Znajdź czas by czytać Pismo Święte – XIII Tydzień Biblijny

W dniach 18-24 kwietnia 2021 r. będziemy przeżywać XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35).

Ubogaca on tegoroczny program duszpasterski poświęcony Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczynająca go niedziela będzie równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.

Ogólnopolskie uroczystości z nim związane odbędą się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz na Jasnej Górze.

Pozostałe artykuły