Uroczystość konsekracji Dziewic

W czwartek, 26 maja 2022 r., w katedrze ełckiej trzy kobiety zostały włączone do grona Dziewic Konsekrowanych. Uroczystej Mszy św. oraz konsekracji dokonał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. 

Po wieloletniej formacji i duchowym przygotowaniu Aneta Bugnacka z par. pw. MB Częstochowskiej w Turośli, Anna Łozowska z par. pw. NSJ w Ełku oraz Katarzyna Sikorska z pra. pw. św. Wojciecha w Suwałkach, złożyły na ręce biskupa ełckiego i w obecności licznie zgromadzonych wiernych, publiczne śluby czystości i postanowienie życia w dziewictwie konsekrowanym. Widzialnym znakiem konsekracji jest obrączka, którą otrzymały i będą nosiły na serdecznym palcu prawej ręki. Przyjęły również księgę Liturgii Godzin, by wielbić Ojca Niebieskiego i prosić o zbawienie całego świata. Nad formacją i rozwojem duchowym kandydatek czuwa ks. kan. dr Dariusz Brozio.

W homilii bp Jerzy Mazur przypomniał, że dziewictwo konsekrowane jest najstarszą formą życia konsekrowanego w Kościele, wywodzącą się z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Mówił: „Kościół Katolicki określa dziewicę konsekrowaną mianem: „oblubienicy Jezusa”. Oznacza to, że taka kobieta z własnej i nieprzymuszonej woli poświęca samą siebie i całą miłość, jaką mogłaby obdarzyć swojego męża i dzieci, samemu Jezusowi Chrystusowi dla chwały Bożej i zbawienia ludzi”.

Zwracając się do kandydatek biskup podkreślał znaczenie tego wydarzenia w ich życiu. „Konsekracja, której dzisiaj dostępujecie wskazuje na akt, wiążący jeszcze ściślej każdą z was z Bogiem, sprawiając, że  oddajecie się do dyspozycji Pana Boga. W mocy Ducha Świętego rozpoznawajcie wolę Bożą. Przez konsekrację przynależycie do Boga i całym swoim życiem winnyście oddawać cześć i chwałę Bogu oraz ukazywać Jego obecność w świecie poprzez wasze świadectwo o Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym” – mówił hierarcha.

Biskup zwrócił uwagę, że właściwie odczytane powołanie wynika z chrztu św. Mówił: „Duch Święty Pocieszyciel, który przez wodę chrztu świętego uczynił wasze serca świątynią Najwyższego, dzisiaj przez pośrednictwo udziela wam nowego namaszczenia duchowego i z nowego tytułu poświęca Bożemu Majestatowi. Wynosi was do godności oblubienic Chrystusa i łączy nierozerwalnym węzłem z Synem Bożym. Niech całe wasze życie będzie zgodne z waszym powołaniem i waszą godnością. Naśladując Matkę Bożą, chcecie być służebnicami Pańskimi i pragniecie, aby was tak nazywano. Bądźcie roztropne i czuwajcie, aby pycha nie skaziła wielkiego daru dziewictwa”.

„Każda z was wyraziła swoje pragnienia, głębszej relacji z Jezusem, poznawania Go, kochania, adorowania, uwielbiania i naśladowania. Dla Chrystusa wyrzekłyście się małżeństwa, ale staniecie się matkami w porządku duchowym, gdy wypełniając wolę Ojca, przez swoją miłość będziecie się przyczyniały do tego, że niezliczone dzieci narodzą się do życia łaski albo to życie odzyskają. Pragnijcie jeszcze bardziej przylgnąć do Serca Jezusowego, by modlić się za kapłanów i o nowe powołania, zaangażować się w ewangelizację oraz w pomoc biednym i potrzebującym” – do podjęcia takiej drogi biskup zachęcał nowo wyświęcone Dziewice.

Obecnie w diecezji ełckiej swoje szczególne powołanie realizuje 9 dziewic konsekrowanych oraz 5 wdów konsekrowanych. Grono wdów powiększy się o kolejne osoby konsekrowane podczas Diecezjalnego spotkania Teściowych w Lipsku, 9 lipca 2022 r. 

mr

Pozostałe artykuły