Zaproszenie na Dożynki Diecezjalne do Białej Piskiej

Z A P R O S Z E N I E

DOŻYNKI DIECEZJALNE A.D. 2021

Do Duszpasterzy,

Rolników i wszystkich Wiernych z Diecezji Ełckiej

            Po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż, nadchodzi czas na świętowanie i uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rąk rolnika. Tradycyjnie Dożynki są największym w roku świętem gospodarskim rolników, ogrodników i sadowników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

            Diecezjalne Dożynki, pod hasłem Zgromadzeni z Maryją dziękujemy Bogu za Eucharystię i plony i pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, w tym roku, odbędą się w dniu 4 września (sobota) 2021r., w Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej.

            W imieniu Duszpasterstwa Rolników Diecezji Ełckiej, serdecznie zapraszamy naszych Rolników, ich Duszpasterzy i wszystkich Wiernych, którzy doceniają ciężką pracę na roli, do wspólnej modlitwy, radowania się i zabawy. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, całość uroczystości odbędzie się na Placu Celebry (Park Miejski).

Uroczystości dożynkowe przebiegać będą według następującego porządku:

            PROGRAM DOŻYNEK

godz. 10.30 – prezentacja wieńców dożynkowych na Placu Celebry (Park Miejski);

godz. 11.00 – Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura,
                         Biskupa Ełckiego
;

po Mszy św.:

                        – agapa; dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów;

                        – ogłoszenie werdyktu Komisji oceniającej wieńce;

godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Rolników;

godz. 15.30 – Festyn Dożynkowy.

            Wieńce dożynkowe będą oceniane w następujących kategoriach: wieniec tradycyjny (korona zamknięta), wieniec z elementami kultu religijnego, wieniec nowoczesny (uwzględniający współczesne trendy). W załączniku znajduje się regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec oraz karta zgłoszeniowa.

Przewielebnych Księży Dziekanów prosimy o zorganizowanie darów ołtarza, które zostaną  przekazane naszemu Wyższemu Seminarium Duchownemu w Ełku. Za zrozumienie i pomoc serdecznie dziękujemy w imieniu Wspólnoty Seminaryjnej.

Przekazując słowa najwyższego szacunku i uznania wraz z podziękowaniem za rolniczy trud, w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich Rolników i ich Duszpasterzy do udziału w tegorocznych Dożynkach Diecezji Ełckiej. 

                                                                                                          Ks. Jacek Uchan

                                                                                   dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Pozostałe artykuły