Ełk: zaproszenie na Różaniec publiczny o odnowę moralną narodu polskiego

Fundacja Pro – Prawo do Życia oraz  Akcji Katolickiej przy parafii Ducha Świętego w Ełku  zapraszają do włączenia się w  Różaniec publiczny o odnowę moralną narodu polskiego, który odbywa się w Ełku, raz w miesiącu, w sobotę poprzedzającą czwartą niedzielę miesiąca.

Najbliższy  Różaniec odbędzie się w sobotę 25 lipca 2020 roku o godz. 17:00 przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Prosimy o przekazywanie tej informacji w gronie rodzin, przyjaciół oraz w środowiskach pracy.

Codziennie w polskich szpitalach w świetle obowiązującego w Polsce prawa zabijanych jest kilkoro dzieci, których jedyną winą jest to, że podejrzewa się je o chorobę lub, że poczęły się w wyniku czynu zabronionego. Do szkół i przedszkoli wchodzą deprawatorzy, którzy chcą niszczyć niewinność dzieci! Powinniśmy się temu przeciwstawić! W walce ze złem najskuteczniejszym orężem jest Różaniec. Ponieważ wiele grzechów jest dzisiaj popełnianych publicznie dlatego też prosimy w publicznej modlitwie o pomoc naszą Królową!

Pozostałe artykuły