Zaproszenie na wakacyjne warsztaty edukacyjne dla kobiet z dziećmi z Ukrainy


Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla kobiet z dziećmi z Ukrainy „Spokojniej patrzeć w przyszłość” / Літні освітні майстер-класи для жінок з дітьми з України „Спокійніше дивитись у майбутнє”
Serdecznie zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjne dla kobiet z dziećmi z Ukrainy posiadający status uchodźców w ramach projektu „Spokojniej patrzeć w przyszłość”. Turnusy odbędą się:
08 – 15.08.2022
15 – 22.08.2022
22 – 29.08.2022
w miejscowości Orzysz. W ramach warsztatów przewidziane są warsztaty z radzeniem sobie ze stresem, traumą, warsztaty edukacyjne gdzie uczestnicy dowiedzą się jak załatwić sprawę urzędową czy też medyczną, a w trakcie trwania turnusu wszyscy uczestnicy będą mogli pójść do aqua parku w Mikołajkach, popływać statkiem itp. Podczas trwania warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi.
Kontakt: jsak@caritas.pl, tel. 87 441 70 15
Projekt sfinansowany w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021, jest to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w wysokości 58 835,88 EUR  realizowanego przez Caritas Diecezji Ełckiej, ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk.

Сердечно запрошуємо вас на літні освітні майстер-класи для жінок з дітьми
з України зі статусом біженця – в рамках проекту
«Спокійніше дивитись у майбутнє». Майстер-класи  відбуватимуться:
08.08.2022 – 15.08.2022
15.08.2022 – 22.08.2022
22.08.2022 – 29.08.2022
в місті  Оржиші. В рамках майстер-класі заплановані заняття  з
подолання стресів, травм, виховні та загально-інформаційні майстер-класи, де учасники дізнаються, як врегулювати своі офіційні або медичне питання.
Під час перебування на майстер-класах всі учасники зможуть відвідати аквапарк в Миколайках, поплавати на човні і т.д. Під час проведення майстер-класів  – ми забезпечуємо догляд за дітьми.
Контакт : jsak@caritas.pl телефон 87 44170 15
Проект фінансується за рахунок засобів  Механізму Фінансового Європейського Господарчого Простору і Норвезького Механізму Фінансового в 2014-2021 роках, яке являється джерелом безповоротної допомоги для Польщі з трьох країн EFTA (Європейська Асоціація Вільної Торгівлі), які також є членами EOG (Європейський Простір Господарчий), тобто Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн в високості  58 835, 88 Євро, який буде реалізований за допомогою Карітас Ельськоі Єпархіі, вул. кс. Мар’янаЩеснего 1, 19-300 Елк.

Pozostałe artykuły