Wigry: rozpoczęła się dwudniowa Konferencja „Wartości chrześcijańskie w Polsce i Europie”

Jak utrzymać wartości chrześcijańskie w Polsce i Europie? Nad tym debatują uczestnicy dwudniowej konferencji naukowej, która rozpoczęła się w piątek (29.07) w pokamedulskim klasztorze w Wigrach na Suwalszczyźnie. Temat ten jest dziś szczególnie istotny, gdyż świat doświadcza kryzysów na wielu płaszczyznach. Uczestnicy w murach Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach spotkają się już po raz 5.

W spotkaniu uczestniczą m.in. naukowcy i historycy oraz przedstawiciele duchowieństwa. Tegoroczna edycja rozpoczęła się od wykładu inauguracyjnego pt. „Wartości chrześcijańskie w Polsce i Europie”, który wygłosił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Także podczas pierwszego dnia konferencji wykład wygłosił prof. dr hab. Mirosław Sitarz (Prorektor ds. misji i administracji KUL), w trakcie którego poruszył kwestie chrześcijańskiej tożsamości Europy w nauczaniu Kościoła. Natomiast dr hab. Sebastian Skuza (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów) swoje wystąpienie ukierunkował na działania osłonowe prowadzone przez państwo w walce z pandemią i inflacją.

Jak podkreśla proboszcz wigierskiej parafii ks. Jacek Nogowski, rozmowy o współczesnej kondycji wiary i chrześcijaństwa są w obecnych czasach niezwykle potrzebne.

– Widzimy niestety laicyzację, sekularyzację, uderzenie w rodzinę, człowieka, w godność i musimy cały czas o tym przypominać. Klasztor chce stać na straży tego, co boże, co święte, wracać do chrześcijańskich korzeni Polski i Europy. I o tym mówi ruch Europa Christi. W tym roku pojawią się także tematy dotyczące przesmyku suwalskiego, także roli ojców Kamedułów w odzyskaniu niepodległości i roli kobiet – mówi ks. Jacek Nogowski.

Jeden z głównych gości konferencji, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w swoim wykładzie podkreślał, jak ważne jest utrzymanie w narodzie wiary i chrześcijańskich wartości.   

– Jeżeli Polacy zmobilizują się, to mają przyszłość, jeżeli nie zmobilizują się, to zostaną „zwalcowani” tak jak inne narody. Nawet jeżeli wierzący mówią o wartościach chrześcijańskich, to zasadniczo przede wszystkim myślą najpierw o konsumpcji, o przyjemności, a potem dopiero ewentualnie o jakimś dodatku w postaci wartości chrześcijańskich – podkreślał abp Gądecki.

Drugi dzień konferencji zostanie poświęcony kwestiom dotyczącym przesmyku suwalskiego w dobie kryzysu ukraińskiego, o których powie dr Tomasz Naruszewicz (PUZ w Suwałkach) oraz tematyce wsparcia osób potrzebujących, który przybliży ks. dr Jacek Nogowski (UKSW). Ostatnia sesja tegorocznej edycji konferencji z cyklu Europa Christi zawierała będzie wystąpienia m.in. mgr. Pawła Robaka (Dyrektora Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL), który przedstawi najważniejsze zadania Kościoła katolickiego wobec osób z niepełnosprawnością oraz dr. Grzegorza Tutaka, który podsumuje dotychczasową troskę Kościoła katolickiego o uchodźców w kontekście wojny na Ukrainie.

red.rr

Pozostałe artykuły