Spotkanie „Aniołów Dobroci” – szkolenie wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas

Dnia 4 lutego 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku odbyło się szkolenie członków Parafialnych Zespołów Caritas. Zadaniem wolontariuszy PZC jest bezpośrednie zaangażowanie w działalność charytatywną w parafii. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą zawierzenia Chrystusowi – Dobremu Samarytaninowi ludzkości – naszej posługi ubogim.


Ks. kan. dr Dariusz Kruczyński – dyrektor ełckiej Caritas – przywitał uczestników spotkania oraz przedstawił aktualnie wyzwania stojące przed diecezjalną Caritas. Wyraził im słowa wdzięczności za zaangażowanie i czas poświęcany na realizowanie wolontariackich inicjatyw na rzecz najbardziej potrzebujących. Przybyłych członków PZC nazwał „Aniołami Dobroci” i zachęcał do jeszcze większej pomocy chorym, ubogim, poszkodowanym i niepełnosprawnym.


Pani Urszula Sawicka podsumowała Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej2014-2020 Podprogram 2021. Skierowała słowa podziękowania do wszystkichzaangażowanych w pomoc żywnościową we wspólnotach parafialnych.Przedstawiła perspektywy dalszej współpracy na rzecz osóbpotrzebujących.

W spotkaniu wzięło udział ponad 110 członków Parafialnych Zespołów Caritas. Wolontariusze mieli możliwość zapoznania się z dotychczasowymi i nowymi programami pomocowymi, wymiany doświadczeń oraz integracji przy wspólnym poczęstunku.

Caritas Diecezji Ełckiej

Pozostałe artykuły