Bp Mazur zachęca do wspólnej modlitwy uwielbienia i dziękczynienia w parafiach

W związku z podjętą decyzją odnośnie przesunięcia w czasie wizyty duszpasterskiej, bp Jerzy Mazur, biskup ełcki zachęca wszystkich Duszpasterzy i wiernych diecezji ełckiej do modlitwy poprzez Adorację Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie „by w okresie Bożego Narodzenia, kiedy niemożliwa jest wizyta duszpasterska, płynęła w naszych kościołach modlitwa uwielbienia i dziękczynienia”.

Biskup Mazur wyraził pragnienie, by codziennie w dniach 4-10 stycznia 2021 roku Duszpasterze wraz z wiernymi w kościołach parafialnych adorowali Jezusa Eucharystycznego w Najświętszym Sakramencie w intencjach swoich parafii, całej Diecezji i Ojczyzny.

„Najlepiej od Godziny Miłosierdzia do wieczornej Mszy św., lub przynajmniej godzinę przed Mszą św. wieczorną. Jestem przekonany, że dar wspólnej modlitwy będzie owocny i będzie bardzo cennym świadectwem jedności i wspólnoty” – tłumaczył biskup.

Wskazując na osobę św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty oraz podkreślając ogromną siłę modlitwy wspólnotowej biskup ełcki przypomina, że w programie obecnego roku duszpasterskiego jest wielka zachęta do adoracji Najświętszego Sakramentu: „Św. Jan Paweł II mówił, że „całe zło świata może być pokonane poprzez ogromną moc adoracji eucharystycznej” i zachęcał: „Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie ” (MnD 18). Zaś Św. Matka Teresa z Kalkuty podpowiadała, że ten świat potrzebuje modlitwy. „Trzeba by każda parafia trwała u stóp Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Go adorowała””.

Na podejmowany trud modlitwy Pasterz diecezji ełckiej udzielił wszystkim swego błogosławieństwa.

Propozycja przebiegu  modlitewnego spotkania:

????15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
???? 15.30 – Msza Święta w intencji rodzin zamieszkujących na terenie  parafii;
????po Mszy Świętej, około godz. 16.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w ciszy za parafian;
????17.30 – różaniec i zakończenie adoracji przed wieczorną Mszą Świętą;

Pozostałe artykuły