Zbiórka do puszek na pomoc migrantom w przygranicznych parafiach

Od dłuższego czasu mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zaapelował o modlitwę i ogólnopolską zbiórkę funduszy w niedzielę 21 listopada br. we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie naszego kraju.

Odpowiadając na ten apel Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki oraz Caritas Diecezji Ełckiej, proszą o duchowe i finansowe wsparcie interwencyjnych działań pomocowych. W niedzielę 21 listopada 2021 roku we wszystkich parafiach Diecezji Ełckiej należy przeprowadzić zbiórkę do puszek na w/w cel.

Obserwujemy rozwój sytuacji i jesteśmy gotowi do działania w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby w ścisłej współpracy z przygranicznymi parafiami w Lipsku, Rygałówce i Mikaszówce, znajdującymi się na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Pragniemy pomóc migrantom, którzy znaleźli się na terenie Diecezji Ełckiej m.in. poprzez transporty humanitarne, dostarczając żywność, środki czystości, artykuły higieniczne, koce itp. Będzie to możliwe np. poprzez przekazywanie tzw. Helps Pack, które trafią do osób potrzebujących za pośrednictwem przygranicznych wspólnot parafialnych. Ich członkowie jeszcze w większym stopniu niż dotąd będą mogli nieść pomoc napotkanym migrantom i uchodźcom oraz organizacjom i wolontariuszom, którzy pomagają w regionie przygranicznym.

Środki finansowe zebrane podczas zbiórki do puszek w parafiach w niedzielę 21 listopada br. należy przekazać niezwłocznie na rachunek bankowy Caritas Diecezji Ełckiej nr 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 (PKO BP S.A. O/Ełk) z dopiskiem „Pomoc migrantom”.

Pozostałe artykuły