Suwałki – Parafia pw. Chrystusa Króla

Rys historyczny: Pod koniec lat 80-tych XX wieku, w związku z powiększającą się liczbą mieszkańców Suwałk, podjęto decyzję utworzenia na osiedlu Północ II samodzielnego ośrodka duszpasterskiego p.w. Chrystusa Króla w Suwałkach. Ośrodek ten umieszczono decyzją Ks. Bpa Juliusza Paetza w dawnym budynku wojskowym przy ul. Pułaskiego 24B. 1 lipca 1990 r., tymczasowa kaplica została adaptowana i otwarta jako Samodzielny Ośrodek Duszpasterski. Od 1922 r. mieściły się w niej koszary carskie, siedziba II Pułku Ułanów Grochowskich (pierwotna kaplica w koszarach istniała do końca II wojny światowej) oraz sala gimnastyczna. W maju 1990 r., po opuszczeniu terenu przez wojsko, plac wojskowy wraz z kaplicą został przekazany Ks. Krzysztofowi Kaczyńskiemu, który dekretem z dnia 1 lipca został mianowany przez Ks. Bpa Juliusza Paetza, Biskupa Łomżyńskiego, Rektorem Ośrodka Duszpasterskiego. 1 lipca 1990 roku została poświęcona kaplica i wyznaczone granice nowego Ośrodka Duszpasterskiego. Tenże Ośrodek p.w. Chrystusa Króla został utworzony z terenów dwóch suwalskich parafii – p.w. Św. Aleksandra i p.w. Matki Bożej Miłosierdzia. Po dwóch latach, kiedy, bullą Papieża Jana Pawła II, została erygowana nowa diecezja z siedzibą w Ełku, jej ordynariusz – Ks. Bp Wojciech Ziemba – postanowił erygować parafię Chrystusa Króla w granicach dawnego ośrodka duszpasterskiego. Ponieważ kaplica okazała się zbyt mała, w 1996 r. rozpoczeto budowę nowego kościoła. Nowa świątynia została poświęcona w listopadzie 2001 r. przez Ks. Bpa Edwarda Samsela.

Wyposażenie: Kształt kościoła połączonego z domem parafialnym przypomina namiot, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. W podziemiach kościoła znajduje się kaplica a twórcą jej wystroju oraz autorem obrazów i płaskorzeźb wykonanych z marmuru włoskiego jest prof. Andrzej Strumiłło.

Odpusty: Chrystusa Króla, MB Częstochowskiej – 26 sierpnia

Księgi parafialne: od 1990 r.

 Adres:

Jana Pawła II 3
16-400 Suwałki
Telefon: (087) 567-98-61
Fax: (087) 567-98-61

Msze święte:

7:00
9:00
10:30
12:00
16:00
18:00
Dni powszednie: 7:30; 18:00