Duchowa Adopcja Kapłana na Adwent

Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów (DDAK) to inicjatywa, która ma na celu zrzeszanie osób pragnących wspierać kapłanów w ich posłudze, przede wszystkim poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień duchowych lub fizycznych, czy udział we Mszy Świętej.

Zaadoptować duchowo można Kapłana wskazanego przez siebie lub wylosować z listy wskazanej przez DDAK.

Wszelkie informacje dotyczące Duchowej Adopcji Kapłanów dostępne są na stronie https://ddak.wordpress.com/adwent-2022/

Ogólne zasady modlitewnej akcji adwentowej ze strony DDAK:

  1. Adopcje podjęte na ten okres rozpoczynają się od pierwszej niedzieli Adwentu lub w dniu zgłoszenia i trwają do 24 grudnia włącznie.
  2. 3 dni – tyle maksymalnie potrzeba na wpisanie adopcji do Księgi Adoptowanych Kapłanów.
  3. Wyślemy z chęci powiadomienie (po zaznaczeniu przez Was właściwej opcji), lecz prosimy o pomoc i przesłanie adresu e-mail bezpośrednio do kapłana lub parafii, w której posługuje.
  4. Podjęte na czas Adwentu adopcje można przedłużyć w dowolnym momencie – jeszcze w czasie jej trwania lub blisko zakończenia. Prosimy wówczas o skorzystanie ze stałego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w zakładce „ZGŁOSZENIA”.
  5. Prosimy, by w przypadku, gdy ktoś modli się już za danego kapłana w ramach zgłoszonej w DDAK adopcji, nie zgłaszać go ponownie.

Pozostałe artykuły