Biała Piska – Parafia pw. Andrzeja Boboli

Rys historyczny: Wieś Biała Piska powstała w 1428 r. w miejscu wcześniejszej osady pruskiej Gayle. Rozwój na przełomie XVI/XVII w., Biała zawdzięczała dogodnemu położeniu na szlaku handlowym. Zasłynęła głównie z dużych jarmarków bydła. W 1656r wieś została spalona przez Tatarów hetmana Gosiewskiego. 26 marca 1722 roku w Królewcu Fryderyk Wilhelm I, król pruski, nadał osadzie Bialla (nazwa niemiecka, która utrzymała się do 1938 r.) prawa miejskie. Kościół barokowy wzniesiono tu w latach 1756-1763 dla parafii protestanckiej. Po drugiej wojnie światowej świątynia została przekazana społeczności katolickiej a parafia pw. św. Andrzeja Boboli została kanonicznie erygowana w 1962 r.

Wyposażenie kościoła: kościół o strukturze halowej, z dużym krucyfiksem w ołtarzu głównym i reprodukcją MB Częstochowskiej.

Odpust: św. Andrzeja Boboli – 16 maja

Księgi parafialne: od 1947

 Adres:

ul. Konopnickiej 3a
12-203 Biała Piska
Telefon: 87 423 90 46

Msze święte:

7:30
9:30 (kaplice w Kowalewie i Kożuchach)
11:00
12:30
18:00
—-
Dni powszednie: 7:00; 18:00