Drugi dzień Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowego w Wigrach

Drugi dzień Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowego w Wigrach obfitował w różnego rodzaju wydarzenia i spotkania. Już od wczesnych godzin porannych bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy siedlecki, Członek Rady KEP ds. młodzieży, wspólnie z młodzieżą zastanawiał się, co znaczy w dobie powszechnej cyfryzacji być duszpasterzem młodzieży.

S. Blanka Szymańska zebranej młodzieży i ich duszpasterzom opowiadała o szlakach papieskich diecezji ełckiej, zachęcając do powtórnego przyjazdu i skorzystania z uroków tychże ziem.

Pod okiem Pani Anny Słupieckiej, eksperta ds. kreowania wizerunku i promocji marki oraz Pani Marty Łysek, dziennikarki i teologa, pisarki i blogerki odbyły się warsztaty w formie pracy w grupach. Młodzież zastanawiała się jak skutecznie docierać z Ewangelią, czyli jak ewangelizować dziś, tu i teraz. „Niesamowicie ważna jest korelacja mówionego przeze mnie słowa z tym, co robię, czego doświadczam. Staram się nie dopuszczać rozdźwięku miedzy tymi dwoma sprawami. Dla mnie konsekwencją słowa zawsze jest czyn i tego się trzymam” – mówi dla KAI Monika z Ełku.

Po jakże burzliwej, warsztatowej dyskusji była okazja aby przedstawić „szanse” na zaangażowanie poszczególnych diecezji i wspólnot w duszpasterstwo ogólnopolskie. Zgłaszane prezentacje, projekty, dyskusje były okazją do przyjrzenia się pracy poszczególnych diecezji na rzecz duszpasterstwa ogólnopolskiego i pozwoliły wyciągać wnioski, ku jedności i prawdzie.

Punktem kulminacyjnym drugiego dnia Forum była uroczysta Eucharystia sprawowana przez księży moderatorów, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, pasterz diecezji ełckiej, gospodarz miejsca. „Kiedy młodzi ludzie są zgromadzeni w jednym miejscu to zawsze jest wesoło i radośnie. Każde spotkanie z Jezusem jest radosne, pełne entuzjazmu, uśmiechu, optymizmu. Takie spotkania winne być zawsze szczere i autentyczne, twórcze i kreatywne” – mówił  bp Mazur. „Módlmy się byśmy jeszcze bardziej przez ten pobyt tutaj razem zapalili się i zapalali innych do wybrania się na spotkanie w  ŚDM w Lizbonie. Niech słowa, które są hasłem ŚDM:<<Maryja wybrała się i poszła z pospiechem>> dodają nam wszystkim odwagi w ewangelizacji wśród rówieśników” – dodał.

Ordynariusz ełcki zachęcał młodych aby niosąc Jezusa w dzisiejszy świat przemieniali zło w dobro, kłamstwo w prawdę, nienawiść w miłość, brzydotę w piękno, peryferia w centra, bo tam, gdzie jest Chrystus jest Centrum. Przykładem takiej postawy jest nieustannie Maryja. „Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, a tragedią człowieka jest kiedy nie zostanie świętym”- przypominał młodzieży biskup. „Świadomość tego powołania do świętości jest kluczem do nowej ewangelizacji” – dodał. Odwołując się do wielkich, młodych świętych, takich jak św. Stanisław, Carlo Acutis czy Dzieci z Fatimy, zachęcał zebranych do kroczenia drogą świętości. „Święci ukazują nam jak uczynić dar z siebie, wskazują nam drogę jak być człowiekiem szczęśliwym. Byli to ludzie mocnej wiary i zawierzenia” – stwierdził duchowny.

Nawiązując do Ewangelii z dnia dzisiejszego bp Mazur wyjaśnił zgromadzonym wartość pieniądza, dóbr doczesnych w konfrontacji z życiem duchowym. „Pieniądz i dobra materialne są czymś bardzo ważnym w naszym życiu, ale nie mogą być celem naszego życia. Jeśli dobra materialne stają się dla nas czymś najważniejszym, to tak jakbyśmy sadzili drzewo naszego życia korzeniami do góry. Nasze życie traci wtedy sens i duchowo obumieramy, usychamy” – mówił ordynariusz ełcki.

Wieczorna adoracja NŚ oraz modlitwa kompletą była dopełnieniem drugiego dnia Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowego. 

ks.kz

Pozostałe artykuły