Jak (po)prowadzimy katechezy przedmałżeńskie? – Sesja Jesienna Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej

W sobotę, 22 października br., w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża Rodziny odbyła się w Ełku Sesja Jesienna Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej.

Rozpoczęła się ona o godzinie 10.00 Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa Jerzego Mazura, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej. Wzięli w niej  udział biskup ełcki, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego, diecezjalny duszpasterz rodzin, dekanalni duszpasterze rodzin, doradcy życia rodzinnego, osoby zaangażowane w głoszenie katechez przedmałżeńskich, diecezjalna para Domowego Kościoła, Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,  animatorzy kręgów Domowego Kościoła. Zebrani utworzyli Kościół, który jest przekonany, że rodzina jest jego „drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą” (św. Jan Paweł II, LdR 2). Zgromadzeni modlili się w intencji narzeczonych, małżeństw i rodzin naszej diecezji oraz posługujących dla nich. Również prosili Boga o dar wiary, aby tak jak wierzymy w Eucharystię wierzyć w sakrament małżeństwa.

Biskup Mazur, w wygłoszonej homilii, zaznaczył, że małżeństwa i rodzina liczy się dla Kościoła Ełckiego. Zauważył, że zdecydowana większość naszych wiernych powołanie do świętości realizuje poprzez sakramentalne małżeństwo. Jednym z zadań, które stoją przed każdym, świeckim i duchownym, to głoszenie Ewangelii rodziny.

Biskup przypomniał także wybrane nauczanie św. Jana Pawła II odnoszące się do małżeństwa i rodziny (Rzym 1978 r.; Katowice 1983 r.; Kalisz 1997 r.). Przekazał dwie papieskie rady. Pierwsza dotyczyła powracania do Jezusa Chrystusa, który jest ciągle obecny w sakramencie małżeństwa. Druga rada odnosiła się do powrotu do modlitwy w rodzinie i za rodzinę. Jednocześnie wskazał jak ważna jest modlitwa różańcowa w rodzinie. 

Ordynariusz, dziękując doradcom życia rodzinnego i dekanalnym duszpasterzom rodzin za pracę z narzeczonymi, małżonkami i rodzicami wyraził nadzieję, że to ich zaangażowanie rozpali zaangażowanie innych.

Druga część spotkania odbyła się w Centrum Oświatowo – Dydaktycznym w Ełku. Celem tego spotkania była próba odpowiedzi na pytanie “Jak (po)prowadzimy katechezy przedmałżeńskie?”.

W temat wprowadził ks. Michał Puczyłowski, diecezjalny duszpasterz rodzin. Swoje wystąpienie rozpoczął od wypowiedzi papieża Franciszka, który 2 czerwca 2022 r. podczas Festiwalu Rodzin na X Światowym Spotkaniu Rodzin w Rzymie powiedział: “Proponuję wam, byście zadali sobie następujące pytanie: jakie słowo Pan chce wypowiedzieć poprzez nasze życie osobom, które spotykamy? Jakiego „kolejnego kroku” żąda On dzisiaj od naszej rodziny? Od mojej rodziny: każdy to winien powiedzieć. Nadstawcie ucha. Pozwólcie się Mu przemieniać, abyście i wy mogli przemieniać świat i uczynić go „domem” dla tych, którzy potrzebują przyjęcia, dla tych, którzy potrzebują spotkania z Chrystusem i poczucia, że są miłowani”. Przedstawił zebranym “kolejne kroki, który musimy wykonać razem” prezentując plan Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej na lata 2022-2023.  Jednocześnie zwrócił uwagę, że na terenie diecezji ełckiej wyraźnie spada liczba zawieranych sakramentalnych związków małżeńskich, a rośnie liczba związków cywilnych. Zachodzące zmiany rodzą różne pytania i wnioski. Należą do nich m.in.: pytania o wiarę nupturientów, o sposób organizacji i formę przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa (tzw. “kursy przedmałżeńskie”).

Następnie Monika Zubowicz, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego przeprowadziła warsztaty.

Ich celem była analiza dotychczasowych form pracy z narzeczonymi. Uczestnicy skupili się na mocnych stronach przygotowania do małżeństwa, ocenili, co należy dodać do dotychczasowej formy, aby bardziej odpowiadała na potrzeby młodych. Warsztaty były również czasem  weryfikacji, jakie treści uległy zaktualizowaniu oraz co należy poprawić w ogólnym sposobie przygotowania. Warsztaty miały pomóc nam w określeniu miejsca, w którym znajdujemy się w sposobach przygotowania młodych do sakramentu małżeństwa. Metod i treści jest bardzo dużo, ale schematy są często skostniałe. – Mówi Monika Zubowicz, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego. Od dawna rozmawiamy o zmianach i ich początkiem jest to właśnie spotkanie. Chcemy, aby na końcu tej pracy powstała “instrukcja” przygotowania narzeczonych, czyli materiał, który pozwoli osobom prowadzącym katechezy przedmałżeńskie na jak najlepszą pracę, z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, na jasno określonych zasadach. – dodaje.

Kolejna Sesja Duszpasterstwa Rodzin odbędzie się wiosną. Jej tematem będzie praca Parafialnych Doradców Życia Rodzinnego.

Uwagi, sugestie i pomysły dotyczące przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa można przesyłać na adres wdr@diecezja.elk.pl .

Opr. WDR

Pozostałe artykuły