WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA dla doradców życia rodzinnego diecezji ełckiej

W sobotę pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, 12 marca, w parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku spotkali się doradcy życia rodzinnego oraz osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin diecezji ełckiej na Wielkopostnym Dniu Skupienia.

Hasłem spotkania były słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.  A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim”, które zaproponował papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2022 roku.

Dzień skupienia rozpoczął się od spotkania przy wspólnym stole,  aby duszpasterstwo rodzin było duszpasterstwem więzi (AL 211).  Następnie przekazano najważniejsze informacje związane z działaniami podejmowanymi na terenie diecezji na rzecz rodzin i małżeństw. Wspomniano m.in. o rozpoczynającym się 17 września Studium Małżeństwa i Rodziny Diecezji Ełckiej im. Św. Jana Pawła II. To m.in. udział w nim przygotowuje osoby   do podjęcia posługi doradcy. Ważnym elementem spotkania było wręczenie misji kanonicznych upoważniających do spełniania zadań, które stoją przed doradcą w parafialnej poradni rodzinnej. Następnie uczestnicy wysłuchali konferencji ks. Michała Puczyłowskiego, Diecezjalnego Duszpatserrza Rodzin.

Podczas konferencji ksiądz Michał, dzieląc się z zebranymi treścią Orędzia Ojca Świętego, przekazał, że „pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie „nadal sieje ziarno dobra w ludzkości” (Enc. Fratelli tutti, 54)”. Następnie kontynuował „pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych i w naszych codziennych relacjach, także w najmniejszych gestach życzliwości. W Bogu żaden akt miłości, choćby najmniejszy, ani „żadne ofiarne zmęczenie” nie są stracone (por. Evangelii gaudium, 279)”.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin przypomniał doradcom życia rodzinnego, że „pierwszą osobą, którą Bóg dał im pod opiekę, są oni sami”. Zwrócił uwagę, że jedynie zdrowe i zadbane ziarno wpadłszy w ziemię obumiera i przynosi plon. Stąd ważnym momentem troski o innych jest troska o siebie.

Zaproponował zebranym paradygmat Franciszka jako sposób na sianie ziarna. Model ten składa się z 4 kroków: przyjąć – towarzyszyć – rozeznać – zintegrować. Przyjmowanie polega na otwartości na drugiego człowieka, bez oceny jego postępowania, poprzez zaoferowanie spotkania, rozmowy, wsparcia, zapewnienie o gotowości pomocy. Towarzyszenie opiera się na wysłuchaniu i dowartościowaniu cierpienia człowieka.
Ks. Puczyłowski podkreślił, że doradca życia rodzinnego to ktoś, kto chętnie słucha, przy kim osoba potrzebująca wsparcia i pomocy może powiedzieć, że ‘moja historia jest dla niego ważna.’ Następnym etapem jest rozeznawanie, czyli m.in. próba wskazania: gdzie jest Bóg? Ostatnim elementem tego paradygmatu jest włączanie, ponieważ drzwi Kościoła katolickiego otwarte są dla każdego.

Ks. Puczyłowski konferencję zakończył prośbą o to, żeby każdy z nas nie oceniał dnia po zbiorach, które zebrał, lecz po ziarnach, które zasiał.

Następnie uczestnicy udali się na adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę Świętą.

W diecezji ełckiej jest 51 doradców  życia rodzinnego posługujących z aktualną misją kanoniczną. Pracują oni w 28 parafialnych poradniach rodzinnych, w 12 miejscowościach naszej diecezji.

ks. Michał Puczyłowski

Monika Zubowicz

Pozostałe artykuły