Informacja o Dniu Papieskim

Przewielebni Kapłani,

Drodzy Bracia i Siostry

10 października 2021 r. będziemy obchodzić XXI Dzień Papieski. Jest to wydarzenie ogólnopolskie, mające na celu przybliżenie nam osoby i nauczania św. Jana Pawła II.

,,Nie lękajcie się” – to hasło tegorocznego XXI Dnia Papieskiego. Szczególnym znakiem nadziei dla wielu młodych ludzi w naszej Ojczyźnie jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski.

W najbliższą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany od 21 lat przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

10 października 2021 r.:
Ełk, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – g. 15.00 – Msza Święta w intencji młodzieży
Pozezdrze, par. św. Stanisława Kostki – g. 12.00 – Koncert w wykonaniu młodzieży ,,Nie lękajcie się”
Gołdap, par. NMP Matki Kościoła – po Mszy Świętej o godz. 18.00 – Wieczór Uwielbienia ze św. Janem Pawłem II

Jednym z istotnych punktów programu Dnia Papieskiego będzie również zbiórka pieniędzy do puszek. Ofiary te przeznaczone są na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży pochodzących również z naszej diecezji. W roku 2020/2021 programem stypendialnym objętych zostało 31 uczniów ze szkół podstawowych i średnich
oraz 30 studentów.

Serdecznie zapraszamy

Pozostałe artykuły