SĄD BISKUPI DIECEZJI EŁCKIEJ

19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku (9.00 – 13.00)

dodatkowo: wtorki i czwartki (14.00 – 16.00)sad-biskupi

tel. (87) 6216987

tel. (87) 6216989

e-mail: sad.biskupi@diecezja.elk.pl

Wikariusz sądowy (Oficjał):

ks. dr Paweł Makarewicz

Rzecznik sprawiedliwości:

ks. mgr lic. Tomasz Gajda

Obrońcy węzła małżeńskiego:

ks. dr Romuald Zdanis

dr Anna Szafranko

ks. Mariusz Marszałek SAC

Sędziowie diecezjalni:

ks. mgr lic. Tomasz Gajda

ks. dr Maciej Gilewski

ks. kan. dr Sławomir Grodecki

ks. mgr lic. Sławomir Kudrawiec

ks. kan. dr Marcin Maczan

Audytorzy:

ks. mgr Łukasz Kordowski

ks. kan. mgr Mirosław Sorbaj

Kierownik kancelarii sądu:

mgr Anna Redzińska-Jurczak

Notariusz:

ks. dr Karol Sokołowski

Adwokaci:

ks. prał. lic. Mieczysław Brzóska –  tel. (87) 6215928

mgr Maciej Góral – tel. 784 412 754

mgr Tomasz Świderski – tel. 602 187 963

mgr Maciej Mikołajczyk – tel. 690 989 980

Pracownicy sądu udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach małżeńskich 

Koszty sądowe w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzonych 
w Sądzie Biskupim Diecezji Ełckiej

·       Opłata sądowa wynosi 1200 zł.

·       Obniżenie kosztów sądowych przysługuje stronie ubogiej. O ubóstwie strony, na prośbę sądu, zaświadcza jej własny proboszcz.

·       Honorarium za sporządzenie opinii psychologicznej przez biegłego wynosi 300 zł.

 

II INSTANCJA

METROPOLITALNY SĄD ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22

tel. 89 524 71 50; fax 89 524 71 51

e-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl

ZAŁĄCZNIKI: