Publikacja książkowa na 30-lecie diecezji ełckiej

Ex Vita vivit! (Z życia Boga żyje!)

            Publikacja pt. Ex Vita vivit! 30. rocznica diecezji ełckiej 1992-2022 to jedna z form upamiętnienia kolejnej rocznicy naszej diecezji. Podobne monografie wydawano z okazji wcześniejszych rocznic i jubileuszy. Tym razem przekazujemy Czytelnikom zbiór tekstów przygotowanych specjalnie na to wydarzenie, tzn. że prezentowana monografia nie zawiera materiałów pokonferencyjnych, lecz tematy i problemy, których podjęcie zostało podyktowane zamiarem udostępnienia ich szerszemu gronu odbiorców, nie tylko związanych z Kościołem ełckim w jego trzydziestoletniej historii.

            Do jej przygotowania zostało zaproszonych wiele osób: biskupów, prezbiterów, sióstr zakonnych, wiernych ze wspólnot parafialnych. W ten sposób udało się uwypuklić wiele aspektów z życia diecezji ełckiej. Niektóre z nich zostały omówione tylko w ramach ostatniego dziesięciolecia, a w połączeniu z materiałami opublikowanymi w 2012 r. z okazji 20. rocznicy diecezji ełckiej, stanowią kontynuację treści omawianych od początku istnienia tej struktury Kościoła.

            Powstanie diecezji i jej funkcjonowanie przypisuje się woli i działaniu Opatrzności Bożej, dlatego zasadniczy tytuł książki Ex Vita vivit! podkreśla i uświadamia, że Kościół ełcki nie żyje sam z siebie, lecz z życia samego Boga. Bóg jest nie tylko jego źródłem (powstał on z Bożego nadania), ale również jego celem (gdyż do Niego pielgrzymuje).

            Na strukturę książki składają się cztery części (pasterska, sprawozdawcza, naukowa, duszpasterska). W pierwszej z nich znajdują się wypowiedzi biskupów ściśle związanych z diecezją ełcką. Część druga stanowi refleksję sprawozdawczą, w której dominuje problematyka dzieł realizowanych w diecezji (związanych np. z edukacją, miłosierdziem, ekumenizmem, pasterzowaniem). W części trzeciej zostały zamieszczone artykuły naukowe, podejmujące różnego rodzaju problematykę, rozwijaną na przestrzeni trzech dekad Kościoła ełckiego (dotyczącą np. kapituł, powołania, seminarium duchownego, misjonarzy, małżeństwa, niektórych parafii, ks. Hamerszmita czy kard. Wyszyńskiego). Z racji podejmowanych tematów oraz sposobu ich opracowania (metody), a także wykorzystania materiałów źródłowych (oraz opracowań) – teksty tej części zostały poddane podwójnej recenzji naukowej i uzyskały pozytywną ocenę. W ostatniej części monografii znalazły się informacje o większości wspólnot modlitewno-formacyjnych istniejących (żyjących) w diecezji ełckiej. Dołączono do nich świadectwa osób, które owocnie wzrastają w poszczególnych grupach religijnych.

            Autorom wszystkich tekstów składamy serdeczne podziękowania za opracowanie tematów, przygotowanie materiałów i życzliwą współpracę z redakcją. Recenzentom dziękujemy za kompetentną ocenę artykułów i cenne uwagi w zakresie omawianej problematyki.

            Liczymy na życzliwe przyjęcie niniejszej publikacji, której treści, nawet jeśli teraz zostałby pominięte, z pewnością będą docenione w przyszłości, przy okazji kolejnych rocznic i jubileuszy diecezji ełckiej. Publikujemy ją z nadzieją, że zarówno współczesne, jak i następne pokolenia, będą zainteresowane poznaniem dziejów Kościoła, który zrodził ich do wiary.

W imieniu redakcji

Ks. Marcin Sieńkowski

Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do Księgarni św. Jerzego w Ełku (Pl. Katedralny 1 oraz ul. 3-go Maja 10) i w Suwałkach (Pl. Piłsudskiego 2)

Spis treści 
  
bp Jerzy Mazur SVD, Słowo wstępne 
  
ks. Marcin Sieńkowski, Z życia Boga żyje! Publikacja w 30. rocznicę diecezji ełckiej. Słowo od redakcji 
  
Refleksja pasterska 
  
bp Jerzy Mazur SVD, Słowo pasterskie biskupa ełckiego z okazji jubileuszu trzydziestolecia diecezji ełckiej. „Bogu dziękujcie (…) Ducha nie gaście” (1 Tes 5, 18-19) 
  
abp Adrian Galbas SAC, Podziękowanie wygłoszone w katedrze ełckiej 8 stycznia 2022 r. 
  
bp Romuald Kamiński, W trzydziestą rocznicę diecezji ełckiej 
  
Refleksja sprawozdawcza 
  
s. Katarzyna Braguła FMA, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach – katolicka szkoła z trzydziestoletnią tradycją w diecezji ełckiej 
  
ks. Jerzy Fidura, Kościół Ewangelicko-Augsburski na Mazurach (w granicach diecezji ełckiej) i Suwalszczyźnie
  
Agnieszka Gilewska, Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej w latach 2012-2021 
  
ks. Marcin Maczan, Struktury duszpasterskie w diecezji ełckiej. Początek i stan aktualny 
  
ks. Marcin Maczan, Ełcka Kuria Diecezjalna i administracja diecezji ełckiej w trzeciej dekadzie funkcjonowania 
  
ks. Paweł Makarewicz, 30 lat działalności Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej w służbie sprawiedliwości (1992-2021) 
  
ks. Jacek Nogowski, ks. Ryszard Sawicki, Klasztor w Wigrach wczoraj i dziś jako spuścizna kulturowa zakonu kamedułów 
  
ks. Michał Puczyłowski, Duszpasterstwo rodzin diecezji ełckiej w latach 2012-2021 
  
Monika Rogińska, Urszula Radziwonowicz OV, Biskupi w diecezji ełckiej (1992-2022) 
  
ks. Ryszard Sawicki, Wykaz działalności Casitas Diecezji Ełckiej w latach 1992-2021 
  
s. Tabita Staroszczak ISMM, Posługa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w diecezji ełckiej 
  
s. Blanka Ewa Szymańska OSB, 30 lat świadectwa modlitwy i pracy Sióstr Benedyktynek Misjonarek w służbie Kościołowi diecezji ełckiej 
  
s. Blanka Ewa Szymańska OSB, Centrum Oświatowo Dydaktyczne w służbie mieszkańcom i gościom diecezji ełckiej 
  
s. Blanka Ewa Szymańska OSB, Życie konsekrowane w diecezji ełckiej. Zarys zagadnienia w 30. rocznicę powstania nowych struktur administracyjnych Kościoła w Polsce 
  
ks. Jacek Uchan, Wybrane inicjatywy duszpasterskie diecezji ełckiej w latach 1992-2021 
  
ks. Krzysztof Zubrzycki, „Martyria” – czasopismo społeczno-katolickie diecezji ełckiej 
  
Refleksja naukowa 
  
ks. Tadeusz Białous, Dzieje Ełckiej Kapituły Katedralnej (1992-2022) 
  
ks. Wojciech Guzewicz, Codzienne życie w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau w świetle wspomnień ks. Kazimierza Hamerszmita (nr obozowy 22575) 
  
ks. Dariusz Kruczyński, Dom Pomocy Społecznej „Misericordia” Caritas Diecezji Ełckiej jako odpowiedź Kościoła lokalnego na problem starzejącego się społeczeństwa 
  
ks. Paweł Makarewicz, Nieważność małżeństwa z powodu podstępnego wprowadzenia w błąd (kan. 1098 KPK) na przykładzie wybranych spraw Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej w latach 1992-2021 
  
ks. Sebastian Margiewicz, Kapituły kanoników erygowane na terytorium diecezji ełckiej. Struktura i kompetencje 
  
Tomasz Naruszewicz, Początki parafii Janówka, Szczebra, Raczki, Bakałarzewo, Suwałki, Wigry, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Kaletnik i Wiżajny 
  
ks. Marian Salamon, Inicjatywy pastoralne służące rozwojowi powołań kapłańskich i zakonnych na terenie obecnej diecezji ełckiej 
  
ks. Ryszard Sawicki, Ślady obecności kard. Stefana Wyszyńskiego na terenach obecnej diecezji ełckiej 
  
ks. Marcin Sieńkowski, Powołania do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej w latach 1992-2021 
  
ks. Marcin Sieńkowski, Prezbiterzy (absolwenci) Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej w latach 1992-2021 
  
ks. Tomasz Zajkowski, Sylwetki i działalność księży-misjonarzy diecezji ełckiej 
  
Refleksja duszpasterska 
  
ks. Ryszard Sawicki, Panorama wspólnot, bractw, stowarzyszeń i ruchów religijnych w diecezji ełckiej 
  
Aneta Wolna, Akcja Katolicka 
  
ks. Ryszard Sawicki, Bractwo św. Józefa Diecezji Ełckiej 
  
Teresa i Andrzej Gudanowscy, Domowy Kościół 
  
Piotr Wojciechowski, Droga Neokatechumenalna 
  
ks. Ryszard Sawicki, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II 
  
Monika Rogińska, Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa 
  
Jolanta Nikiel, Grupy Modlitewne Ojca Pio 
  
Grażyna Kobus, Monika Jagłowska, Justyna Kunda, Małgorzata Wakuła, Wioletta Zakrzewska, Katarzyna i Marcin Żywno, Katolicki Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinità 
  
Monika Zubowicz, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
  
ks. Tomasz Zajkowski, Koła Misyjne 
  
Danuta Święcka, Odnowa w Duchu Świętym 
  
Alicja Koronkiewicz, Ogniska Pokutne 
  
ks. Ryszard Sawicki, Parafialne Zespoły Caritas 
  
ks. Tomasz Bondzio, Karol Drejer, Anna Kisłowska-Kozakiewicz, Przyjaciele Oblubieńca 
  
Alina Aleszczyk, Jerzy i Teresa Liszewscy, Ruch Focolari (Dzieło Maryi) 
  
Marzanna i Jan Konopko, Bożena i Mariusz Laskowscy, Ruch Rodzin Nazaretańskich 
  
ks. Tomasz Masłowski, Ruch Światło-Życie 
  
Robert Czaplicki, Rycerze Kolumba 
  
ks. Tadeusz Białous, Szczep Pokolenie Jana Pawła II 
  
ks. Ryszard Sawicki, Szkolne Koła Caritas 
  
Dominik Dąbrowski, ks. Tomasz Lalak, Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR 
  
Wojciech Cybulski, Zakon Rycerzy Jana Pawła II 
  
ks. Ryszard Sawicki, Żywy Różaniec 
  

Pozostałe artykuły