Skarżyn – Parafia pw. Chrystusa Króla

Rys historyczny: W 1902 r. z kilku okolicznych wiosek powstała w Skarżynie parafia ewangelicka należąca do diecezji Biała Piska. Została ona wyodrębniona z parafii Biała Piska, Rożyńsk Wielki i Drygały w ramach reorganizacji struktur kościelnych mających na celu polepszenie opieki duszpasterskiej. W miejscu, w którym stoi dzisiejsza świątynia, stał kiedyś kościół drewniany, który spłonął. Obecny budynek kościelny został wybudowany dopiero w latach 1927–1929. Parafię erygował 1 lipca 1989 roku Ks. Biskup Edmund Piszcz, Biskup Warmiński.

Wyposażenie kościoła: Kościół wzniesiono na planie zbliżonym do prostokąta, ale bez prezbiterium. Jest wydłużony, jednonawowy, wybudowany na osi niemalże Północ-Południe, gdyż ukształtowanie terenu
nie pozwoliło na inną budowę. Ściany świątyni z cegieł palonych oblicowano kamieniami do wysokości dachu, szczyty wykonano z drewna. Nakryto dachem dwuspadowym, dachówką tzw. rzymską. Balkon chórowy drewniany z miejscami siedzącymi, wsparty na dwóch słupach. Organy ośmiogłosowe, wykonane w Elblągu w latach 20. XX w. W nastawie ołtarza znajduje się obraz Chrystusa Króla, a poniżej tabernakulum. Po lewej stronie u góry namalowany jest na ścianie czołowej św. Józef z aniołami, a po prawej scena Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Na ścianach bocznych widnieją malowidła – obrazy figuralne naścienne przedstawiające czterech ewangelistów oraz św. Piotra i św. Pawła

Odpusty: Chrystusa Króla, Najśw. Serca Pana Jezusa

Księgi parafialne: od 1958, kronika parafialna od 1989 r.

 Adres:

Skarżyn 10
12-230 Biała Piska
Telefon: 87 423-98-62

Msze święte:

9:00
11:00 (kaplica w Świdrach)
13:00
—-
Dni powszednie: 7:00 lub 16:00