Z WARMII NA MAZURY, z Gietrzwałdu do Kociołka Szlacheckiego – zaproszenie na przekazanie „relikwii Gietrzwałdzkich”

Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Maryja ukazała się 160 razy dwóm dziewczynkom; 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Ukazywała się również: Katarzynie Wieczorek oraz Elżbiecie Bilitewskiej. Według przekazu wizjonerek, widziały one Maryję na klonie rosnącym nieopodal kościoła. Matka Boża mówiła do nich po polsku, w gwarze warmińskiej, co odczytano jako znak, ponieważ kraj znajdował się wówczas pod zaborami. Warmia w zaborze pruskim była poddana silnej germanizacji, a Kościół – prześladowaniom. Maryja w swoim orędziu zachęcała do powstrzymania się od grzechów, życia w trzeźwości oraz odmawiania modlitwy różańcowej. Początkowo Matka Boża objawiała się tylko Justynie, a od 30 czerwca również Barbarze. Od lipca dziewczynki miały codziennie objawienia w czasie wieczornego nabożeństwa różańcowego. Jeszcze w trakcie objawień w 1877 roku, Gietrzwałd stał się celem licznych pielgrzymek. Według dokumentów, przez trzy miesiące przybyło tam około 300 tysięcy Polaków z trzech zaborów, a ponadto liczni wierni z zagranicy. W późniejszych latach wydarzenia te nie tylko budziły wiarę, lecz także ducha patriotyzmu i poczucie jedności. Pielgrzymi ze wszystkich zaborów wędrowali do sanktuarium w strojach ludowych, kultywując tradycje narodowe. Ta tradycja pielgrzymowania trwa do dzisiaj. Pielgrzymi przybywają do Gietrzwałdu z wiarą, nadzieją i ufnością, że ON Pani Getrzwałdzka obdarzy ich swoimi łaskami.                                              

  • Gietrzwałd – Kociołek Szlachecki

Gietrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu na świecie miejsc OBJAWIEŃ MARYJNYCH uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne. Objawienia Matki Bożej były i są  potrzebne nadal Kościołowi.  Parafia p.w. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim przygotowuje się do uroczystego przyjęcia fragmentu – cząstki drzewa klonu, na którym, w Gietrzwałdzie, objawiła się Matka Boża. Fragment drzewa klonu przekazany będzie przez Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich – kustoszy sanktuarium w Gierzwałdzie. Uroczystość będzie miała miejsce w dniu 05 marca 2023 r. podczas Mszy św. o godz. 10:00 w trakcie Rekolekcji Wielkopostnych. Do tej uroczystości wspólnota parafialna przygotowuje się duchowo jak również materialnie. Od 15 stycznia przez kolejne osiem niedziel, po Mszy Świętej, w modlitwie litanijnej prosimy o wstawiennictwo Niepokalanej Maryi Pani Gietrzwałdzkiej. Dziewiąta niedziela będzie parafialnym modlitewnym dziękczynieniem za łaski i za dar otrzymania „RELIKWII Gietrzwałdzkich”. Parafia w Kociołku Szlacheckim stanie się jedyną parafią w Polsce do której trafią te cudowne relikwie. Matka Boża w znaku – cząstki drzewa klonu – na którym się objawiła stanie przed nami w naszym kościele parafialnym. Maryja prowadź nas do Chrystusa, do Jego Kościoła, do Jego Miłości Miłosiernej. 

Wspólnota parafialna podejmuje również modlitwy w domach w gronie rodzinnym – w naszych domowych kościołach. Pamiętamy o prośbie Maryi – „odmawiajcie Różaniec” – z naszych  domów płynie modlitwa ”Zdrowaś Maryjo…”  Prosimy Duch Święty by zstąpi w nasze serca i pobudzi je do przyjęcia ORĘDZIA MARYI.

Zaproszenie na nasze parafialne uroczystości kierujemy do wszystkich, którzy chcą nam towarzyszyć w tak niecodziennym zdarzeniu.

Gietrzwałdzka Pani do Syna prowadź nas. Ucz nas miłości, pokój daj.

Adam Sobolewski

Pozostałe artykuły