Żarnowo – Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Rys historyczny: Przed II wojną światową ludzie postanowili społecznie wybudować kaplicę murowaną. Niestety wybuchła wojna i podczas działań wojennych kaplica została zburzona. Po wojnie ludność Żarnowa chciała ją odbudować, lecz ówczesna władza ludowa nie wydała zezwolenia. W 1993 r. rozpoczęto budowę nowej, dużej kaplicy murowanej, która obecnie stanowi kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej. Dnia 30 czerwca 1995r. Biskup Ełcki Wojciech Ziemba powołał Samodzielny Ośrodek Duszpasterski p.w. Narodzenia NMP w Żarnowie, a 8 września tenże Biskup pobłogosławił kościół rektoralny. Dekretem z dnia 15 czerwca 1998r. Biskup Ełcki Wojciech Ziemba, erygował Rzymskokatolicką Parafię p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żarnowie, w miejsce dotychczasowego Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego.

Wyposażenie kościoła: Wnętrze kościoła jest pomalowane na biało i wykończone w drewnie. Podłoga i prezbiterium wyłożone są terakotą. W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz i lektorium. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej Siewnej. W 2002 r. zostały sprowadzone relikwie św. Antoniego.

Grupy parafialne: Parafialny i Szkolny Zespół Caritas, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Odpust: Narodzenia NMP – 8 września.

Plebania: Budynek murowany z wysokim podpiwniczeniem i garażem, wykończony w 1998 r.

Księgi parafialne: od 1995 r.

Cmentarz: Parafia korzysta z cmentarza parafialnego w Augustowie

Inne obiekty sakralne: Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Żarnowa jest Kapliczka drewniana, która ma bogatą historię. Została ona wybudowana w 1859 r. przez Piotra i Łucję Dobkowskich przy udziale i pomocy mieszkańców Żarnowa.

Przedszkola i szkoły: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Do parafii należą miejscowości: Czarny Bród, Turówka, Uścianki, Żarnowo I, II, III

 Adres:

Żarnowo II 17A
16 – 300 Żarnowo

Telefon: (087) 643 69 75

Msze święte:

9:15
11:30