskich Dzieł Misyjnych, które są współpatronem akcji. „Misjonarz jest więc tym nadzwyczajnym strategiem poświęcającym swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny tym, tym którzy jej jeszcze nie znają. Losując misjonarza, mamy przed oczyma anioła Ewangelii, tego, którego posyła Chrystus. Modlitwa jest największym czynem miłosierdzia dla misji i niech stanie się szczególnym przygotowaniem do przeżycia tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego” – podkreślił ks. Będziński.

Koordynator akcji Michał Jóźwiak zaznaczył, że inicjatywa z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. „W ubiegłym roku w tej akcji modlitewnej wzięło udział 15 tys. osób. Każdego więc misjonarza otoczyło modlitwą 7 osób. Dostajemy wiele podziękowań od misjonarzy, co powoduje, że mamy jeszcze większą motywację do działania” – poinformował koordynator akcji.

Aby wylosować misjonarza, trzeba wejść na stronę www.misjonarznapost.pl i wypełnić krótki formularz.

 

Bp Mazur: Miesiąc Misyjny okazją do odkrycia misyjnego powołania

Niech każdy Kościół lokalny, poprzez przygotowanie do Miesiąca Misyjnego oraz przeżywanie go, odkryje na nowo swoje misyjne powołanie i możliwość konkretnego zaangażowania – powiedział bp Jerzy Mazur w przemówieniu do polskich biskupów. Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji opowiedział podczas 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski o programie ogłoszonego przez papieża Franciszka na październik 2019 roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

– Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie, by odnowić nasz misyjny zapał, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym – podkreślił bp Mazur. Dodał, że pragnieniem papieża Franciszka jest, by ten miesiąc był przeżyty w diecezjach we współpracy i pod przewodniczeniem działających w poszczególnych Kościołach Papieskich Dzieł Misyjnych.

Biskup ełcki zapowiedział także, że Papieskie Dzieła Misyjne opracowują „Przewodnik” na każdy dzień miesiąca misyjnego. – Znajdą się w nim refleksje misyjne odwołujące się do czytań mszalnych, biogramy 30 świętych męczenników, świadków wiary i osób szczególnie zaangażowanych w dzieła misyjne. Z Polski zostaną przedstawione dwie sylwetki: o. Mariana Żelazka SVD i dr Wandy Błeńskiej. Przewodnik będzie zawierać też teksty odnoszące się do podstawowej formacji i współpracy misyjnej, przygotowane przez misjologów z całego świata – mówił przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

1 października papież Franciszek odprawi nieszpory w bazylice św. Pawła za Murami, inaugurując obchody tego nadzwyczajnego miesiąca przy relikwiach św. Franciszka Ksawerego, patrona misji – mówił bp Mazur. Wskazał także, że 20 października, a więc w Niedzielę Misyjną, papież będzie przewodniczyć uroczystej Mszy św. w bazylice św. Piotra, a 27 października pod jego przewodnictwem odprawione zostaną uroczyste nieszpory.

Hierarcha przypomniał apel prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernardo Filoniego do biskupów i arcybiskupów o organizowanie w diecezjach uroczystości liturgicznych związanych z Niedzielą Misyjną, natomiast w pozostałe niedziele i dni powszednie Miesiąca Misyjnego zachęca, by odprawiano Msze św. w sanktuariach lub wybranych kościołach parafialnych.

Do włączenia się w te obchody wypada szczególnie zaprosić misjonarki i misjonarzy, którzy powrócili z placówek misyjnych, zgromadzenia zakonne i wspólnoty misyjne oraz środowiska zaangażowane w misyjne dzieło Kościoła – dodał biskup ełcki.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji opowiedział o przygotowaniach do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przypomniał, że do wspólnot kontemplacyjnych w Polsce oraz do polskich księży emerytów został skierowany list z prośbą o modlitwę za misje oraz w intencji owocnego przeżycia tego wyjątkowego czasu.

Przygotowano również materiały liturgiczne na październikowe nabożeństwa różańcowe. – W materiałach znajdują się rozważania i czytanki prezentujące nauczanie papieża Franciszka o misjach oraz fragmenty listów polskich misjonarzy – powiedział bp Mazur. Przygotowano także pomoce homiletyczne i katechetyczne prezentujące działalność Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Biskup mówił o planowanych w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym liturgiach, katechezach i czuwaniach. Wspomniał również o odbytej na przełomie stycznia i lutego wizycie w Papui-Nowej Gwinei oraz o funkcjonowaniu reaktywowanego w ubiegłym roku Instytutu Misyjnego Laikatu.

Wśród tematów trzydniowego spotkania znalazły się m.in.: duszpasterstwo młodzieży, ochrona małoletnich w Kościele oraz jubileusze 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski i 100-lecia odnowienia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.

mip / Warszawa