Zaproszenie na Dożynki Diecezjalne do Lipska

Z A P R O S Z E N I E 

DOŻYNKI DIECEZJALNE A.D. 2022 

Do Duszpasterzy, Rolników i wszystkich Wiernych z Diecezji Ełckiej

            Po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż, nadchodzi czas na świętowanie i uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rąk rolnika. Tradycyjnie Dożynki są największym w roku świętem gospodarski rolników, ogrodników i sadowników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

Diecezjalne Dożynki, pod hasłem Z Maryją, Królową Pokoju, dziękujemy Bogu za plony i pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, w tym roku, odbędą się w dniu 3 września (sobota) 2022r., w Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

            W imieniu Duszpasterstwa Rolników Diecezji Ełckiej, serdecznie zapraszamy naszych Rolników, ich Duszpasterzy i wszystkich Wiernych, którzy doceniają ciężką pracę na roli,  do wspólnej modlitwy, radowania się i zabawy. Uroczystości dożynkowe przebiegać będą  według następującego porządku:

            PROGRAM DOŻYNEK 

godz. 10.30 – prezentacja wieńców dożynkowych przy kościele parafialnym w Lipsku;

godz. 10.50 – procesja na Plac Celebry;

godz. 11.00 – Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

po Mszy św.:

– agapa; dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów;

– ogłoszenie werdyktu Komisji oceniającej wieńce;

godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Rolników;

godz. 15.30 – Festyn Dożynkowy.

            Wieńce dożynkowe będą oceniane w następujących kategoriach: wieniec tradycyjny (korona zamknięta), wieniec z elementami kultu religijnego, wieniec nowoczesny (uwzględniający współczesne trendy). W załączniku znajduje się regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec.

Przewielebnych Księży Dziekanów prosimy o zorganizowanie darów ołtarza, które zostaną  przekazane naszemu Wyższemu Seminarium Duchownemu w Ełku. Za zrozumienie i pomoc serdecznie dziękujemy w imieniu Wspólnoty Seminaryjnej.

Przekazując słowa najwyższego szacunku i uznania wraz z podziękowaniem za rolniczy trud, w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich Rolników i ich Duszpasterzy do udziału w tegorocznych Dożynkach Diecezji Ełckiej. 

                                                                                               Ks. Jacek Uchan

                                                                       dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Pozostałe artykuły