Wzory formularzy w sprawach małżeńskich:

01 – PROTOKOL

01a – protokół – załącznik dla wdowców i rozwiedzionych

01b – protokół – załącznik dla małżeństw mieszanych

02 – przysięga świadka o stanie wolnym nupturienta

03 – przysiega narzeczonego o stanie wolnym

04 – małżeństwo mieszane – oświadczenie – niekatolik

05 – malzenstwo mieszane – oswiadczenie – niewierzacy

06 – prośba o wygłoszenie zapowiedzi

06a – Prośba o dyspensę od zapowiedzi

07_lat – licencja LAC

07_pl – licencja PL

08 – zawiadomienie o malzenstwie zawartym na podstawie licencji

09 – zezwolenie na protokol poza parafia narzeczonych

10 – zawiadomienie o malzenstwie

11 – swiadectwo slubu

12a – Prośba o dyspensę od różnicy religii

12b – Prośba o zezwolenie na malzenstwo mieszane

12c – prosba o dyspense od formy kanonicznej

12d – legalizacja_malzenstwa_z_cerkwi

13 – prosba o dyspense ogolna

14 – prosba o dyspense pokrewienstwo

15 – prosba o zezwolenie dla maloletniego

15a – zgoda rodzicow

16 – prosba o zezwolenie bez cywilnego

16a – oswiadczenie bez cywilnego

16b – pouczenie o skutkach cywilnych

17 – prosba o zezwolenie po klauzuli

18 – prosba o zezwolenie po rozwodzie cywilnym

18a – prosba o zezwolenie – zobowiązania naturalne
(po stwierdzeniu nieważności bądź konkubinacie)

19a – prosba o zezwolenie na malzenstwo – cenzura

19b – prosba o zezwolenie na malzenstwo – zagranica

19c – prosba o zezwolenie na malzenstwo – emigrant

20a – delegacja ogolna

20b – delegacja szczegolna

20c – delegacja do kosciola rektoralnego

21a – prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku – petent

21b – prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku – pismo proboszcza

22 – zaswiadczenie o zawarciu malzenstwa do usc

Prośba o skrócenie czasu przygotowania do ślubu

Inne formularze:

1. Metryka chrztu

2. Prośba o zgodę na zmiany w metryce chrztu

3. Sakrament Bierzmowania

4. Sakrament Bierzmowania – małe

5. Zaświadczenie o przygotowaniu do Bierzmowania