Wydział Ekonomiczny 

Wydział Ekonomiczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Dyrektor: ks. prał. Tadeusz Herman

Pl. Katedralny 1

19-300 Ełk

tel. 87 621-68-07

e-mail: we@diecezja.elk.pl

Konta Bankowe:

PEKAO SA 85 1240 1851 1111 0000 1411 2528

BGŻ           64 2030 0045 1110 0000 0075 2740

Fundusz Emerytalny:
BGŻ           66 2030 0045 1110 0000 0075 2510

Ubezpieczenie Nieruchomości:
BGŻ           09 2030 0045 1110 0000 0075 2760