Warsztaty liturgiczne dla lektorów diecezji ełckiej

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej w dniach 18-20 lutego przeżywało w swoich murach, zorganizowane przez przełożonych seminarium i alumnów, warsztaty liturgiczne dla lektorów naszej diecezji.

Idea warsztatów zakładała zdobycie szerszej wiedzy liturgicznej, pogłębienie świadomości i doświadczenia wartości duchowych przy czynnej służbie podczas Eucharystii i nabożeństw kościelnych, spotkanie się z klerykami i doświadczenie wspólnoty, która w sposób szczególny żyje sprawami kultu Bożego, a także zrozumienie swojej roli jako świadków Chrystusa, służących Ludowi Bożemu.

W warsztatach liturgicznych wzięło udział 13 ministrantów Słowa Bożego, przyjechali m.in. z parafii w Suwałkach, Augustowie, Piszu, Kruklankach, Wiśniowie Ełckim. Wielu z nich pierwszy raz w życiu mogło wejść w progi budynku seminarium i poznać życie kleryckie. Sami alumni aktywnie zaangażowali się w organizację warsztatów pod przewodnictwem przełożonych, z których rolę wiodącą odgrywał ks. prefekt Artur Hałucha.

Tematy spotkań ściśle dotyczyły służby przy ołtarzu oraz prawidłowego odczytywania Słowa Bożego w zgromadzeniu eucharystycznym, ale też i wrażliwości na przeżywanie swojej wiary podczas liturgii, jak i również zrozumienia znaczenia, sensu drogi powołania w Kościele. Prelegentami prowadzącymi konferencję byli ks. prefekt Artur Hałucha, ks. Daniel Kowalski oraz Pan mgr Piotr Kowalewski. Dzięki nim lektorzy mogli dowiedzieć się jak być powinna prawidłowo i pięknie sprawowana liturgia Mszy świętej, jak podczas niej się zachowywać i odpowiednio usługiwać kapłanowi oraz służyć wiernym świeckim uczestnikom Eucharystii. Poruszone zostały także kwestie prawidłowego czytania Słowa Bożego na ambonie, tak by wierni, a także sam lektor, mogli w pełni zrozumieć i rozważać biblijne teksty.

Wieczorem pierwszego dnia warsztatów odbyła się konferencja ojca duchownego ks. dr Pawła Tarasiewicza. Przybliżył on uczestnikom sens i podstawę każdego powołania w Kościele Katolickim, można było wywnioskować, że w każdym powołaniu ważne jest, by być dobrym ojcem duchowym, czy to w powołaniu do małżeństwa, wychowując własne dzieci, czy to w kapłaństwie, będąc ojcem dla osób, które ksiądz spotyka na swojej drodze. Podczas warsztatów młodzież lektorska uczestniczyła także w modlitwach brewiarzowych, Mszach świętych oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

Choć treści i zajęć było sporo to, jednak nie zabrakło czasu na sport i rekreację. Podczas czasu wolnego odbyły się zawody ping-ponga, była możliwość ćwiczenia na siłowni seminaryjnej, a także obejrzenie filmu ,,Bóg nie umarł’’.

Podczas sobotniego popołudnia ministranci wraz z alumnami i księżmi prefektami odwiedzili ełcką parafię pw. Chrystusa Sługi, gdzie mogli spotkać się z neokatechumenalnym duchem świątyni oraz ks. proboszczem Mieczysławem Brzózką, który oprowadził grupę po kościele i wspólnie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W ostatnim dniu warsztatów (niedziela) lektorzy mogli wykazać się zdobytą wiedzą w zorganizowanym przez seminarzystów konkursie liturgicznym, kolejno odbył się czas świadectw, podczas którego młodzież mogła podzielić się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami przeżytych warsztatów, które zostały zakończone uroczystą Mszą świętą.

Warsztaty liturgiczne dla lektorów w seminarium ełckim nie były więc czasem straconym. Dzięki nim ministranci poznali dokładniej swoje zadanie szerzenia chwały Bożej poprzez piękną i pobożną służbę przy ołtarzu Pańskim, jak i dawania świadectwa młodszym kolegom ministrantom i wiernym, patrzących nie tylko w stronę kapłana sprawującego Eucharystię, lecz także właśnie w stronę jego pomocników, którzy swoją starannością i oddaniem mogą uczynić liturgię poruszającą serce i ducha, prowadząc ludzi do spotkania z Chrystusem.

al. Kamil Kaczyński, rok II 

Pozostałe artykuły