Święcenia diakonatu w katedrze ełckiej

 „Diakon, kapłan nie może siedzieć i czekać, aż ktoś przyjdzie i będzie pytał o Boga. Pamiętajmy świat się zmieni tylko wtedy, gdy my wszyscy razem z młodymi ludźmi, naszymi wiernymi będziemy w drodze” – mówił bp Jerzy Mazur podczas święceń diakonatu, które odbyły się 15 maja w ełckiej katedrze. Święcenia w stopniu diakonatu przyjął jeden akolita Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Biskup w homilii wskazał św. Józefa jako wzór zawierzenia siebie Bogu i przykład posłuszeństwa i wierności. Zachęcał do modlitwy w intencji nowego diakona, aby ten stawał się sługą na wzór św. Józefa, „którego służba, była konkretnym darem z siebie”. Przypomniał, że posługa diakonów to przede wszystkim służba dla Boga i ludzi, aby siebie uświęcać. Zaznaczył przy tym, że aby ta służba była owocna nowy diakon musi żyć blisko Chrystusa i z Chrystusem.

„Diakon oznacza sługę. Sakrament święceń naznacza cię pieczęcią, której nikt nie może  usunąć. Upodabnia ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich”.

Bp Jerzy Mazur wskazywał, iż trzeba mieć świadomość, że tym który posyła jest Jezus Chrystus. Nadmienił, że diakon jest wyświęcany dla zadań posługi w Kościele, a w jego  powołanie wpisane jest głoszenie Ewangelii, dawanie  świadectwa o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, ale trzeba oprzeć się na ufności Bogu.  Apelował, by w gotowości w służbie Bogu i ludziom nie zabrakło pokory i posłuszeństwa, zawierzenia, modlitwy i słowa Bożego. Tłumaczył, że „dzisiaj Kościół winien być w drodze, winien wychodzić i iść do człowieka”.

„Pan Jezus posyła swoich uczniów, aby nieśli pokój. Świat bardzo potrzebuje pokoju, szczególnie pokoju duchowego, wewnętrznego, bo tam, gdzie nie ma pokoju, tam jest łatwo o agresję i przemoc. Niesienie pokoju to skuteczne pokonywanie zła, a to oznacza pokonywanie zła dobrem. Uwierzmy, że w mocy Ducha Świętego możemy dawać światu taki pokój, pokój na sposób Jezusowy” – mówił biskup ełcki.

Zwracając się do kandydata ordynariusz diecezji ełckiej podkreślił, że święcenia diakonatu są jego dobrowolnym wyborem. Przypomniał, że głównym zadaniem diakona będzie trwać w miłości Bożej i świadczyć o niej nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.

„Dzisiaj diakon, kapłan winien być człowiekiem z pasją do Ewangelii i miłością do Jezusa, gotowy i kreatywny idąc na peryferie aby służyć bliźniemu. Diakon, kapłan nie może siedzieć i czekać, aż ktoś przyjdzie i będzie pytał o Boga. Pamiętajmy świat się zmieni tylko wtedy, gdy my wszyscy razem z młodymi ludźmi, naszymi wiernymi będziemy w drodze” – wskazywał bp Mazur i tłumaczył, że „w posłudze diakona i kapłańskiej nieraz przychodzi nam dotykać biedę człowieka, pomagać jemu. Człowieka, który nie zawsze będzie nam przychylny. Chodzi o pokój wewnętrzny, duchowy, ale też o pokój między ludźmi. Nieśmy pokój Chrystusowy”.

Wyrażając wdzięczność rodzicom za pobożne wychowanie, pomoc w kształtowaniu i rozeznawaniu powołania w domu rodzinnym, bp Mazur podkreślił, jak wielką moc ma modlitwa rodzinna oraz zachęcał, żeby rodzice nieustannie roztaczali nad swoimi dziećmi „modlitewną tarczę”. Podziękował kapłanom, wspólnocie parafialnej oraz wszystkim tym, pośród których wzrastał kandydat do święceń, za obecność, pamięć i modlitewne prowadzenie. Zachęcał zgromadzonych, aby nie ustawać w modlitwie o nowe, święte powołania do służby Bogu.

Nowy diakon złożył na ręce ordynariusza diecezji ełckiej przyrzeczenie wierności Kościołowi oraz posłuszeństwa biskupowi innego następcom, oraz śluby czystości, a po litanii błagalnej do wszystkich świętych, biskup ełcki bp Jerzy Mazur po nałożeniu rąk na głowę diakonowi i modlitwie udzielił święceń. Nowo wyświęcony diakon w ciągu najbliższego roku podejmie posługę w diecezji a zarazem rozpocznie ostatni okres formacji, przygotowujący do kapłańskich święceń.

Nowo wyświecony diakon to Adam Roziewski z parafii pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach.

„Święcenia są dla mnie wejściem w stan duchowny, w kapłaństwo, które będzie służyło Kapłaństwu Królewskiemu każdego ochrzczonego. To moje zjednoczenie się z Chrystusem Sługą, by oddać swoje życie Kościołowi – Oblubienicy Chrystusa. Chciałbym być diakonem, który przede wszystkim jest pełen zrozumienia, współodczuwania i braterstwa, by swoja postawą życiową, a kiedy trzeba, także i słowem, przyprowadzać do Boga i głosić Ewangelię” – mówił dk Adam Roziewski .

W tym roku święcenia diakonatu odbyły się w inny sposób, niż miało to miejsce w ubiegłych latach. Ze względu na stan epidemiczny w Polsce i związane z tym obostrzenia w uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina i nieliczni kapłani.

W sobotę 29 maja bp Jerzy Mazur udzieli święceń kapłańskich.

rr

Pozostałe artykuły