„Nie możemy milczeć i patrzeć obojętnie na te wszystkie manipulacje” – bp Mazur na Mszy Krzyżma w katedrze ełckiej

„Nie możemy milczeć i patrzeć obojętnie na te wszystkie manipulacje. Stajemy w obronie prawdy, dobrego imienia o św. Janie Pawle II i możemy to uczynić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy damy się prowadzić Duchowi Świętemu. W Jego mocy szukajmy także odpowiedzi na te pytania: „Co wynika z takiego stanu rzeczy? Co Bóg mówi pozwalając na to, by coś takiego się działo?” – pytał prezbiterium kościoła ełckiego biskup Jerzy Mazur w katedrze pw. św. Wojciecha, podczas Mszy św. Krzyżma, jedynej Mszy św. sprawowanej przed południem w Wielki Czwartek.

W homilii biskup ełcki podkreślił, że każde zło świata możemy pokonać mocą adoracji eucharystycznej i mocą modlitwy różańcowej. Tej broni używał św. Jan Paweł II.

„Nie możemy tracić nadziei, ale jeszcze z większą gorliwością zawierzmy siebie Bogu, otwórzmy się na dary Ducha Świętego i trwajmy w zjednoczeniu z Bogiem oraz z jeszcze z większym zapałem głośmy orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu, o życiu wiecznym i że jedynym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. Głośmy z zapałem  świętych tak, by oczy wszystkich były w nas utkwione, by nasze słowo miało moc przemiany serc, umocnienia i nawrócenia” – mówił hierarcha.

Biskup ełcki podkreślił, że krzyż w życiu kapłańskim jest drogą zrozumienia i wypełnienia wiary. „Droga naszego powołania również przebiega przez Kalwarie. Słowa Jezusa są jasne: jeśli ktoś chce być Jego uczniem, musi wziąć swój krzyż. Nie ma innego sposobu naśladowania Go. Nie jest możliwe przemierzanie drogi powołania, jakim jest naśladowanie Chrystusa, bez uczestniczenia w doświadczeniu codziennego krzyża” – mówił ordynariusz ełcki. „Każda liturgia Mszy świętej, która jest utrwaleniem ofiary krzyża powinna wyrabiać w wierzących a przede wszystkim u kapłanów m.in. dwa zachowania: współofiarowania siebie z Chrystusem oraz przedłużania tej Ofiary w życiu codziennym” – dodał.

Wzajemna miłość kapłańska była kolejnym tematem, na który zwrócił uwagę hierarcha. Zauważył, że to właśnie miłość ofiarna winna się przejawiać we wzajemnej miłości wśród kapłanów, która należy do istoty powołania kapłańskiego. „Chrystus wzywa nas do umywania nóg tak, jak On umył swoim uczniom. Kryzys kapłaństwa jest zawsze połączony z kryzysem miłości wzajemnej wśród kapłanów. Jeśli wśród nas jest autentyczna miłość wzajemna, to nawet z największego kryzysu brat nasz zostanie uwolniony” – stwierdził bp Mazur.

Biskup ełcki zaapelował do zebranych duchownych, żeby byli pomocni innym w dźwiganiu krzyża, żeby troszczyli się o ducha kapłańskiego, o budowanie wspólnoty Kościoła. „Bądźcie blisko ludzi i wszystkich spraw ludzkich, bądźcie blisko każdej rodziny, która dzisiaj jest tak mocno atakowana. Bądźcie blisko młodzieży, która często jest pogubiona, manipulowana” – prosił. „Czyńcie to poprzez głoszenie Dobrej Nowiny o życiu wiecznym, sprawowanie sakramentów świętych, modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, odmawianie różańca, który jest bronią i tarcza przeciwko złu. Pełnijcie waszą posługę kapłańską w mocy Ducha Świętego” – dodał.

Dziękując za świadectwo i gorliwą służbę, bp Mazur zapewnił kapłanów o swojej modlitwie za nich. O modlitwę za kapłanów pracujących w diecezji i na misjach prosił także wszystkich wiernych.

Msza św. Krzyżma to uroczysta i wymowna liturgia, w czasie której zostały poświęcone święte krzyżmo oraz olej chorych i katechumenów. W czasie tej Mszy św. odnowiono przyrzeczenia kapłańskie, dziękując Bogu za dar kapłaństwa. Jednocześnie kapłani ponowili gorące postanowienie, by być coraz wierniejszym obrazem Chrystusa, Najwyższego Kapłana.

Uroczystości zakończyły się życzeniami oraz spotkaniem ks. bp Jerzego Mazura z ministrantami i lektorami.

ks. KZ

Pozostałe artykuły