Ełk: 30-lecie istnienia Wyższego Seminarium Duchownego

„Piękne kapłaństwo, to wierne kapłaństwo” – powiedział bp Jerzy Mazur  podczas obchodów jubileuszu 30-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej. W uroczystości uczestniczyli kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych oraz licznie przybyli wiernie świeccy. Wydarzenie wpisało się w coroczny odpust wspólnoty seminaryjnej, w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się w seminaryjnej Auli Magna. Zgromadzonych przywitał rektor ks. kan. dr Marcin Sieńkowski.  „30 lat bije serce tego Seminarium. Niech to dzisiejsze spotkanie będzie uwielbieniem Boga za historię tego Seminarium, tej uczelni, która kształci przyszłych prezbiterów” – powiedziała  Jego Magnificencja.

Jubileuszowy wykład pt.  O naśladowaniu Chrystusa po zakończonej formacji do kapłaństwa. Trudności i wyzwania rozwoju duchowego w codziennym życiu prezbitera, wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor WSD w Płocku. Na podstawie dokumentu Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, przedstawił w nim problemy, które pojawiają się w życiu kapłana, tuż po opuszczeniu Seminarium, w momencie kiedy młody kapłan wchodzi w codzienność posługi. Należą do nich: doświadczenie własnej słabości, ryzyko poczucia się funkcjonariuszem religijnym (brak pasterskiego serca), wyzwania współczesnej kultury, pokusa władzy i bogactwa oraz wyzwania związane z celibatem.

„Pierwszy dzień po święceniach kapłana, to otwarcie nowego etapu w jego życiu” – stwierdził duchowny. „Młodzi księża coraz częściej bardzo szybko odczuwają poczucie bezsensu swojej posługi i odchodzą z dużą łatwością z kapłaństwa” – dodał. Prelegent jako receptę na te palące, kapłańskie problemy podał konieczność niezastąpionej relacji z Bogiem, odnowę praktyk pobożnościowych, aktywną formację stałą oraz czynny udział w braterskiej wspólnocie kapłańskiej.

„Brakuje ci wiary, zacznij praktykować” – stwierdził kapłan. „Czyń, czyń, czyń, a później zobaczysz, że twoje wątpliwości, twój kryzys przeminą” – dodał. Zauważył również, że częste niezadowolenie z posługi kapłańskiej wynika również z odrzucenia obecność ofiary i krzyża w codziennym życiu.

„Szczególnie teraz rodzi się potrzeba, by na nowo przemyśleć co dalej z kapłańskim życiem. Co zrobić, żeby młody kapłan nie zamknął się i nie miał poczucia, że jest bytem odrębnym od świata, żeby znalazł przedłużenie poczucia wspólnoty, w której wyrastał w Seminarium. Co zrobić, żeby nie zajmował się pseudo problemami, którymi nie żyje przeciętny wierny i jego parafianie” – tymi pytaniami prelegent zakończył swoje wystąpienie.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do kaplicy seminaryjnej, gdzie celebrowano Eucharystię. Mszy św. przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur, a homilię wygłosił ks. kan. dr Zdzisław Golan, proboszcz parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie, były wicerektor WSD w Ełku. „Dziękuję Panu Bogu dziś za Jego opatrzność, za dar dojrzałej ełckiej wspólnoty, aby w każdym kto przejdzie przez ten dom seminaryjny, miłość Jezusa się nie zestarzała” – mówił kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. bp Mazur powiedział, że seminarium to szczególne miejsce, w którym dojrzewają do posługi przyszli kapłani. „Tutaj otwierają się na słowo Boga, uczą się odpowiedzialności, zdobywają mądrość i uczą się ofiarnej miłości i służby” – mówił. Od zgromadzonych w kaplicy seminaryjnej przyjął również serdeczne życzenia z racji 24. rocznicy święceń biskupich.

Po Mszy św. wszyscy spotkali się przy wspólnym stole.

Na mocy bulli papieskiej Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25.03.1992 r. nastąpiła reorganizacja struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. W wyniku tej przemian została utworzona diecezja ełcka. Pierwszy Biskup Ełcki, ks. bp  Wojciech Ziemba, przystąpił natychmiast do organizacji struktur w nowo utworzonej diecezji. Jedną z jego pierwszych decyzji było erygowanie diecezjalnego seminarium. W dekrecie powołującym je do istnienia napisał: Aby Kościół Ełcki mógł należycie wypełniać swoje apostolskie i kapłańskie zadania nałożone przez Chrystusa, na podstawie kanonu 232 i 237 §1 KPK (…) powołuję do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej. Powołanie do istnienia seminarium miało miejsce w Wielki Czwartek 16.04.1992 r. Nastąpiło to zaledwie w trzy tygodnie od daty erekcji nowej diecezji w Ełku. Przez trzydzieści lat WSD w Ełku uformowało 219 kapłanów.

ks.kz

Pozostałe artykuły