Wieczór wigilijny w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku

Społeczność Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku spotkała się 20 grudnia na tradycyjnym wieczorze wigilijnym. Alumni, profesorzy, pracownicy oraz przyjaciele Seminarium modlili się pod przewodnictwem Biskupa Jerzego Mazura.

Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa w kaplicy seminaryjnej, podczas którego w szopce została umieszczona figurka Dzieciątka Jezus. Podczas adoracji zebrani modlili się rozważając tajemnicę Wcielenia.

„Zanim spotkamy się w rodzinach gromadzimy się we wspólnocie seminaryjnej. Chcemy podkreślić, że my też stanowimy rodzinę” – mówił rektor seminarium ks. dr Marcin Sieńkowski. „Boże Narodzenie to niezwykłe wydarzenie, żeby je jako tako rozumieć trzeba sięgnąć do tego, co je poprzedzało. Tajemnica Bożego Narodzenia kryje się w Adwencie. Adwent to zwiastowanie słowa, kiedy to mamy słuchać i przyjmować Słowo. Zaraz po czasie zwiastowania przychodzi narodzenie. Trudno nam coś zrodzić jeżeli wcześniej tego nie przyjęliśmy. Niech w naszym życiu przyjęte Słowo Boże się zrodzi. Jezus przychodzi tam gdzie jesteśmy, gdzie płaczemy, gdzie jesteśmy samotni. Przyjmijcie ten dar, który pochodzi od Boga, niech się wydarzy to Słowo, które przyjęliście w Adwencie, niech się ono zrodzi” – życzył zebranym rektor WSD.

„Słowo Boże nie tylko przypomina ale i poucza, że Jezus przyszedł na świat aby nas zbawi, żeby nas wyzwolić z niewoli grzechu. Żyjmy tą prawdą, że Jezus Chrystus przyszedł aby nas zbawić. Zbawienie to najwspanialszy dar jaki możemy otrzymać. Słyszeliśmy jak pasterze rozpoznali w dziecięciu Jezus Boga. Życzę abyśmy wszyscy rozpoznali w Jezusie Boga. Żebyśmy spotykali się z Jezusem Eucharystycznym, niech zrodzi się w nas pragnienie aby codziennie spotykać się z Chrystusem. Ten, który nas wybrał nie zostawia nas samych. Życzę Wam tej mocy, która wypływa od Jezusa Chrystusa abyśmy dzielili się nią z innymi. Nieśmy Chrystusa z radością, odwagą, nie własną mocą ale odwaga z Ducha Świętego” – mówił Biskup Jerzy Mazur

„W ostatnich dniach powstał film <Odkryj prawdę świąt>. My, który jesteśmy blisko Chrystusa powinniśmy pomagać odkrywać prawdę świąt. Niech te dni ale i cały rok będzie obfity w Boże błogosławieństwo abyśmy mogli śpiewać <Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój>” – dodał hierarcha.

Społeczność Wyższego Seminarium Duchownego połamała się opłatkiem a następnie alumni V i III roku zaprezentowali humorystyczne przedstawienie, którego akcja działa się sześćdziesiąt lat po utworzeniu Diecezji Ełckiej. Na spotkaniu pojawił się biskup Mikołaj, który rozdał zebranym prezenty. W pierwszej kolejności upominki wręczył Biskupowi Jerzemu Mazurowi, Biskupowi Dariuszowi Zalewskiemu oraz rektorowi seminarium ks. dr. Marcinowi Sieńkowski. Spotkanie zakończyło się wspólną wieczerzą wigilijna i śpiewem kolęd.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły