SĄD BISKUPI DIECEZJI EŁCKIEJ

19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku (9.00 – 13.00)

dodatkowo: wtorki i czwartki (14.00 – 16.00)sad-biskupi

tel. (87) 6216987

tel. (87) 6216988

tel. (87) 6216989

e-mail: Sad.Biskupi@diecezja.elk.pl

Wikariusz sądowy (Oficjał):

ks. dr Paweł Makarewicz

Pomocniczy Wikariusz sądowy (Wiceoficjał):

Obrońcy węzła małżeńskiego:

ks. dr Ludwik Kaliński

ks. dr Romuald Zdanis

dr Anna Szafranko

Sędziowie diecezjalni:

ks. mgr lic. Tomasz Gajda

ks. dr Maciej Gilewski

ks. kan. dr Sławomir Grodecki

ks. mgr lic. Sławomir Kudrawiec

ks.  prał. dr hab. Stanisław Łupiński

ks. kan. dr Marcin Maczan

ks. dr Jarosław Sokołowski

Audytorzy:

ks. mgr Tomasz Rożek

ks. mgr Łukasz Kordowski

ks. kan. mgr Mirosław Sorbaj

Kierownik kancelarii sądu:

mgr Anna Redzińska-Jurczak

Notariusz:

ks. dr Karol Sokołowski

Adwokaci:

ks. prał. lic. Mieczysław Brzóska –  tel. (87) 6215928

mgr Maciej Góral – tel. 784 412 754

mgr Tomasz Świderski – tel. 602 187 963

mgr Maciej Mikołajczyk – tel. 690 989 980

Pracownicy Sądu udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach małżeńskich 

II INSTANCJA

METROPOLITALNY SĄD ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22

tel. 89 524 71 50; fax 89 524 71 51

e-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl

ZAŁĄCZNIKI: