Informacja o pogrzebie śp. Bogdana Harasima, ojca ks. Adama Harasima

Przewielebni Kapłani,
Osoby Życia Konsekrowanego

Z żalem i nadzieją życia wiecznego informuję, że 25 kwietnia 2021 roku Pan Życia i śmierci powołał do siebie śp. Bogdana Harasima (l. 67), ojca ks. Adama Harasima, wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 28 kwietnia br. o godz. 12.00 w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Bargłowie Kościelnym.
Proszę o modlitwę za śp. Bogdana Harasima, za ks. Adama i całą pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego.
W miarę możliwości zapraszam do udziału w pogrzebie.
Requiescat in pace

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły