Bp Jerzy Mazur: Naszą misją na dziś jest być gwiazdą dla innych

Mszą św. w katedrze ełckiej, której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki rozpoczęło się świętowanie Objawienia Pańskiego w Ełku.

Podczas homilii biskup zwrócił uwagę na pokorę pasterzy i mędrców, którzy w nowonarodzonym Dzieciątku rozpoznali Mesjasza, zapowiadanego przez proroków. „Trzech Mędrców gwiazda zaprowadziła do Betlejem. Tego znaku nie dostrzegł Herod, bo był zamknięty na znaki czasu, bo się lękał, że ten nowonarodzony Król Żydowski może odebrać mu władzę i dlatego postanowił zabić dzieci” – mówił biskup.

Biskup zachęcał: „Stańmy dzisiaj przy trzech Mędrcach i zastanówmy się, czego możemy się od nich uczyć? Wpatrując się w nich możemy zauważyć, że kierowało nimi wielkie pragnienie szukania nowonarodzonego Mesjasza. To pragnienie było tak mocne, że zostawili wszystko i poszli za gwiazdą. Mocno  wierzyli, że znajdą. Oni uznali Jego wielkość nie po światowemu, ale jako Mesjasza, zbawiciela świata. Uczmy się od nich, aby i w nas było to pragnienie spotykania się z Jezusem Chrystusem.”

„My też mamy naszą drogę wiary. Szukajmy, spotykajmy się, umacniajmy się na drodze wiary. Różne są znaki i różne gwiazdy prowadziły nas do Boga. Dzisiaj tą gwiazda jest Kościół, który głosi Dobrą Nowinę o zbawieniu, jest nią papież, są biskupi, osoby konsekrowane, są rodzice, powinni być wszyscy ochrzczeni, którzy ukazują innym Boga. Wyrażajmy wdzięczność, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że znamy Mesjasza” – apelował hierarcha.

„Każda Msza św. jest spotkaniem z Chrystusem. Zastanów się, jakie dary przynosisz Chrystusowi? Złóżmy Mu dar naszej modlitwy, dar naszej radości, dobrych uczynków, to dobro, które czynimy drugiemu człowiekowi. Złóżmy Jezusowi też nasze grzechy, słabości, nasze lęki, bo On przyszedł po to na świat, aby nas uwolnić z niewoli grzechów, aby obdarzyć nas swoim miłosierdziem. Daje nam dar zbawienia” – zapewniał bp Mazur.

Hierarcha wskazywał, że „dzisiaj to my, jako ochrzczeni mamy być ta gwiazdą, która prowadzi drugiego człowieka do prawdy, do miłości, do Chrystusa”.

„Bądźmy tą gwiazda w mocy Ducha Świętego, bo do tego jesteśmy powołani, by być gwiazdą, nie tą filmową, nie tą medialna, ale tym znakiem Chrystusa dla drugiego człowieka. Rodzice, bądźcie tym znakiem dla swoich dzieci, rodząc w nich pragnienie Boga, pragnienie spotykania się z Chrystusem, pragnienie modlitwy, pragnienie Eucharystii. Lektorzy i ministranci, kiedy będziecie taka prawdziwą gwiazda wśród waszych rówieśników, że zrodzą się w nich pragnienie spotkania się i służenia Chrystusowi, to zabraknie miejsc przy ołtarzu. To jest też misja, zadanie dla was. Wiem, że nie jest łatwo, ale kiedy uwierzycie, kiedy będziecie działać w mocy Ducha Świętego, to będą piękne owoce. Niech w nas wszystkich będzie to pragnienie bycia znakiem Boga, znakiem Chrystusa, czyli ta gwiazdą dla drugiego człowieka” – mówił biskup ełcki. 

Na zakończenie ks. kan. dr Marek Bednarski, przypomniał o tradycji pisania na drzwiach poświęconą w dniu dzisiejszym kredą symboli K+M+B. Wyjaśniając znaczenie tego zwyczaju mówił: „Jak ktoś znaczy tym znakiem drzwi K+M+B to znaczy, że każdy może tam przyjść, prosić o szklankę wody, o dobre słowo, o życzliwość… Może do nas zapukać Chrystus – trzeba będzie mu otworzyć. Domy oznaczone tymi znakami informują, że tam mieszka Chrystus, że tam można Go odnaleźć. Kiedy będziemy to pisać na naszych drzwiach, zastanówmy się czy tak naprawdę jest, a jak nie jest, to tak niech się stanie”.

Ze względu na ograniczenia pandemiczne i obostrzenia sanitarne, w tym roku w Ełku zrezygnowano z odgrywania scenek jasełkowych. Mimo to nie zabrakło wielu chętnych, by całymi rodzinami przejść w barwnym Orszaku z placu Jana Pawła II do stajenki w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

„Dzisiejsza uroczystość ukazuje nam, ze Jezus narodził się aby zbawić wszystkich ludzi. Dlatego otwórzmy nasze serca, aby Chrystus, który narodził się w Betlejem i przyniósł na ziemię pokój, miłość, miłosierdzie, wszystkich nas tym obdarzył” – powiedział biskup ełcki udzielając błogosławieństwa uczestnikom barwnego Orszaku.

Bp Mazur zaznaczył, że Kościół powinien być w drodze, dodając, że Orszak Trzech Króli jest pięknym obrazem Kościoła wychodzącego, będącego w drodze, niosącego orędzie o Zbawicielu. Zachęcał, aby szczególnie w tym dniu pamiętać o misjach, o ludziach, którzy niosą Chrystusa na peryferie i przypomniał uczestnikom, że ten dzień jest także Dniem Misyjnym. W tym roku przeprowadzona zbiórka wesprze dzieci edukację młodych Kenijczyków.

 „Niech ten Orszak przypomina, że winniśmy iść i głosić Chrystusa dla innych. Niech ten Orszak będzie ożywieniem naszej wiary i napełni nas radością. Pragnę, aby Kościół ełcki był Kościołem, który jest w drodze, Kościołem, który wychodzi, Kościołem, który nie wstydzi się swojej wiary, Kościołem, który głosi Chrystusa i mówi o swojej wierze. Życzę wam, abyście tak jak Trzej Królowie, którzy konsekwentnie kroczyli za gwiazdą, wytrwale kroczyli na drodze wiary, aby spotykać się z Chrystusem” – mówił bp Mazur.

Diecezja ełcka po raz dziewiąty włączyła się w organizowanie Orszaku Trzech Króli. W tym roku za gwiazdą betlejemską barwne pochody przeszły ulicami m.in. Ełku, Gołdapi,  Giżycka, Lipska, Mikołajek, Olecka, Pisza, Rajgrodu, Sztabina, Starych Juch, Węgorzewa, Sejn, Augustowa, Kowal Oleckich, Przerośli, Orzysza i Wigier.  W Suwałkach w tym roku nie udało się zorganizować miejskiego wydarzenia. Mniejsze orszaki, wokół świątyń, zorganizowały za to poszczególne parafie.

Głównym organizatorem Orszaku Trzech Króli w diecezji ełckiej jest Akcja Katolicka, która do współpracy angażuje także inne podmioty: władze samorządowe i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

mr/rr

Pozostałe artykuły