Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

 

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Młodzieżowa.

17 czerwca 2017r.

„Idźcie i głoście”

 

       Przewielebni Księża, Katecheci i Wspólnoty Parafialne

 

Zbliża się Stacja Młodzieżowa I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej – „Idźcie i głoście”. Kongres ten wpisuje się w Rok Jubileuszowy naszej diecezji oraz stanowi okazję do większego zaangażowania i umisyjnienia naszych serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

Jeszcze raz w imieniu ks. bpa Jerzego Mazura oraz Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji  Ełckiej pragnę zachęcić Czcigodnych Księży, Katechetów i Wspólnoty Parafialne, a szczególnie Młodzież, do  wzięcia udziału w Stacji Młodzieżowej,

w sobotę,17 czerwca 2017 r., w Ełku.

         Do udziału w Stacji Młodzieżowej zaproszona jest cała młodzież naszej diecezji,
a w sposób szczególny wszyscy członkowie ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz młodzież bierzmowana, która w tym dniu będzie dziękować za otrzymany sakrament.

Młodzież z diecezji przybywa do wyznaczonych kościołów w Ełku według załączonego planu (podział jest taki sam, jak podczas Dnia Dziecka). Autokary po przywiezieniu młodzieży do parafii, odjeżdżają na parking za giełdą w pobliżu Placu Jana Pawła II.

Spotkanie rozpocznie się czasem ewangelizacyjnym o godz. 9.30 w trzech ełckich parafiach (w katedrze ełckiej, NSJ i Ducha Świętego). Zaraz po przybyciu prosimy o zarejestrowanie się wraz z młodzieżą w wyznaczonych punktach. Po spotkaniu ewangelizacyjnym  wszyscy, procesyjnie, udadzą się na Plac Jana Pawła II, gdzie będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego. Po Mszy św. odbędzie się agapa oraz koncert. Zakończymy  nabożeństwem Koronki do Bożego Miłosierdzia
ok. godz. 15.30.

Bardzo proszę tak zaplanować czas, aby pozostać do końca spotkania. Do pomocy w zorganizowaniu przyjazdu młodzieży zobowiązani są także katecheci uczący
w gimnazjach i szkołach średnich.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie

Ks. Łukasz Różycki

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 

I KONGRES MISYJNY DIECEZJI EŁCKIEJ
STACJA MŁODZIEŻOWA

„Idźcie i głoście”

EŁK, 17.06.2017 r.

Program:

930– Przyjazd do parafii, rejestracja uczestników

1000 – Katecheza misyjna: „Z CHRZTU ŚWIĘTEGO JESTEŚMY UCZNIAMI – MISJONARZAMI”

  • Telemosty z krajami misyjnymi
  • Realizacja nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa ‘Idźcie i głoście’ – świadectwa misjonarzy
  • Świadectwo młodych: Jak realizujemy nasze powołanie do działalności misyjnej

1115 Przemarsz na Plac Jana Pawła II

1145–  ‘Idźcie i głoście’ Animacja misyjna

  • czas świadectw misjonarzy i misjonarek

1300– MSZA ŚWIĘTA POD PRZEWODNICTWEM J. E. KS. BPA JERZEGO MAZURA, BISKUPA EŁCKIEGO

  • 1415– Agapa
  • Koncert zespołu Młodzi z Bogiem
  • Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Namiocie Adoracji
  • Możliwość spotkań indywidualnych z misjonarzami i misjonarkami
  • Możliwość bliższego poznania misji poprzez zwiedzanie „alei misyjnej” i zapoznania się z eksponatami misyjnymi
  • animacje przy stoiskach tematycznych

1530 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji misji, misjonarzy, darczyńców i abyśmy wszyscy mieli większą świadomość, że z chrztu świętego jesteśmy uczniami misjonarzami

1545– Rozesłanie do ewangelizacji przez Biskupa Ełckiego

 

Podział dekanatów:

I KOŚCIÓŁ KATEDRALNY

– dekanat:

