Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

Strona fb: Ełcki Wolontariat Misyjny

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA ROK 2021

Styczeń 2021

Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.


Luty 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.


Marzec 2021

Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.


Kwiecień 2021

Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.


Maj 2021

Intencja powszechna: Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.


Czerwiec 2021

Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.


Lipiec 2021

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.


Sierpień 2021

Intencja ewangelizacyjna: Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.


Wrzesień 2021

Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.


Październik 2021

Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.


Listopad 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.


Grudzień 2021

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

 

 

 

źródło: https://modlitwy24.pl/intencje-papieskie/

 

Żywy Różaniec dla Misji

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata.

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

 

 

 

EŁCKI WOLONTARIAT MISYJNY

„Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej a to zdecyduje o wszystkim.” – Franciszek

 

Od kilku lat podczas różnych spotkań z młodzieżą obserwujemy wzrost zainteresowania młodych ludzi misjami i pragnienie wyjazdu do krajów misyjnych w roli wolontariuszy. Jest to zapewne także owoc zorganizowanych w naszej diecezji Kongresów Misyjnych. Wychodząc naprzeciw takim zapotrzebowaniom pragniemy w naszej diecezji zorganizować wolontariat misyjny. Przekazujemy pierwsze najważniejsze informacje na ten temat.

EŁCKI WOLONTARIAT MISYJNY

Cel: Duchowe, intelektualne i praktyczne przygotowanie młodzieży do pełnienia posługi wolontariusza w krajach misyjnych.

FORMACJA 

Kto? Młodzi ludzie w wieku od lat 17

Kiedy? spotkania raz w miesiącu (w czwartą sobotę miesiąca) od października do maja

Gdzie? w sali konferencyjnej Kurii Diecezjalnej w Ełku

Organizator: Wydział Misyjny Diecezji Ełckiej

Koordynatorzy: Ks. Krzysztof Karski – Dyrektor Wydziału Misyjnego DE,  tel: 504 025 012

S. Donata Topa OSB – notariusz Ełckiej Kurii Diecezjalnej,  tel: 784 131 338

 

Zgłoszenia: na adres kuria@diecezja.elk.pl (najpóźniej do 15 września br.)

formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie http://diecezjaelk.pl/  zakładka Wydział Misyjny

oraz na stronie Duszpasterstwa Młodzieży DE  http://genezaret.elk.pl/

facebook: https://www.facebook.com/elknamisje/

  formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Wolontariusze na misjach:

Indie

 

Kenia

 

Ekwador

 

Tajlandia

 

Brazylia

 

 

 Spotkanie wolontariuszy misyjnych

„Świat potrzebuje być dotknięty i uzdrowiony przez piękno i przez bogactwo Bożej miłości Współczesny świat potrzebuje świadków tej miłości Potrzebuje on, abyście byli solą ziemi i światłem świata.” JP II

W radosnej, pełnej entuzjazmu atmosferze, odbyło się w sobotę 12 września, w Ełku spotkanie osób z naszej diecezji, które wyjeżdżały do innych krajów w ramach wolontariatu misyjnego. Okazało się, że pełnili oni posługę wolontariacką w następujących krajach: Kenia, Tanzania, Peru, Ekwador, Kazachstan, Rumunia oraz Albania.

Uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach misyjnych. Zastanawiali się także jak mogą pomóc w realizacji przedstawionej przez Ks. Biskupa Jerzego Mazura idei Ełckiego Wolontariatu Misyjnego. Ks. Arkadiusz Dardziński opowiedział o planowanym w najbliższych dniach wyjeździe na misje do Tanzanii i poprosił o modlitewne wsparcie. Koordynatorzy Ełckiego Wolontariatu Misyjnego: Ks. Krzysztof Karski i S. Donata Topa OSB przedstawili program formacji wolontariuszy oraz zasady organizacji wyjazdów misyjnych. Ks. Przemysław Pastewski ukazał różne inicjatywy misyjne podejmowane na terenie diecezji ełckiej a alumn Adam Brygała opowiedział o działalności Kleryckiego Koła Misyjnego „Baba Yetu”.

Spotkanie zakończyło się w kaplicy odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia w następujących językach: polski, suahili, hiszpański, albański i rosyjski. Następnie Ksiądz Biskup Jerzy udzielił błogosławieństwa w języku twi, którym przed laty posługiwał się jako misjonarz w Ghanie. Rozdał także wolontariuszom zapalone od paschału świece i zachęcił, aby wciąż na nowo rozniecali w swoich sercach zapał misyjny i swoim przykładem pociągali innych do tego, aby współpracując z misjonarzami nieśli Ewangelię aż na krańce świata.

 

 

 

Pomoc Misjonarce w Kamerunie

Kamerun to najbardziej dotknięty przez COVID-19 kraj Środkowej Afryki. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że zbyt późno zostały wprowadzone restrykcje. Prasa odsłaniając kulisy codziennego życia w Kamerunie donosi, że ponad 80% mieszkańców kraju żyje z dnia na dzień. Największy problem dotyczy braku wyżywienia, jest to odczuwalne zwłaszcza w miastach. Ludność oczekuje konkretnej pomocy.

