Wigry: wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia św. Wincentego Pallottiego do kościoła parafialnego

17 stycznia 2021 r.., w II niedzielę zwykłą nastąpiło powitanie i wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia św. Wincentego Pallottiego do kościoła parafialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Składamy serdeczne słowa podziękowania Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego na ręce Jego Ekscelencji Ks. Bpa Adriana Galbasa SAC.

Prekursor apostolstwa świeckich, jakim był św. Wincenty Pallotti odznaczał się prostotą i żarliwością w głoszeniu Ewangelii. Jego świętość życia promieniowała na wszystkich, kogo spotykał na swej drodze. Ks. Bp zaznaczył podczas homilii, że ulubionym słowem założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK), było słowo „razem”. Święty nie dzielił Kościoła na tych, którzy słuchają i na tych, którzy nauczają. Pragnął zjednoczyć ludzkie siły w ewangelizacji świata, aby pozyskać dla potrzeb Kościoła Wszystkich katolików świeckich. Wspólnota istnieje tam, gdzie jest ożywiana wiara i rozpalana miłość do Boga.

Wdzięczni Bogu za dar relikwii, zanosimy nasze modlitwy do Świętego Wincentego Pallottiego o dalszą opiekę i wypraszania Bożego błogosławieństwa przez serce Maryi dla naszych duszpasterzy, misjonarzy, Rodzin, dla naszej Parafii, Ojczyzny. Bądźmy ufni w Jego wstawiennictwo. Dziękujmy Bogu za Jego dzieło, owoce które nam zostawił. Pragniemy podziękować również Wszystkim uczestnikom za modlitwę i pomoc w organizacji tej doniosłej uroczystości, Bóg zapłać. Księżom i braciom Pallotynom życzymy, aby dzieło, które kontynuują przyczyniało się do wzrostu wiary, nadziei i miłości w sercach wielu.

ks. Tomasz Bondzio

Pozostałe artykuły