– Św. Benedykta i Romualda Suwałki

– Ducha Świętego Suwałki

– Miłosierdzia Bożego Ełk

– Miłosierdzia Bożego Suwałki

Św. Huberta – Pisz

-Św. Antoniego Padewskiego – Biała Piska

-Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – Mikołajki

 

II NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

 – dekanat:

 – Św. Jana Apostoła – Olecko,

– Niepokalanego Poczęcia NMP – Olecko,

– M B Częstochowskiej – Filipów,

– NMP Matki Kościoła – Gołdap,

– Św. Rodziny – Ełk

– Św. Kazimierza Królewicza – Sejny

 

III DUCHA ŚWIĘTEGO

– dekanat:

– Św. Bartłomieja Ap. – Augustów

– M B Królowej Polski – Augustów

– Bł. Męczennic Marianny B. i S. Julii S. Rapiej – Lipsk

– Św. Szczepana Męczennika – Giżycko,

– Św. Krzysztofa – Giżycko

– Św. Huberta – Węgorzewo

– NMP Matki Kościoła – Rajgród

– M B Fatimskiej– Ełk

Pomóż polskim misjonarzom

 

Dzieło Pomocy Ad Gentes prowadzi przez cały rok zbiórkę środków finansowych na realizację projektów wskazanych przez misjonarzy. Dzięki życzliwości operatorów sieci komórkowych w Polsce wszystkie pozyskane środki są przeznaczone na projekty.

Pomóż polskim misjonarzom wysyłając sms-a o treści

MISJE na numer 72032.

Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT).

Światłość wieczna już jej świeci

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci wolontariuszki Wolontariatu Misyjnego Salvator Heleny Kmieć. Miała ona miejsce dnia 24 stycznia br. w boliwijskiej miejscowości Cochabamba. Wiadomość ta jest tym smutniejsza, że jej śmierć nastąpiła w wyniku umyślnego działania drugiego człowieka, który dla osiągnięcia niewiadomego jeszcze celu, zadał nożem śmiertelne rany.

W tym wyjątkowym czasie jednoczymy się z Rodziną śp. Heleny, przyjaciółmi i wszystkimi, których jej śmierć dotknęła. Nie tylko współczujemy i ogarniamy modlitwą, ale podejmujemy konkretne działania związane z procedurami następującymi w tego typu sytuacjach.

W szczególny sposób wspieramy wolontariuszkę Anitę Szuwald, która razem z śp. Heleną realizowała posługę dla dzieci w Cochabamba. Mimo tego, że ocalała, bardzo cierpi z powodu straty Przyjaciółki oraz pozostałych okoliczności tego tragicznego zajścia.

Wyrazy solidarności i wdzięczności kierujemy również pod adresem Sióstr Służebniczek Dębickich, które umożliwiły salwatoriańskim wolontariuszkom realizację ich misyjnego powołania, a obecnie koordynują działania na miejscu i otaczają opieką Anitę.

Zaangażowanie w wolontariat już w założeniach świadczy o nieprzeciętności człowieka. Wolontariat misyjny jest motywowany pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną z drugim człowiekiem, nie tylko słowem, ale przede wszystkim przez pełnienie dzieł Miłosierdzia. Śp. Helenka z WMS-u była i pozostanie wzorem wyjątkowego zaangażowania. Służąc drugiemu człowiekowi wykorzystywała swoje liczne talenty i umiejętności, była otwarta, wrażliwa oraz silna i odważna. Jej życie i wybory, jakich dokonała po prostu MIAŁY SENS!

ks. Piotr Filas SDS, prowincjał

www.wms.sds.pl

Helena Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 roku. Pochodziła z Libiąża. Do Wolontariatu Misyjnego Salvator wstąpiła w 2012 roku. Od początku mocno angażowała się w działalność Wspólnoty, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym (liderka Regionu Śląskiego WMS). Zawsze gotowa do podjęcia odpowiedzialności za inicjatywy misyjne, chętnie służąca talentem muzycznym. Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Studiowała inżynierię chemiczną w języku angielskim.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA – Lipiec

Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.

Żywy Różaniec dla Misji

 

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

 

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata;.

 

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl