Pomoc Misjonarce w Kamerunie

Wiosną 2020 r. prosiliśmy o pomoc duchową i materialną na rzecz misji w Kamerunie, gdzie posługuje s. dr Barbara Pillar SAC. Przez długie lata pracowała ona w naszej diecezji jako wykładowca katechetyki i dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Biskupiej. Cieszymy się, że nasz apel o pomoc Misjonarce spotkał się z życzliwą odpowiedzią i w lipcu ubiegłego roku przekazaliśmy jej kwotę 7 729, 76 zł. Na nasze konto dalej wpływały ofiary na ten cel, dlatego w styczniu br. mogliśmy przekazać kolejne środki – 5 195,00 zł. (w sumie to 12 924,76 zł.). Fundusze te zostaną przeznaczone na pokrycie najpilniejszych potrzeb podopiecznych naszej Misjonarki i przynajmniej w jakimś stopniu złagodzą skutki pandemii Covid-19.

Z pomocą pośpieszyło także Szkolne Koło Caritas im. św. Królowej Jadwigi prze Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku. Prowadzi ono zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych, które wkrótce zostaną wysłane do Kamerunu.

Ci, którzy chcieliby włączyć się w dalszą pomoc Misjonarce mogą wpłacać środki pieniężne na wyodrębniony rachunek bankowy Caritas Diecezji Ełckiej nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (PKO BP SA Oddział w Ełku) z dopiskiem „Pomoc Misjonarce w Kamerunie”. Dziękujemy w imieniu s. Barbary i jej podopiecznych za dar serca na misje w dalekim Kamerunie.

ks. Ryszard Sawicki

Pozostałe artykuły