Przetwarzanie danych osobowych w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa tematem sesji Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej

W Ełckiej Kurii Biskupiej odbyła się uroczysta sesja, której tematem głównym było przetwarzanie danych osobowych w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Organizatorem był Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sądów biskupich z Łomży, Olsztyna i Ełku oraz zaproszeni goście.

„Wyrok sądowy w jednej sprawie to efekt co najmniej rocznej pracy wielu osób. Składają się na tę pracę liczne pisma procesowe, przesłuchania stron, opinie psychologiczna, uwagi obrońcy węzła małżeńskiego i wiele innych. Wydaje się, że dobrym obrazem tego, co dokonuje się w sądzie biskupim i procesie małżeńskim jest obraz Pana Jezusa rozmawiającego przy studni z Samarytanką. Pan Jezus poświęcał czas tłumom ale też pochylił się nad jej sprawą i to sprawą małżeńską. Tak też czyni Kościół w tym wymiarze lokalnym jakim jest diecezja gdzie oprócz podejmowania inicjatyw duszpasterskich dla całej wspólnoty poświęca nie mało swojej energii, właśnie poprzez pracę sądów biskupich, po to aby pochylić się nad losem pojedynczych jego członków i zapewnić wszystkim legalne dochodzenie i obronę przysługujących im prawnie (…) Nie tylko dwie strony czekają na wyrok ale jest to istotna sprawa dla całego Kościoła, ponieważ jest to odpowiedź na pytanie czy małżeństwo zostało ważnie zawarte a więc jest to obiektywna prawda o małżeństwie” – mówił Oficjał Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej ks. kan. dr Paweł Makarewicz.

Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie z pracy Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej w roku 2022. W ciągu 30 lat funkcjonowania Sądu przyjęto i dopuszczono do procesu zwyczajnego 1267 spraw. Nie odnotowano żadnej sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa przeprowadzonej procesem skróconym. Rekordowe pod względem przyjętych spraw były lata 2017 – 74 przyjęte sprawy oraz 2021 – 82 spraw. W 2022 roku przyjęto 49 spraw, natomiast wydano 74 wyroki z czego 61 wyroków „pro nullitate” (za stwierdzeniem nieważności) a 13 „pro vinculo” (przeciwko stwierdzeniu nieważności), 3 sprawy zostały umorzone, 63 sprawy pozostawały w toku pod koniec ubiegłego roku.

Dr hab. Justyna Krzywkowska wygłosiła prelekcję pt. „Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa” gdzie przedstawiła tzw. dobre praktyki w zakresie wewnątrzkościelnego przetwarzania danych osobowych w tym danych wrażliwych na podstawie na podstawie norm kodeksowych dotyczących spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania mogli podzielić się pomocnymi praktykami w zakresie ochrony danych oraz wspólnie zastanowić się nad możliwościami przeciwdziałania naruszeniom praw.

Biskup Jerzy Mazur podziękował wszystkim byłym i obecnym pracownikom sądów biskupich zarówno z Ełku jak i Łomży oraz Olsztyna za ich pracę oraz poświęcenie. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa za zmarłych pracowników sądów.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły