W diecezji ełckiej kapłani modlili się o świętość

Dziękuję Panu Bogu za was, za waszą pracę i zaangażowanie – mówił bp Jerzy Mazur, który przewodniczył Mszy św. z okazji Dnia Świętości Życia Kapłańskiego. W tym roku ze względu na panującą pandemię koronawirusa spotkanie kapłanów odbyło się w dwóch miejscach diecezji: w konkatedrze pw. św. Aleksandra  w Suwałkach i w katedrze ełckiej. Do tych miejsc przybyło ponad 300 duchownych.

Biskup ełcki Jerzy Mazur, wyrażając wdzięczność księżom przybyłym z całej diecezji na dzień Świętości Kapłańskiej, zachęcał do modlitwy do Ducha Świętego, aby stawać się kapłanami według Serca Jezusowego.

Konferencję ascetyczną pt. „Naśladowanie w życiu i posłudze Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia” oraz homilię wygłosił Ksiądz prał. Andrzej Gałka, krajowy duszpasterz niewidomych. Po niej księża mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wzięli też udział w uroczystej Eucharystii.

Tematem przewodnim zarówno konferencji, jaki i homilii, była postać ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który 12 września br., w Warszawie, zastanie wraz z Matką Różą Czacką, wyniesiony na ołtarze.

Ks. Gałka zwrócił szczególną uwagę na to, aby na wzór kard. Wyszyńskiego przełamywać duchowość pozorów w życiu codziennym, kapłańskim. Zachęcał do naśladowania Chrystusa w życiu codziennym, aby wcielać w swoje kapłańskie życie ducha miłości i pojednania, który buduje, a nie rujnuje. Podkreślał, że naśladowanie Jezusa jest jednoznaczne ze zmierzaniem do świętości. „To jest pewnego rodzaju droga, która jest prosta, jednoznaczna i bezpośrednia” – pouczał. „Jedność, wsparcie i odpowiedzialność za siebie buduje życie kapłańskie, buduje życie Kościoła” – dodał.

Zgromadzonym kapłanom przekazał rady kard. Wyszyńskiego, które dotyczą codziennej, kapłańskiej posługi. „Po pierwsze, poznaj Jezusa, po drugie poddaj się Jego łasce, kochaj, po trzecie, jak sam będziesz Nim napełniony, opowiadaj wiernym o swoim Bogu miłości i miłosierdzia” – mówił. Podkreślił, że szczególnymi wrogami każdego kapłana jest altruizm i formalizm.

Postać Matki Bożej również ma szczególne znaczenie w życiu duchownych. Kard. Stefan Wyszyński zachęcał do umiłowania  Matki przez kapłanów ponad wszystko – Soli Deo per Mariam.  „Te osobiste związki Prymasa z Matką Bożą przekładają się na jego nauczanie. Sam oddany Matce, wierzył, że także Polska poprzez oddanie Jej, wyjdzie zwycięsko z konfrontacji z nową rzeczywistością socjalistyczną, zachowa wiarę i swoją tożsamość” – podkreślał prelegent. Ona – Matka, ma pomóc w budowaniu prawdziwego życia kapłańskiego, opartego na poświęceniu i prawdziwości.

Dzień Świętości Kapłańskiej jest także w diecezji ełckiej dniem, kiedy kapłani otrzymują dekrety i posłania na konkretne placówki parafialne. Bp Jerzy Mazur dziękując kapłanom za liczne przybycie, za codzienny trud duszpasterski, zachęcał współbraci w kapłaństwie, aby wspierali się wzajemnie modlitwą.

ks. kz / Ełk

fot. Jakub Kozikowski (WSD)

Pozostałe artykuły