Szlakowa Akademia Familijna – poświęcenie SacroTRUCKa w Wigrach

„Pobyt św. Jana Pawła II w Ełku, Studzienicznej i w Wigrach był największym wydarzeniem w historii diecezji i historii Wigier. Św. Jan Paweł II przybył do tego miejsca uświęconego obecnością Kamedułów, którzy jak podają przekazy historyczne, sprawili, że to właśnie modlitwa za Ojczyznę stała u samych początków Wigier i stanowiła duchowy fundament tego miejsca” – mówił w homilii bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, podczas Mszy św. w Wigrach, po której miało miejsce poświecenie SacroTrucku.

„Chcemy opowiedzieć o Szlakach Papieskich Diecezji Ełckiej przez mobilne dzieło kultury i ośrodek szkoleniowy, jakim jest niewątpliwie projekt SZAFY na KÓŁKACH czyli Szlakowej Akademii Familijnej w SacroTRUCKu – z jego bogatym zapleczem multimedialnym, nowoczesnym systemem wizualizacji filmowej VR – przygotowanym na tę okazję – oraz warsztatami psychologicznymi, aktorskimi, filmowymi i kawiarenką familijną, które pomogą nam powrócić do siebie samych, do swoich rodzin, do wspólnoty i do wartości nieprzemijających, na które wskazywał nam przez całe życie święty, który chodził po naszej ziemi” – podkreślał bp ełcki. W SacroTrucku są liczne pamiątki związane z wizytą papieża Polaka w diecezji ełckiej podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku.

Duchowny podkreślił ogromny wkład Kamedułów w życie duchowe terenów suwalskich. Zaznaczył ich rolę kulturotwórczą i gospodarczą. „Przede wszystkim wypełniali zobowiązanie przekazane przez fundatora tego klasztoru, króla Jana Kazimierza i codziennie modlili się o oddalenie od naszej Ojczyzny wszelkich nieszczęść.  Modlili się o odwrócenie wszystkich klęsk, które nękały Polskę” – mówił kaznodzieja.

Zachęcał zebranych do bycia szczęśliwymi, na wzór błogosławieństw: „Podejmijcie ryzyko i uwierzcie, że te wskazania Boga, drogowskazy, błogosławieństwa są prawdziwe i że w nich kryje się nasze szczęście. Kiedy przyjmiemy te błogosławieństwa jako drogę do prawdziwego szczęścia, stanie się ono naszym udziałem.  Idźcie przez życie drogą błogosławieństw”.

Bp Mazur przypomniał aktualność słów św. Jana Pawła II wypowiedziane 22 lata temu na ziemi ełckiej. To właśnie w Ełku było rozważane jedno z błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu. „Pamiętajmy, że człowiek wiary, człowiek, który zawierza siebie Bogu, człowiek ubogi w duchu otrzymuje od Boga większą moc niż bogactwa świata i dzięki tej łasce może uszczęśliwiać innych i przez to sam staje się człowiekiem szczęśliwym” – wskazywał duchowny. „Jan Paweł II dziś zachęca nas byśmy przybywając tutaj usiedli w ciszy i spokoju, wsłuchiwali się w głos Boga i trwali w komunii z Nim, uczyli się od Niego miłości, kontemplowali piękno przyrody. Byśmy tutaj trwali na modlitwie i odpoczywali” – dodał.

Przed Mszą św. w parafialnej świątyni był wystawiony spektakl „Przed Sklepem Jubilera”,
w wykonaniu aktorów teatru Źródło z Radomska, w reżyserii Danuty Róży Zawadzkiej. Natomiast po jej zakończeniu wykład inauguracyjny zaprezentowali Urszula Własiuk prezes Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa, Jerzy Rieger wraz z małżonką Lucuną, pianista, emerytowany pracownik AM w Krakowie, uczestnik wypraw górskich i kajakowych z Karolem Wojtyłą oraz Ks. Prałat Stefan Misiniec, współpracownik Karola Wojtyły w czasie posługi biskupiej w Krakowie.

„FootTrucki przyjeżdżają z jedzeniem, a my przyjeżdżamy z napełnieniem, ale innym, napełnieniem tym duchowym, też zostawiamy z czymś, czyli nutą kultury, nutą duchowości i wszystko wokół Jana Pawła II i szlaków papieskich” – mówi Mateusz Sigiel, koordynator projektu Szlakowa Akademia Familijna w SacroTRUCKau.

„To są tak naprawdę relikwie drugiego, czy trzeciego stopnia, a skoro one jadą to znaczy, że taki bus jest święty, no bo mówi o świętości Jana Pawła II i zachęca, by wszyscy w tej świętości mieli swój udział” – powiedział ks. Jacek Nogowski, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach.

Projekt SZAFA na KÓŁKACH – czyli SZLAKOWA AKADEMIA FAMILIJNA w SacroTRACKu, został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Za całość tego projektu odpowiadała s. dr Blanka Szymańska, benedyktynka misjonarka, dyrektorka Centrum Oświatowo – Dydaktycznego w Ełku wraz ze współpracownikami.

Uroczystość była transmitowana przez TV TRWAM  i Radio Maryja.

ks. kz

Pozostałe artykuły