Duchowy testament Benedykta XVI

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało testament duchowy zmarłego papieża Benedykta XVI:

Mój testament duchowy

Gdy o tak późnej godzinie mojego życia spoglądam wstecz na dekady, przez które wędrowałem, widzę przede wszystkim, jak wiele mam powodów do wdzięczności. Dziękuję nade wszystko samemu Bogu, dawcy wszystkich dobrych darów, który obdarzył mnie życiem i przeprowadził przez różnorodne zamęty; który zawsze mnie podnosił, gdy zaczynałem się osuwać, który zawsze na nowo dawał mi światło swojego oblicza. Z perspektywy czasu widzę i rozumiem, że nawet ciemne i uciążliwe fragmenty tej drogi służyły mojemu zbawieniu i że właśnie w nich prowadził mnie dobrze.

Dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi życie w trudnych czasach i za cenę wielkich wyrzeczeń swoją miłością przygotowali mi wspaniałe gniazdo, które do dziś jaśnieje przez wszystkie moje dni jako jasne światło. Przenikliwa wiara mojego ojca nauczyła nas dzieci wierzyć i stała mocno jako przewodnik pośród wszystkich moich osiągnięć naukowych. Serdeczna pobożność i wielka życzliwość mojej matki pozostają dziedzictwem, za które nie mogę jej wystarczająco podziękować. Moja siostra służyła mi bezinteresownie i pełna życzliwej troski przez dziesiątki lat. Mój brat zawsze torował mi drogę jasnością swoich sądów, mocną stanowczością i pogodą ducha. Bez tego jego stałego poprzedzania mnie i towarzyszenia, nie byłbym w stanie znaleźć właściwej drogi.

Z głębi serca dziękuję Bogu za wielu przyjaciół, mężczyzn i kobiet, których zawsze stawiał u mojego boku; za współpracowników na wszystkich etapach mojej drogi; za nauczycieli i uczniów, których mi dał. Z wdzięcznością powierzam ich wszystkie jego dobroci. I chciałbym podziękować Panu za mój piękny dom u bawarskiego podnóża Alp, w którym mogłem raz po raz oglądać blask samego Stwórcy. Dziękuję mieszkańcom mojej ojczyzny, że pozwolili mi wielokrotnie doświadczać piękna wiary. Modlę się, aby nasz kraj pozostał krajem wiary i proszę was, drodzy rodacy, abyście nie dali się odwieść od waszej wiary. Wreszcie dziękuję Bogu za całe piękno, którego mogłem doświadczyć na różnych etapach mojej drogi, ale szczególnie w Rzymie i we Włoszech, które stały się moim drugim domem.

Wszystkich, których w jakiś sposób skrzywdziłem, proszę o wybaczenie z całego serca.

To, co powiedziałem wcześniej o moich rodakach, mówię teraz do wszystkich, którym została powierzona moja posługa w Kościele: Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zmylić! Często wydaje się, że nauka – z jednej strony nauki przyrodnicze, z drugiej badania historyczne (zwłaszcza egzegeza Pisma Świętego) – ma do zaoferowania niepodważalne spostrzeżenia, które są sprzeczne z wiarą katolicką. Byłem z daleka świadkiem zmian w naukach przyrodniczych i widziałem, jak rozpływały się pozorne pewniki sprzeczne z wiarą, okazywały się nie nauką, lecz interpretacjami filozoficznymi tylko pozornie należącymi do nauki – tak jak wiara, oczywiście w dialogu z naukami przyrodniczymi, uczyła się lepiej rozumieć granice zakresu swoich twierdzeń, a tym samym swoją rzeczywistą naturę. Od sześćdziesięciu lat towarzyszę drodze teologii, zwłaszcza biblistyki, i widziałem, jak wraz ze zmieniającymi się pokoleniami upadają pozornie niewzruszone tezy, które okazywały się jedynie hipotezami: pokolenie liberałów (Harnack, Jülicher itd.), pokolenie egzystencjalistów (Bultmann itd.), pokolenie marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłonił się i na nowo wyłania racjonalność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem – a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem.

Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan przyjął mnie do wiecznych mieszkań, mimo wszystkich moich grzechów i braków. Wszystkim powierzonym mi osobom, dzień po dniu płynie moja serdeczna modlitwa.

Benedictus PP XVI


Co warto wiedzieć o pogrzebie Papieża Benedykta XVI?

Wczoraj wieczorem (4.01) ciało Benedykta XVI zostało złożone w cyprysowej trumnie. Znalazły się w niej również watykańskie monety i medale wybite w czasie pontyfikatu Benedykta XVI w latach 2005-2013, jego paliusz i tzw. rogito, czyli tekst opisujący pokrótce jego pontyfikat.

