Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku – zaproszenie

Ełckie Seminarium Duchowne zaprasza 14 października na Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022

PROGRAM INAUGURACJI

godz. 10.00
KAPLICA SEMINARYJNA

Msza Święta Koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura,
Biskupa Ełckiego

godz. 11.15
SESJA INAUGURACYJNA
AULA MAGNA WSD w E
łku

▪ Śpiew: Hymn Państwowy
▪ Powitanie Gości i przemówienie inauguracyjne – Ks. dr Marcin Sieńkowski, Rektor
▪ Śpiew: Gaude Mater Polonia
▪ Immatrykulacja alumnów roku pierwszego
▪ Wykład inauguracyjny:
Kard. Stefan Wyszyński – błogosławiony mistrz słowa – Ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
▪ Słowo i Pasterskie Błogosławieństwo – Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki
▪ Śpiew: Gaudeamus igitur
▪ Posiłek w refektarzu seminaryjnym

Pozostałe artykuły