„Misjonarze to najpiękniejsza twarz Kościoła” – sympozjum o modelach i areopagach misji

Misjonarze to najpiękniejsza twarz Kościoła posłanego, ubogiego, miłosiernego – powiedział dziś bp Jerzy Mazur. Wskazał, że szczególnym wyzwaniem dla Kościoła jest dziś obecność na tzw. kontynencie cyfrowym. Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie sympozjum naukowego „Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego”.

Organizatorem trzydniowego sympozjum, które odbywa się w formule on-line jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, katedra Misjologii UKSW w Warszawie oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich.

Podczas Mszy św. przed rozpoczęciem obrad bp Jerzy Mazur nawiązał się do postaci św. Pawła, zwłaszcza zaś do jego przemowy na Areopagu. “Podziwiamy i uczymy się od św. Pawła jego modelu nauczania, modelu przepowiadania, głoszenia Ewangelii w kulturze danego środowiska” – wskazywał duchowny.

Biskup określił św. Pawła mianem “pioniera inkulturacji”, który pokazywał, jak z szacunkiem odnosić się do innej kultury i dostrzegać to, co w niej dobre. Uczył też, jak nie odrzucać niczego, “co w innej religii jest prawdziwe i święte”, jak przypomina Sobór Watykański II – dodał bp Mazur.

“Misjonarze to najpiękniejsza twarz Kościoła posłanego, ubogiego, miłosiernego, który przybiera nawet postać szpitala polowego – mówił bp Mazur odwołując się do sformułowania papieża Franciszka. – Każdy z nas, gdy powróci do łaski otrzymanej w Chrzcie świętym będzie zdolny do misyjnej posługi, zarówno w dalekich krajach, jak i w naszej najbliższej rzeczywistości dnia codziennego” – przekonywał.

Bp Mazur zaznaczył, że chociaż orędzie Ewangelii dociera do wciąż nowych ludzi, to jednak na świecie żyje ponad 5 mld ludzi nie znających Chrystusa. Wskazywał, że także dziś na chrześcijanach spoczywa obowiązek głoszenia Dobrej Nowiny wszędzie tam, gdzie brakuje miłości, nadziei, pokoju. Chodzi, zaznaczył odwołując się do papieża Franciszka, o wszelkie peryferie egzystencjalne i geograficzne.

“Nadal w mocy pozostają słowa św. Pawła: ‘biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii’” – podkreślił przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

Bp Mazur zachęcał misjonarzy, by dawali się prowadzić Duchowi Świętemu w czynieniu dobra, służenia innym, dawania świadectwa Ewangelii. “W Jego mocy idźcie i ewangelizujcie, pozwólcie się jemu prowadzić i miejcie odwagę wyjść poza siebie by iść ku innym i poprowadzić ich na spotkanie z Bogiem” – mówił kaznodzieja.

Duchowny powiedział, że dziś wielkim wyzwaniem stojącym przed głosicielami Chrystusa jest obecność Kościoła i Dobrej Nowiny w świecie środków społecznego przekazu, internetu i serwisach społecznościowych czyli być obecnym na tzw. kontynencie cyfrowym. “Te miejsca stanowią współczesne areopagi, w których tak jak w czasach apostolskich, głos wyznawców Chrystusa musi być słyszany” – podkreślił.

Sympozjum stanowi przygotowanie do V Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w przyszłym roku. Będą w nim uczestniczyły środowiska misyjne w Polsce, zwłaszcza osoby zaangażowane w animację i formację misyjną wiernych.

Sympozjum potrwa trzy dni. Wśród prelegentów, prezentujących nowe realia misyjne na wszystkich kontynentach, znajdą się m.in. bp Jan Piotrowski, abp Tadeusz Wojda SAC, ks. prof. Tomasz Szyszka SVD, o. dr Ryszard Szmydki OMI, ks. dr Maciej Będziński, ks. prof. Wojciech Kluj OMI oraz ks. prof. Jarosław Różański OMI.

W sympozjum można uczestniczyć po zalogowaniu się. Transmisja będzie dostępna na Platformie Zoom oraz na YouTube. Szczegóły: www.misje.pl

tk / Warszawa

fot. misje.pl

Pozostałe artykuły