Jubileusz 40 lecia Zespołu Folklorystycznego „Pogranicze” z Szypliszek

„’Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobrzy ludzie mieszkają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają’. Skoro, nie od czterech lat, ale od czterech dekad istnieje tu tak wspaniały, to pewnie mieszkają tu dobrzy ludzi. Źli przecież nie śpiewają. Źli milczą, albo krzyczą. Najczęściej sfrustrowani i niezadowoleni” – mówił w homilii bp Adrian Galbas SAC w czasie Mszy św. w racji 40 lecia Zespołu Folklorystycznego „Pogranicze” z Szypliszek.

Wyjątkową okazję do świętowania miał Zespół Folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszek. Nieczęsta uroczystość, 40-lecia istnienia zespołu „Pogranicze” to wielki dzień dla obecnych i byłych członków zespołu, dla gminy Szypliszki, tamtejszego Ośrodka Kultury, parafii w Becejłach i każdego, kto w jakikolwiek sposób związany jest z zespołem. To również okazja do wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego Zespołu, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i regionalnej.

Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach pod przewodnictwem bp Adriana Galbasa SAC, biskupa pomocniczego diecezji w koncelebrze proboszcza parafii, ks. Dariusza Smoleńskiego.

„Ale, aby świętować wasz wspaniały jubileusz, nie ograniczyliśmy się tylko do akademii, koncertu, czy obiadu. To wszystko jest ważne, ale wtórne. Aby świętować przyszliśmy do kościoła i stąd świętowanie zaczynamy. Chcemy to nasze dziękuję wypowiedzieć najpierw Panu Bogu. Temu, od którego pochodzi wszelkie dobro, wszelkie dobre natchnienia i najgłębsze inspiracje. Temu, który jest dawcą talentów. Temu, który jest źródłem piękna. Śpiewając oddajemy Bogu chwałę” – mówił bp Galbas.

Hierarcha wyraził swój ogromny podziw dla dotychczasowych dokonań Zespołu.

„’Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobrzy ludzie mieszkają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają’. Skoro, nie od czterech lat, ale od czterech dekad istnieje tu tak wspaniały, to pewnie mieszkają tu dobrzy ludzi. Źli przecież nie śpiewają. Źli milczą, albo krzyczą. Najczęściej sfrustrowani i niezadowoleni” – mówił biskup w homilii i dodał – „Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co dokonaliście. Mogłem słuchać was bezpośrednio, a także poprzez znakomite wydawnictwa płytowe, na których zarejestrowano i wasze  pieśni ludowe i patriotyczne i religijne. Różne i rozmaite, ale wszystkie stąd, z tej części Suwalszczyzny, z tej części pogranicza, z niepowtarzalnymi wpływami polskimi i litewskimi”.

Biskup Galbas podziękował Zespołowi za lata owocnej pracy artystycznej i kultywowanie autentycznej twórczości ludowej, nieskażonej nutą fałszu czy sztuczności. „To jest w waszej działalności najpiękniejsze, że nikogo nie małpujecie, że nie jesteście tacy sami, jak inni, przeciwnie: jesteście oryginalni, swoiści i jedyni. Dziękuję za to, że wam się chce. Pomimo ciężkiej pracy na roli i mnóstwa codziennych obowiązków. Że wam się chce poświęcać długie godziny na próby, na ćwiczenia, na wyjazdy, na koncertowanie. To zasługuje na wielką wdzięczność, uznanie i podziw” – stwierdził hierarcha.

Biskup podkreślił, iż w dobie wszechobecnej kultury bylejakości działalność Zespołu jest niezwykle cenna: „Wasz śpiew, nie tylko religijnych pieśni, których macie w repertuarze bardzo dużo świadczy też o waszej osobistej religijności i o religijności tego ludu. O religijności pogranicza. Także wasz śpiew i wasza muzyka, to, co robicie od czterdziestu lat jest budowaniem nowego człowieka, wznoszeniem ducha, nie poprzestawaniem na tym co jedynie ziemskie, cielesne i zmysłowe”.

Wyrażając wdzięczność Zespołowi bp Galbas życzył, „aby to trwało. Byście się nie zniechęcali. Życzę kolejnych jubileuszy, kolejnych koncertów, kolejnych pieśni. Życzę także, byście sami byli ludźmi pogranicza, otwarci, zainteresowani drugim, gotowymi do spotkania i dialogu i byście w ten sposób budowali wokół siebie kulturę nowego człowieka.

Uroczystość stała się okazją do przypomnienia bogatej historii zespołu, jego twórczości i misji polegającej na kultywowaniu tradycyjnego śpiewu i tańca pogranicza polsko-litewskiego.

Idea zespołu, która, zrodziła się już w 1980 roku była taka, by uratować przed zapomnieniem i zniknięciem, niepowtarzalność folkloru tych stron. Ostatecznie Zespół powstał w 1981 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. Przyjął nazwę „Pogranicze”, ponieważ działał i nadal działa we wsiach pogranicznych polsko-litewskich. Reprezentuje folklor muzyczny północnej, historycznej Suwalszczyzny, który od strony repertuarowej oraz praktyki wykonawczej tkwi w obszarze pogranicza kulturowego polsko-litewskiego. Językowo należy do gwar polskich nie mazurzących, z lekkim, miękkim nadniemeńskim akcentem. W repertuarze Zespołu znajdują się różnorodne pieśni: patriotyczno – historyczne, religijne, obrzędowe, miłosne, pasterskie i inne. Kierownikiem zespołu jest pan Józef Murawski twórca ludowy z gminy Szypliszki, specjalizujący się w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko–litewskiego.

Działalność Zespołu, a zwłaszcza wierność odtwarzania muzyki ludowej była wielokrotnie nagradzana podczas festiwali w Polsce i poza jej granicami. Zespół „Pogranicze” miał zaszczyt występować przed Papieżem św. Janem Pawłem II podczas jego pobytu w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w 1999 roku. 

rr

Pozostałe artykuły