Decyzją Ojca Świętego Franciszka z dnia 17 listopada 2021 roku, dla Diecezji Ełckiej został ustanowiony nowy Misjonarz Miłosierdzia w osobie ks. prał. Stanisława Jóźwiaka.

Misjonarz Miłosierdzia otrzymał władzę rozgrzeszania następujących grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej:
1. profanacji Najświętszego Sakramentu
2. przemocy fizycznej wobec Ojca Świętego
3. rozgrzeszenia wspólnika w grzechu
4. bezpośredniej zdrady tajemnicy spowiedzi
5. nagrywania i/lub rozpowszechniania za pośrednictwem środków komunikacji treści Sakramentu Spowiedzi, tak rzeczywistego jak i pozorowanego

Dane kontaktowe:
ks. prał. Stanisław Jóźwiak
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2a
16-300 Augustów
e-mail: s.jozwiak@diecezja.elk.pl
tel. parafii 87/ 643 36 65