Kraj ten od lat zmaga się z wieloma problemami. Teraz musi sobie poradzić z widmem wybuchu epidemii. Na jednej z placówek misyjnych w Kamerunie, od lat posługuje nasza Siostra Barbara Pillar SAC – Misjonarka o wielkim sercu, zatroskana o losy tych, do których została posłana. Pomóżmy Siostrze Barbarze przetrwać ten trudny czas, otoczmy ją opieką duchową i materialną. Nawet drobna ofiara wartości bochenka chleba pozwoli naszej Misjonarce patrzeć z nadzieją w przyszłość. Pamiętajmy o słowach bł. Marii Teresy Ledóchowskiej: „Kto pomaga misjonarzom, nagrodę misjonarzy otrzyma”.

Zebrane środki przekażemy Siostrze, żeby mogła reagować na pilne potrzeby, szczególnie w zakresie ochronę zdrowia i życia. Już teraz potrzebny jest zakup żywności, mydła, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek, paliwa do generatorów, leków i opłacenie leczenia osób chorych.

Ełcka Caritas udostępnia specjalny rachunek do wpłat na wskazany cel. Środki pieniężne na pomoc Siostrze Barbarze prosimy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy

Caritas Diecezji Ełckiej nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA) z dopiskiem „Pomoc Misjonarce w Kamerunie”.

 

 

 

 

 

30 LAT W SŁUŻBIE EKWADORSKIM DZIECIOM

Drodzy Przyjaciele naszej misji „Valle Feliz’!

Dnia 21 września nasz Dom Dziecka świętuje swoje 30 urodziny.

Dom Dziecka w Ekwadorze jest kontynuacją i odpowiedzią na powrót do korzeni. 8 maja 2011 roku miało miejsce uroczyste przekazanie naszemu Zgromadzeniu Domu Dziecka, zwanego „Hogar Valle Feliz”, czyli „Dolina Szczęścia”. Dom Dziecka podzielony jest na 4 rodzinki i jeden odrębny dom dla dziewcząt, które ukończyły 15 rok życia, aby mogły przygotowywać się do samodzielności. „Dolina Szczęścia” powstała z inicjatywy s. Klaudii, niemieckiej cysterki, oraz ówczesnego ks. biskupa Emilio Sthele. W roku 2010 Przełożona Generalna naszego Zgromadzenia, Matka Martyna Wysocka, oficjalnie przyjęła propozycję s. Klaudii przejęcia opieki nad Domem Dziecka oraz zajęcia się pracą, która tak bardzo jest wpisana w charyzmat naszego Zgromadzenia.

Siostry zawsze starają się być wrażliwe na sytuacje osób poszkodowanych w wyniku różnych nieszczęść dając im posiłek, pomoc materialną oraz duchowe wsparcie. Nasze Zgromadzenie kontynuuje to dzieło z miłością i oddaniem tworząc dzieciom porzuconym i źle traktowanym miejsce gdzie mogą powrócić z radością do dzieciństwa, które zostało im odebrane.

Jeśli chcesz pomóc naszym misjom, możesz to uczynić składając dar serca:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
PKO BP Oddział w Otwocku
ul. Powstańców Warszawy 15, 05-400 Otwock
nr konta: 94 1020 1127 0000 1002 0089 7017

 

Dziękujemy dzisiaj tym wszystkim, którzy nam towarzyszą życzliwością i wsparciem duchowym i ekonomicznym. Wielkie Dzięki!

 

 

 

„Kołyska Życia” (Cuna de la Vida) w Ekwadorze

 

W Ekwadorze dość często zdarzają się porzucenia noworodków i niemowląt, zwłaszcza przez ubogie, młode matki. W mediach pojawiają się informacje o porzuceniu dziecka. Niektórym dzieciom udaje się przeżyć, pozostałe giną.

Zdarzają się bulwersujące przypadki, np. 2 września 2019 r. matka zostawiła trzydniową dziewczynkę, kładąc ją do porzuconego pudełka na ruchliwej ulicy. Ktoś przez przypadek tam zajrzał i zobaczył dziecko. Pomoc nadeszła w porę, dziecko ocalało i trafiło do sierocińca „Szczęśliwa Dolina” (Valle Feliz), który prowadzą Siostry Benedyktynki Misjonarki z Polski. 28 listopada znaleziono chłopczyka, 29 listopada kolejnego, a 1 grudnia dziewczynkę.

            Myśl o założeniu okna życia na wzór tych, które są w Polsce, nurtowała Siostry już od kilku lat, ale te przypadki porzucenia dzieci zmobilizowały je do działania. Dnia 10 grudnia 2019 r. w miejscowości Santo Domingo de los Tsachilas Siostry Benedyktynki Misjonarki otworzyły pierwsze w Ekwadorze okno życia. W tamtejszej kulturze nazywa się ono „Kołyska Życia” (Cuna de la Vida).

Dnia 29 czerwca 2020 r. do Kołyski Życia w Santo Domingo de los Taschilas w Ekwadorze, przy prowadzanym przez Siostry Benedyktynki Domu Dziecka „Valle Feliz”, trafiło pierwsze pozostawione przez matkę dziecko. Siostry dziękując Bogu za ocalenie tego chłopca nadały mu imię Juan Pablo (Jan Paweł). Otoczmy modlitewną opieką to maleńkie dziecko prosząc dla niego o dobrą przyszłość.

 

link do audycji: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ekwadorze