Imieniny bp. Jerzego Mazura – życzenia

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski Pańskiej ,i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych, <by rozweselić płaczących na Syjonie>,
aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.   ( Iz 61. 1-3a)

                Siostry i Bracia,

W tym roku, podobnie jak rok temu, nie możemy świętować w całej okazałości imienin naszego Pasterza, JE ks. bpa Jerzego Mazura SVD. Obostrzenia pandemiczne wymuszają formę bardziej skromną. Wielu z was nie będzie więc mogło przybyć do katedry ełckiej na mszę świętą, w piątek, 23 kwietnia o godzinie 18.00, podczas której będziemy modlić się za Księdza Biskupa. Nie będziecie mogli także po tej celebracji podejść do Solenizanta, by osobiście podziękować za jego posługę i złożyć życzenia.

Tą drogą więc, razem z Wami, na tegoroczne imieniny przynoszę Ekscelencji te piękne słowa z proroka Izajasza, przy których w Biblii Tysiąclecia znajduje się podtytuł: „Posłannictwo proroka”. Znamy je dobrze, bo przecież odwołuje się do nich sam Chrystus Pan w nazaretańskiej synagodze, mówiąc, że właśnie się one spełniły (por. Łk 4,16-21). Tak, Chrystus jest Pierwszym Prorokiem, który jak nikt przedtem i nikt potem doskonale wypełnił wszystko, o czym mówił Izajasz! Spełnił swoje posłannictwo!

Ale powołanie prorockie, to także powołanie Księdza Biskupa, które nosi w sobie od chrztu, a które pogłębiło się przez złożoną konsekrację zakonną, święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Dziś więc dziękujemy Bogu za to, że tym powołaniem obdarzył Ekscelencję, a Księdzu Biskupowi za to, że je wypełnia. 

Modlimy się też o to, by tak było nadal, a nawet by było jeszcze lepiej! By Boży Duch jeszcze bardziej napełniał Księdza Biskupa swoją mocą, by mógł z gorliwością nie tylko głosić innym Dobrą Nowinę, ale być dla nich Dobrą Nowiną o Chrystusie!

Ludziom ubranym w szaty smutku, niech Ksiądz Biskup przynosi wesele, tych, co jedzą gorzki popiół, niech karmi słodyczą Bożego Słowa, a połamanych i pokaleczonych przez życie, którzy noszą krwawe rany na sercu, niech opatruje lekarstwem Bożego miłosierdzia i Bożej łaski.

Niech w wypełnianiu posłannictwa proroka nieustannie wspiera Ekscelencję Najświętsza Panna Maryja, Królowa Proroków i Królowa Apostołów! Niech wciąż pomaga św. Józef i św. Jerzy.

Z modlitwą i wdzięcznością,

Ełk, 20 kwietnia 2021                                                             + Adrian J. Galbas SAC

Pozostałe artykuły