Warsztaty szkoleniowo-formacyjne „Promocja Wolontariatu 2021+”

W środę 29 września 2021 r. w Centrum Administracyjno – Pastoralnym w Ełku odbyły się warsztaty szkoleniowo-formacyjne „Promocja Wolontariatu 2021+”. W spotkaniu zorganizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej wzięli udział opiekunowie Szkolnych Kół Caritas i inni nauczyciele, którzy chcą zainicjować działalność wolontariacką.

Spotkanie rozpoczął bp Jerzy Mazur. Zwracając się do zebranych osób biskup ełcki podkreślił, aby nie tracić wiary w dobro, które czynią na rzecz bliźnich i zachęcał, by „nie bać się nowych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świadek miłosierdzia”. Wszystkim zaangażowanym w służbę wolontariatu wyraził słowa wdzięczności i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Pani Hanna Gutowska, opiekun SKC przy Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku, zaprezentowała „News round-up”, skrót najważniejszych inicjatyw, które udało się jej zrealizować z grupą wolontariuszy, pomimo niesprzyjających okoliczności COVID-19. Przedstawiła szeroki wachlarz działań, które warto kontynuować, by rozbudzać „wyobraźnię miłosierdzia”.

Zgromadzeni opiekunowie wolontariatu mogli uczestniczyć w warsztatach „Promocja wolontariatu 2021+”, ucząc się w jaki sposób promować wolontariat i prowadzić „szlachetną propagandę dobroci”, wykorzystując narzędzia kampanii społecznych i marketingu społecznego.

„Kampanie społeczne wpływają z reguły na trwałą zmianę przekonań, postaw czy stanowiska wobec ważnych problemów czy zagadnień społecznych oraz zachęcają do prospołecznych zachowań” – podkreślił ks. Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej – „Papież Paweł VI zachęcał, by ‘śledzić uważnie rozwój nowoczesnych technik reklamy i odpowiednio je wykorzystywać do szerzenia ewangelicznego orędzia’. Instytucje dobroczynne mogą posługiwać się reklamą wzywając w ten sposób do ‘współczucia, altruizmu, miłosierdzia wobec potrzebujących’ oraz promując ‘treści konstruktywne i pożyteczne, które wychowają i na wiele sposobów skłaniają ludzi ku dobru’” – tłumaczył duchowny.

Bogatym bagażem doświadczeń „wolontariatu ekologicznego” podzieliła się Alicja Tracichleb-Salik, doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku i nauczyciel-wychowawca Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Natomiast s. Donata Topa OSB nakreśliła podstawowe założenia wolontariatu misyjnego. Przedstawiła ideę praktyki pomocy i przedsięwzięć organizowanych na rzecz potrzebujących w Kenii.

Uczestnicy warsztatów mogli wymienić się doświadczeniem związanym z prowadzeniem Szkolnych Kół Caritas.

„Posługa czynnej miłości bliźniego podejmowana przez Caritas Diecezji Ełckiej byłaby wręcz niemożliwa bez pomocy wolontariuszy. To oni poświęcają bezinteresownie swój czas, energię i zdolności tworząc ogniwa szczebla podstawowego ełckiej Caritas, które stanowią Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas Dwa wymiary służby charytatywnej – centralny i podstawowy – wzajemnie się uzupełniają i oddziaływają na siebie” – mówi ks. Sawicki.

Obecnie na terenie Diecezji Ełckiej funkcjonuje 148 PZC (pond 600 wolontariuszy) oraz 151 SKC (ponad 3000 wolontariuszy). Wolontariusze Caritas uczestniczą w akcjach stałych i cyklicznych oraz wspierają działalność placówek Caritas. Zaletą PZC i SKC jest niebywała znajomość potrzeb i skuteczność w ich zaradzaniu w lokalnych środowiskach. Diecezjalna centrala Caritas wnosi wkład koordynacyjny i formacyjny.

rr/ks. Tomasz Bondzio

Pozostałe artykuły