Informacja o pogrzebie śp. ks. prał. Stanisława Tabaki

Przewielebni Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne,

Drodzy Diecezjanie,

Z żalem i nadzieją życia wiecznego informujemy, że dnia 23 stycznia 2021 roku w 83. roku życia i 56. roku kapłaństwa, odszedł po nagrodę do Pana 
śp. Ks. prał. Stanisław Tabaka
, wieloletni proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. W ostatnich latach przebywał w tej parafii jako emeryt.

Ze względu na najnowsze obostrzenia sanitarne, uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

26 stycznia (wtorek) 

godz. 19:00 – Msza Święta żałobna dla kapłanów w kościele pw. NMP Królowej Polski w Olecku, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej.

27 stycznia (środa)

godz. 9:00 – Msza Święta żałobna dla parafian w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku pod przewodnictwem Ks. Dziekana Andrzeja Jaśko.

Czuwanie modlitewne przy Zmarłym Kapłanie.

godz. 12:00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

Prosimy, aby w kościele pozostawić jak najwięcej miejsca dla Rodziny Zmarłego Kapłana.

Po Mszy św. pochówek na cmentarzu parafialnym.

Prosimy o modlitwę za śp. ks. prał. Stanisława Tabakę oraz za pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego. Wszystkich dysponujących czasem zachęcamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych, uwzględniając aktualne zalecenia epidemiczne. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

s. Donata Topa – notariusz Kurii

Pozostałe artykuły