Zaproszenie na wakacyjne warsztaty edukacyjne dla kobiet z dziećmi z Ukrainy

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjne dla kobiet z dziećmi z Ukrainy posiadający status uchodźców w ramach projektu „Spokojniej patrzeć w przyszłość”. Turnusy odbędą się:

  • 08 – 15.08.2022
  • 15 – 22.08.2022
  • 22 – 29.08.2022

w miejscowości Orzysz. W ramach warsztatów przewidziane są warsztaty z radzeniem sobie ze stresem, traumą, warsztaty edukacyjne gdzie uczestnicy dowiedzą się jak załatwić sprawę urzędową czy też medyczną, a w trakcie trwania turnusu wszyscy uczestnicy będą mogli pójść do aqua parku w Mikołajkach, popływać statkiem itp. Podczas trwania warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Kontakt: jsak@caritas.pl, tel. 87 441 70 15

„Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP” korzysta z dofinansowania o wartości (58835,88 EUR) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Celem projektu „Spokojniej patrzeć w przyszłość” jest wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności, które pomogą im odnaleźć się w nowej rzeczywistości w jakiej się znalazły, mając pod swoją opieką dzieci.

Сердечно запрошуємо вас на літні освітні майстер-класи для жінок з дітьми

з України зі статусом біженця – в рамках проекту

«Спокійніше дивитись у майбутнє». Майстер-класи  відбуватимуться:

  • 08 – 15.08.2022
  • 15 – 22.08.2022
  • 22 – 29.08.2022

в місті  Оржиші. В рамках майстер-класі заплановані заняття  з

подолання стресів, травм, виховні та загально-інформаційні майстер-класи, де учасники дізнаються, як врегулювати своі офіційні або медичне питання.

Під час перебування на майстер-класах всі учасники зможуть відвідати аквапарк в Миколайках, поплавати на човні і т.д. Під час проведення майстер-класів  – ми забезпечуємо догляд за дітьми.

Участь у заході безкоштовна

Контакт : jsak@caritas.pl телефон 87 44170 15

„Організація святкових освітніх майстер-класів для українських біженців, які проживають на території Республіки Польща” отримує фінансування на суму (58835,88 EUR) євро від Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії в рамках ЄЕП та Норвезького фонду. Метою проекту „Спокійніше дивитися в майбутнє” є озброєння бенефіціарів знаннями та навичками, які допоможуть їм зорієнтуватися в новій реальності, в якій вони опинилися, маючи під опікою дітей.

We would like to invite you to the summer educational workshops for women with children from Ukraine with refugee status as part of the project „Look to the future more calmly„. The workshops will take place:

  • 08 – 15.08.2022
  • 15 – 22.08.2022
  • 22 – 29.08.2022

in the town of Orzysz. The workshops include workshops on coping with stress, trauma, educational workshops where participants will learn how to deal with official or medical matters, and during the course of the holiday all participants will be able to go to the aqua park in Mikołajki, go boating, etc. Childcare is provided during the workshops.

Participation is free of charge

Contact: jsak@caritas.pl, tel. 87 441 70 15

„Organisation of holiday educational workshops for Ukrainian refugees residing on the territory of the Republic of Poland” benefits from funding to the value of (EUR 58835.88) received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norwegian Funds. The aim of the project ‚Look more calmly to the future’ is to equip the beneficiaries with knowledge and skills that will help them find their way in the new reality in which they find themselves, having children in their care.

Pozostałe artykuły