Ełk – Parafia p.w. św. Tomasza Apostoła

Rys historyczny: Parafię erygował Ks. Bp Edmund Piszcz dnia 01 lipca 1991 roku z części parafii NSJ w Ełku. Podział parafii NSJ dokonał się ze względu na przyszłą rozbudowę części miasta, położonej przy ul. 11 Listopada i ul. Kajki. Pracę nad tworzeniem nowej parafii i organizacją życia duszpasterskiego zajął się Ks. Jarosław Dąbrowski, stając przed perspektywą budowy tymczasowej kaplicy (zbudowanej w roku 1992) i domu parafialnego budowanego w latach: 1995 -1996. Na terenie parafii istniała już kaplica dojazdowa w Mołdziach, jedyne miejsce do sprawowania liturgii. W Ełku takim miejscem stało się wynajęte pomieszczenie od ZSZ nr 1 i przystosowane do kultu – miało to miejsce od października 1991 do sierpnia 1992.

Wyposażenie kaplicy: W prezbiterium: nowy Ołtarz i ambonka wykonane z dębu, na ścianie głównej drewniany krzyż z figurą Chrystusa, obok figura Matki Bożej Fatimskiej, krzesła dla księży, ławki dla ministrantów, świece ołtarzowe, przy tabernakulum znajdują się: wieczna lampka, 6 świeć i jedna przy figurze Maryi, całość prezbiterium dopełnia dywan, dzwonki, gong, na bocznej ścianie nad wejściem do kancelarii umieszczony jest rzutnik do slajdów i ekran. W kaplicy znajdują się ławki, paschał, 2 konfesjonały, na ścianach naw bocznych: po lewej stronie nowy obraz ku czci Św. Tomasza Ap., po prawej obraz Miłosierdzia Bożego, a przy nim krzyż procesyjny, pod obrazami znajdują się 2 nastawy na których są po 2 świeczniki, na ścianach bocznych gipsowe stacje drogi krzyżowej oprawione w dębowe ramy, przy wejściu do kaplicy jest kropielnica, na podłodze znajduje się wykładzina dywanowa. Przedsionek od strony kaplicy zamykany drzwiami na półszklonymi, od strony zewnętrznej drewnianymi drzwiami pełnymi, na ścianach bocznych umieszczone są 2 tablice informacyjne

Msze Święte: dni powszednie: 800, 1800 (w okresie wakacyjnym msza o 800); niedziele: 8.00,9.30, 11.00, 1300, 1800

Grupy parafialne: ministranci, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Paweł Apostoł”, grupy Żywego Różańca, Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialna Rada Ekonomiczna, Parafialny Zespół Caritas.

Odpust: 03 lipca – Św. Tomasza Apostoła.

Plebania : połączona z tymczasową kaplicą, z mieszkaniem dla proboszcza, wikariusza i kancelarią.

Księgi parafialne: od 1991 r.

Przedszkola i szkoły: Szkoła Podstawowa w Rękusach, Zespół Szkół nr 1 w Ełku przy ul. 11 Listopada 24; Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządaznia w Bydgoszczy, CKP i U.

Do parafii należą miejscowości: Bartosze, Bienie, Buniaki, Chrzanowo, Guzki, Judziki, Lepaki Małe, Lepaki Duże, Mołdzie, Rękusy, Siedliska, Talusy, Ełk (ulice): 11 Listopada, Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Kajki, Tuwima.

Kaplica filialna: p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mołdziach.

 Adres:

11 listopada 28
19-300 Ełk
Telefon: (87) 621 65 78

Msze święte:

8:00
9:30
11:00
13:00
18:00