Trumna zostanie wyniesiona na plac św. Piotra o godz. 8.50. Rozpocznie się wówczas modlitwa różańcowa. Watykańskie służby spodziewają się udziału w uroczystościach ok. 60 tys. wiernych i ok. 600 dziennikarzy.

Msza św. pogrzebowa Benedykta XVI rozpocznie się o godz. 9.30. Przewodniczyć jej będzie kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Papież Franciszek wygłosi natomiast homilię i poprowadzi ryt ostatniego pożegnania. Obejmuje on pokropienie wodą święconą i okadzenie trumny z ciałem papieża seniora.

Modlitwa w pięciu językach

„O Boże, który w zamyśle Twojej Opatrzności powołałeś swojego sługę Benedykta, aby przewodził Kościołowi, spraw, aby w niebie miał udział w wiecznej chwale Twojego Syna, któremu służył na ziemi jako wikariusz” – takie słowa modlitwy wygłosi Ojciec Święty w kolekcie poprzedzającej Liturgię Słowa.

Pierwsza z pięciu modlitw wiernych, wygłoszona w języku niemieckim, brzmieć będzie: „Za papieża seniora Benedykta, który zasnął w Panu: niech wieczny Pasterz przyjmie go do swego królestwa światła i pokoju”. Pozostałe modlitwy wygłoszone zostaną w językach: francuskim, arabskim, portugalskim i włoskim.

W modlitwie eucharystycznej kardynał Re pomodli się zaś w następujący sposób: „Mocą tej ofiary spraw, aby Twój sługa Benedykt, którego postawiłeś na czele swojej trzody jako głównego pasterza, został przyjęty do nieba wśród świętych biskupów”.

Natomiast w modlitwie po komunii świętej papież Franciszek w imieniu całego Kościoła i obecnych wiernych będzie prosił Pana następującymi słowami: „Aby sługa Twój Benedykt, wierny dyspozytor boskich tajemnic na ziemi, wysławiał Twoje miłosierdzie w wiecznej chwale świętych”.

W ceremonii zabraknie natomiast końcowych modlitw błagalnych Kościoła Rzymu i Kościołów Wschodnich. Odnoszą się one bowiem do zgonu czynnego papieża.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbają chór Kaplicy Sykstyńskiej pod kierownictwem ks. Marcosa Pavana oraz chór pod kierownictwem ks. Jafeta Ramona Ortegi Trillo. Organistą będzie Josep Solé Coll.

Cały świat pożegna Benedykta XVI

Pogrzebową mszę św. koncelebrować będzie 120 kardynałów, ponad 400 biskupów i 4 tys. księży. Na uroczystości obecna będzie też liczna delegacja Kościołów chrześcijańskich.

Ze strony Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego pojawi się metropolita wołokołamski Antoni. Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej zapowiedział z kolei, że na pogrzebie będą go reprezentować metropolita Emmanuel z Chalcedonu oraz metropolita Polikarp z Włoch. Obecny będzie także moderator Centralnego Komitetu Światowej Rady Kościołów, ewangelicki duchowny bp Heinrich Bedford-Strohm.

Obecność na czwartkowych uroczystościach potwierdziło także kilkunastu polskich biskupów. Na pogrzeb Benedykta XVI wybierają się m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Zgodnie z wolą Benedykta XVI, na jego pogrzebie obecne będą jedynie dwie oficjalne delegacje państwowe: z Niemiec i Włoch. Przewodniczyć im będą prezydenci: Frank Walter Steinmeier i Sergio Mattarella. Obecność wszystkich pozostałych głów państw i szefów rządów będzie mieć charakter prywatny. Swój udział w uroczystości zapowiedział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda.

Transmisja z nabożeństwa dostępna jest m.in. na stronie Aleteia.pl. Wydarzenie relacjonują będą również stacje TVP1 i TV Trwam oraz Program 1 Polskiego Radia i Polskie Radio 24.

Benedykt XVI spocznie w dawnym grobie Jana Pawła II

Po mszy św. pogrzebowej odbędzie się złożenie trumny z ciałem Benedykta XVI do grobu w Grotach Watykańskich. Tego samego, w którym w latach 1963-2000 spoczywał św. Jan XXIII, a w latach 2005-2011 – św. Jan Paweł II.

Rytuał pogrzebowy rozpocznie się od owinięcia trumny wstęgą z pieczęciami Kamery Apostolskiej, Domu Papieskiego i Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych. Cyprysowa trumna zostanie następnie umieszczona w trumnie cynkowej, która również zostanie opieczętowana, a ta z kolei w trumnie drewnianej. Samo złożenie do grobu będzie mieć charakter prywatny.

za: https://pl.aleteia.org/

Pozostałe artykuły