Bakałarzewo: zbiórka 'Paczka bożonarodzeniowa dla żołnierza’ w ramach akcji „MuremZaPolskimMundurem”

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie, ” wyrażającą solidarność i wdzięczność dla naszych służb mundurowych broniących polskiej granicy, została przeprowadzona zbiórka słodyczy, batonów energetycznych i napoi izotonicznych.

Zebrane produkty zostały przekazane za pośrednictwem ks. ppor. Wojciecha Pojawy – kapelana Wojsk Obrony Terytorialnej 12 Batalionu Lekkiej Piechoty w Suwałkach, żołnierzom pełniącym służbą na granicy Polski z Białorusią.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę 'Paczka bożonarodzeniowa dla żołnierza’: dyrekcji, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

Ks. ppor. Wojciech Pojawa

Pozostałe artykuły