Ełk: zaproszenie na Spotkania Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar

Od września, w Ełku, ruszają spotkania Ogniska Sycharowskiego. Pierwsze z nich odbędzie się 17 września w par. pw. św. Wojciecha.

Sychar zajmuje się szeroko rozumianym ratowaniem związków małżeńskich. Tych przechodzących kryzys, ale też po rozwodzie. Wspólnota daje parom pomoc duchową i wsparcie, którego potrzeba opuszczonym małżonkom trwający przy złożonej w dniu ślubu przysiędze. Charyzmatem wspólnoty jest wiara w to, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, każdy bowiem może się nawrócić. Potrzeba jedynie aktu woli.

„Celem działalności Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest wspieranie i pomoc
w dążeniu jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przezywa kryzys.  Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo –Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest wspólnotą wiernej miłości małżeńskiej, którą założyli sakramentalni małżonkowie.”

Do uczestnictwa w spotkaniach zaproszeni są  małżonkowie (lub jeden współmałżonek) przeżywający kryzys, żyjący w separacji, przed lub po rozwodzie, którzy chcą naprawy swojego małżeństwa.

„Wspólnota Sychar to ogólnopolski ruch, który powstawał kilkanaście lat temu. Jest odpowiedzią ludzi związanych z Kościołem na problemy wielu sakramentalnych małżeństw. Idea wyszła od świeckich, którzy potrzebowali pomocy. Szukali miejsca, gdzie mogliby się spotykać z ludźmi o podobnych problemach, wymieniać doświadczeniami i wzajemnie wspierać.’’

Spotkania Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar odbywają się również w Gołdapi, w 4 sobotę miesiąca (29.09; 22.10; 26.11) w par. pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Opr. M. Zubowicz/WDR

Pozostałe artykuły