Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej

Uroczysta Msza Święta i oficjalne rozpoczęcie  w seminaryjnej auli – tak wyglądała inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. WSD w Ełku po raz 30. zainaugurowało dziś uroczyście nowy rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Obecni byli również księża moderatorzy WSD, profesorowie, wykładowcy, goście z innych seminariów duchownych, władze samorządowe oraz siostry zakonne i alumni.

Rok akademicki rozpoczęło 21 kleryków. Ważnym punktem uroczystości było immatrykulowanie dwóch alumnów roku pierwszego.

– Słowo Boże i Eucharystia to najpotrzebniejsze środki do wzrastania w powołaniu kapłańskim. Jednym z podstawowych kryteriów dobrze uformowanego kapłana jest jego dojrzała więź z Bogiem Ojcem w Jezusie Chrystusie – powiedział we wprowadzeniu do Mszy św rektor ełckiego WSD ks. dr. Marcin Sieńkowski

W homilii biskup ełcki nawiązując do czytań liturgicznych z dnia dzisiejszego zachęcał do refleksji nad własnym życiem i wiarą. Zaznaczył, że „słowa Jezusa są nieraz jak młot, który kruszy zatwardziałe serce” ,a  gwarancją zbawienia nie są przepisy Prawa, lecz żywa wiara w Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, „która jest kluczem do poznania Boga, kluczem do modlitwy, do zaufania Bogu, do przetrwania trudnych doświadczeń”.

Bp Mazur podkreślił, że współczesne kapłaństwo wiąże się z wielką odwagą do stawania po stronie Chrystusa i Ewangelii, a „współczesny świat potrzebuje naszego świadectwa wiary, nas biskupów, kapłanów i alumnów. Świat potrzebuje świadectwa wiary ludzi ochrzczonych”.

Zwracając się do seminarzystów przestrzegał przed lenistwem we wzrastaniu w wierze, gdyż „zaniedbując wzrastanie w wierze to marnujesz nie tylko własne życie, ale i tych, do których Bóg ciebie posyła, byś pomagał im zbliżyć się do Niego”.

„Dzisiaj być alumnem, kapłanem, to być człowiekiem mocnej wiary. Niech ten cały rok będzie waszym wzrastaniem w wierze. Niech cała formacja duchowa, intelektualna, ludzka i pastoralna pomagają wam w tym wzrastaniu. Trwajcie w komunii z Bogiem Ojcem, wsłuchujcie się w Jego głos, umacniajcie się Eucharystią, zanurzajcie się w Boże miłosierdzie, trwajcie na modlitwie i trwajcie w prawdzie” – zachęcał ordynariusz diecezji ełckiej.

Bp Mazur wskazywał, że do takiej postawy wzrastania w wierze przez lata i także dzisiaj zachęca bł. Kard. Stefan Wyszyński, którego obraz w kaplicy seminaryjnej został dziś poświęcony na początku Mszy św.: „On rozumiał, że nie można iść do świata bez Matki Chciał służyć Bogu i człowiekowi, jak Maryja.(…) On oddał się Maryi w niewolę. Jego nauczanie do drogowskaz dla nas i przyszłych pokoleń”.

„Św. Józef patronuje naszemu seminarium. W roku Jemu poświęconym zawierzmy cały  ten nowy rok akademicki św. Józefowi. Prośmy go, aby opiekował się nami w tym trudnym czasie, aby był naszym przewodnikiem, aby pomógł nam odczytywać wole Bożą” – mówił biskup ełcki zawierzając św. Józefowi nowa inicjatywę modlitewną w diecezji ełckiej – całoroczną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych i do małżeństwa sakramentalnego.

Po Mszy św., w Auli Magna WSD Ełk rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej, ks. dr Marcin Sieńkowski, przybliżył nowe aspekty formacji kandydatów do kapłaństwa oraz wyzwania przed którymi stoi cała społeczność seminaryjna.

List od Prezydenta Miasta Ełku przeczytał jego zastępca p. Mirosław Hołubowicz. Wójt Gminy Ełk p. Tomasz Osewski i Starosta Ełcki p. Marek Chojnowski, wszystkim seminarzystom, szczególnie tym którzy rozpoczynają naukę na pierwszym roku, jak również profesorom życzyli alumnom wytrwałości i odwagi w codziennej pracy i aby obcowanie z nauką prowadziło do wzrostu na drodze intelektualnej, ale także tej ludzkiej i duchowej.

Wykład inauguracyjny „Kard. Stefan Wyszyński – błogosławiony mistrz słowa” wygłosił ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW.  Jak kapłan zauważył, bł. kard. Stefan Wyszyński miał ogromny szacunek do Boga, słowa i człowieka. Mówił o potędze słowa, ale jednocześnie o  jego nędzy. „Prymas uprawiał teologię moralną słowa literackiego” – stwierdził Ks. Sikora i zwrócił uwagę na to, iż bł. Prymas Tysiąclecia modlił się o to, aby w zwięzłych wypowiedziach zawierał to, co jest istotne.

Podczas inauguracji zostali immatrykulowani alumni roku pierwszego. Ślubowali oni, między innymi, wytrwałe pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności, aby lepiej służyć Kościołowi i Ojczyźnie.

Powołanie do istnienia WSD w Ełku miało miejsce w Wielki Czwartek 16 kwietnia 1992 r. Nastąpiło to zaledwie w trzy tygodnie od daty erekcji nowej diecezji w Ełku. W tym roku w ełckim seminarium swoją formację intelektualno-duchową kształtuje 21 kleryków. W ciągu 29 lat seminarium wychowało i wykształciło ponad 160 kapłanów. Od kilku lat istnieje Wspólnota Przyjaciół Seminarium, licząca 360 członków, która wspiera WSD duchowo i materialnie.

rr

Pozostałe artykuły